[Tijdschrift] Taalverdediging 2021 nr. 1 ; De EU en het Engels

In de eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 gaat de Stichting Taalverdediging als vanouds voorop in de strijd tegen de verengelsing van Nederland en Vlaanderen. Middels het hoofdredactioneel commentaar beschrijft de vereniging de toestand in Europese Unie (EU) en de rol van het Engels en hoe het recente vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, beter bekend als Bruittocht, niet direct hoeft te betekenen dat de invloed van Engels ook afneemt. Twee andere leden, Malta en Ierland hebben namelijk ook het Engels in de grondwet staan. Voorzichtig positief ziet de Taalverdediging de opmerkingen vanuit Frankrijk, waar recent veel kritiek is gekomen op de dominante rol van het Engels in de instellingen van Brussel. Taalverdediging geeft een driemaandelijkse nieuwsbrief uit, waarbij men de wegen volgt van het Nederlands, Fries en Afrikaans, overal waar dit wordt gesproken.

Een andere artikel in dit nummer gaat over het Esperanto als mogelijk EU-spiltaal, wat volgens de schrijver gemakkelijk te leren is en mogelijk als Europese gemeenschapstaal kan dienen, naast de eigen landstaal. Een ander deel van deze nieuwsbrief gaat over de enorme toename van het Engels in het hoger onderwijs. Van het openlijk ronselen van buitenlandse studenten in Amsterdam, tot aan de achterstelling van Nederlandse studenten geneeskunde in Groningen. Interessant is het artikel ‘Fries in het Statuut?’ over de poging van de Fryske Nasionale Partij (FNP) om het Fries in het Statuut van het Koninkrijk te laten zetten en zo via die weg een wettelijke grondslag voor het Fries te krijgen.

2 comments

  1. Mag ik in deze reactie enig gevoel voor rechtlijnigheid missen? Als je begint met overdreven verengelsing in ons taalgebruik te haten en een paar zinnen verder gewaagt van chauvinisme bij taalgenoten die eigen moedertaal koesteren, waar zit dan de logica? Wellicht wordt ook die goeie ouwe Guido Gezelle van “z’is Vlaamse en z’is de mijne” ook wel als een chauvinist weggezet, maar hij heeft wél de ‘Song of Hiawatha’ uit het Engels vertaald. Et alors?…

  2. Ik haat ook de overdreven verengelsing in ons taalgebruik.
    Maar we moeten ook begrijpen dat de wereld kleiner wordt en het hoger onderwijs en internationale samenwerking een eenvormige wereldtaal vereist. Het Engels is goed ingeburgerd als wereldtaal. Dan moeten we die ook maar gebruiken in elk Supranationaal overleg. Incluis Europa. Welk nut heeft het om de wereld opnieuw te verdelen in taalgebieden. Alles evolueert zo snel. Het vasthouden aan ons eigen chauvinisme zet een rem op de ontwikkeling en internationale ontplooiing. Een rem op internationale samenwerking, begrip en verstandhouding. Daar is nood aan één tweede taal in ons aller belang.

Comments are closed.