Expert: ‘SIhame El Kwak (VLD) stak 450.000 euro in eigen zak’

Het fraudeschandaal rond Sihame El Kwak, de allochtone ‘sociale onderneemster’ die door Bart Somers met veel gedruis in de Open VLD werd binnengebracht, neemt steeds concretere vormen aan. De onafhankelijke expert die door de rechtbank werd aangesteld na klachten van bestuursleden wegens fraude, de zogeheten ‘voorlopige bewindvoerder’, heeft nu haar eerste verslag bij de rechtbank ingediend.

Dat verslag is vernietigend voor El Kwak, die ook na de eerste overtuigende beschuldigingen van fraude door Somers met hand en tand verdedigd werd. Er zou een bedrag van minstens 450.000 euro afgewend zijn van het gesubsidieerde werk ‘voor kansarme allochtonen’ naar de privékas van Sihame en Co. ‘De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd, versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin, voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen, voorop stond’, zo stelt het verslag.

Ook de leugenpers probeert intussen een graantje mee te pikken. Alhoewel die leugenpers honderden miljoenen belastinggeld krijgt, was zij er al die jaren niet in geslaagd één kritische opmerking over Sihame en de integratiebusiness te formuleren: ze had het wellicht te druk met het produceren van theaterstukjes over ‘extreemrechts’.

Nu de fraude van Sihame van binnenuit aan het licht gebracht wordt, roept VTM allerlei beschuldigingen over valse facturen. Het kwalijke daaraan is dat VTM de advocaten van El Kwak, waaronder de SP.a- supersjoemelaar Johan Van de Lanotte, allerlei juridische wapens in handen speelt over schending van het recht op een eerlijk proces. Maar misschien is het VTM juist daarom te doen?

10 comments

 1. Eigenlijk verdient (de helft van) Vlaanderen dit politieke geld graai circus, om de eenvoudige reden dat men ervoor gekozen heeft. Debielen en hypocrieten die voor schijn-democratische partijen stemmen moeten er financieel en fiscaal voor opdraaien.
  Probleem is dat de andere helft van Vlaanderen er niet electoraal voor gekozen heeft, maar deze wantoestanden wel blijft tolereren en er dus ook financieel moet voor bloeden.

  Hoelang nog ?

 2. Uw Chiro en uw Scouts moeten zelf maar spaghetti avonden, wafelenbak en koekjes verkoop organiseren om wat fondsen bijeen te kunnen schrapen om op bivak te kunnen gaan. Niet zo voor multikulti balletgespartel aberraties ten gunste van “jongeren” (ge weet wel !) De zich democratisch wanenden van het Cordon Discriminatoir vallen dan wel over elkaar om subsidies te komen aanreiken heu…aanRIJKen, gemolken uit UW belastinggeld ! “Alle Belgen gelijk voor de Wet”, cfr art 11 der Constitutie ??? Dit principe kan gecamoufleerd worden met het uit de Linkse duim gezogen concept der “positieve actie”(sic) waardoor om het even welke meerderheid discriminatoir achteruitgestoken mag en kan worden ten bate van om het even welke minderheid. Om dat principe overeind te houden mag bij die diezelfde meerderheid, juist wegens hun numerieke meerderheid, het hoogste debiet aan allerlei belastingen afgestroopt worden want meerderheid draagt immers het grootste deel bij aan het bakken der BNP-koek ! Dat is politiek-correcte “logica” die voor rechtlijnig objectie-correct constaterende mensen onvatbaar blijft.

  1. Inderdaad, middels het PoCo-Loge censuur concept “positieve actie”(sic) kan om het even welke minderheid positief gediicrimineerd worden ten nadele van gelijk welke meerderheid en is dus in essentie uiteraard wel degelijk ook flagrant “autochtonofoob discriminatoir”. Maar kennelijk primeert de PoCo-Loge aberratie “positieve actie”(sic) uit de Linker duim gezogen onbegrijpelijker wijze op de Belgische Constitutie , meer bepaald op zowel art 10 (“alle Belgen gelijk voor de Wet” ) als op art 11 (“verbod op discriminatie”) , dus ook verbod op “positieve discriminatie”, PoCo-gecamoufleerd als “positieve actie”(sic) maar in essentie uiteraard wel “autochtonobe discriminatie”, dat wel !

 3. Sihame el kaouakibi, liberale octopus in frauduleuze constructies. De Vlaamse liberalen kandidaat voor de nominatie van de oscar “Maffia van de Wetstraat”? Concreet kan men zich de vraag stellen of dergelijke malafide constructies/systemen kunnen ontstaan zonder inside medeplichtigen bij de OVLD. En wat is de dubieuze rol van de controversiële Johan Vande Lanotte virtuele advocaat van de duivel? Mogelijk is deze liberaal/autochtone octopus het topje van een organisatie. Zo ja, dan komen speurders en het gerecht zeer zeker terecht in een turbulente zone met politieke connecties, die misschien reiken tot in de hoogste organen van het beleid. Met OVLD excellenties die de federale regering en het gerecht stevig controleren een zeer verontrustend perspectief en een bedreiging voor de onafhankelijkheid van het gerecht.

 4. De vzw “Kansarme Jongeren Industrie” lijkt uitermate rendabel te floreren. Wij zijn toch de kapitaalfactor “Arbeid” en tevens aandeelhouder maar waar blijft mijn dividend ? Ik blijf al dat vermoeiend, onnozel balletgespartel “in het zweet mijns aanschijns” echt niet langer gratis en voor niks doen ?

 5. “Hebben is hebben en krijgen is de kunst”

 6. “Diversiteit is een verrijking” ? Blijkbaar wel voor sommige allochtonen, alleszins !

 7. Dat is geen “wit konijn” want dat heeft roze oogjes vermits albino en nooit een zwarte buxus bol pels. Kijk eens naar een “hulstlander” of een “gouwenaar”, “witte wener” etc.

 8. En wij ons maar liberaal blauw een veelvoud aan belastingen laten afpersen om daarvan subsidies te laten melken om dat multicultureluurs balletgespartel te financieren dat louter en alleen schijnt te fungeren als wazig rookgordijn om opportunistisch boekhoudkundig gegoochel te maskeren. FOERT ! Worden autochtone balletgezelschappen ook dermate rijkelijk op subsidies getrakteerd ? Kennelijk cultiveert de nog nauwelijks op een kier “open” VLD een hoog Oikofobie gehalte uit haat tegen alles wat nog maar een zweem naar eigenvolks belang neigt. Ons electoraal vonnis van 2024 zal de nestbevuilende, zich democratisch wanenden van het “Cordon Discriminatoir” definitief hun plaats wijzen waar ze thuishoren ; onder de kiesdrempel ! Bart S. uit M, de kalief van Kalifaat Meccalen-aan-de-Dijle heeft ter zake geen “boter op het hoofd” maar kilo’s halal margarine ! Zijn grootvader, de Lode, die met de rechter arm in constante erectie, draait zich met veel moeite en schaamte om in zijn graf, begrijpelijk ! Hoe kan die rotte PoCo-“appel” toch zo ver van de boom vallen !

Comments are closed.