Er loopt momenteel een procedure waarbij de leden van de raad van bestuur van het ‘Vlaams Audiovisueel Fonds’ politiek benoemd worden. Dat is de club die belastinggeld uitdeelt aan politiek-correcte vehikels als de film ‘Girl’, die volgens het linkse deel der mensheid geweldig en volgens het rechtse deel stomvervelend is.

Het VB mag op basis van zijn politieke kracht iemand afvaardigen, en koos voor Jef Elbers. Een keuze op basis van ervaring en bekwaamheid, want Jef is bekend geworden als succesvol kleinkunstzanger, schreef jarenlang voor de VRT de scenario’s van de succesvolle VRT-reeksen Merlina en Postbus X, en bleef al die tijd trouw aan zijn Vlaamsnationale overtuiging – ook al zorgde dat ervoor dat hij uiteraard uit alle VRT-lijstjes inzake kleinkunst geschrapt werd.

Maar bekwaamheid is géén criterium dezer dagen; de enige vraag is in hoeverre men scoort op de linkse woke-waardenschaal. En daarop scoort Elbers bewust zéér slecht. Neem ergens een taboe, en Elbers heeft het al drie keer omver gestampt. In de jaren ’60 vond links dat geweldig; nu vindt links dat een schande.

En dus werd Elbers in de val gelokt door een leugenjournalist van De Standaard; die beweerde journalistieke interesse te hebben voor zijn toekomstige mandaat bij VAF, maar was natuurlijk alleen maar op zoek naar pittige quotes die hij kon gebruiken tegen het VB. En die kreeg hij van Elbers uitvoerig. De oortjes van De Standaard zullen aardig geflapperd hebben toen Jef hen deze meningen voorschotelde:

Over Bart De Pauw en #metoo: ‘ Ik zou ze bij de VRT niet te eten willen geven, al die canapeuses, die per vaginam hun plaatsje behaald hebben en daarna in de soep spuwen. Die dames hebben zich interessant gemaakt met #MeToo en hopen nu vast een standbeeld te krijgen. Ik ben tegen dat militante feminisme.’

Over de propaganda rond homosexualiteit: ‘ Het is precies of heterofilie abnormaal wordt. Iedereen moet homofiel zijn, dat wordt opgehemeld. Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit. De normale seksualiteit is nog altijd de heteroseksualiteit.’

Over de transgender-mode: ‘Dat promoten is een ziekte, die het brein aantast. Transseksualiteit is ­abnormaal en dat zeg ik zonder waardeoordeel: het is niet de norm, dus ab-normaal.

Over homo-optochten, de zogenaamde ‘gayprides’: ‘Ik vind een gaypride echt vies. Het exhibitionisme op die karren, die strontkarren, met hun spulleke in een suspensoir … Mannen die elkaar aan het aflebberen zijn en vrouwen die elkaar aan het aflebberen zijn…’

Homo-optocht Antwerpen 2019

Herlees de mening van Jef Elbers gerust nog eens terug, en stel met ons vast dat hij weliswaar een gepeperde en nogal vulgair geformuleerde mening geeft, maar dat hij hoegenaamd nergens het strafbare feit van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie heeft gepleegd. Volgens de vaste internationale rechtspraak geldt de vrije meningsuiting zeker ook voor meningen die ‘verontrusten, schokken en kwetsen’; daar valt dit volledig onder.

In een land waar men de vrije meningsuiting zou huldigen zou de kous daarmee af zijn. Maar in de linkse liberale dictatuur België kan je er nu zeker van zijn dat leugenpers en regime een klopjacht gaan openen op Jef Elbers en het VB, onder de vlag van de ‘strijd tegen homofobie’. En dat uitgerekend in de week dat we het échte gevaar gaan herdenken: de terreur van de islam.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

20 reacties op “Jef Elbers geeft zijn vrije mening over homo’s en transgenderisme”

 1. En weer laten Vlaams Belangers zich in de val lokken… ONGELOOFLIJK… HOU GEWOON ULDER FUCKING BAKKES…DAS AL WAT JE MOET DOEN EN JE ZULT WINNEN !!! bende debielen !

  1. briers ghislain

   Nee , vlaams belangers , hou vooral jullie bakkes niet . Als de partijtop zich gedraagt als een bende dweilen, moeten we hen wakker schudden . Hen erop wijzen , dat de VU en de NVA tenminste gewacht hebben tot ze aan de macht waren om hun principes in de vuilbak te gooien .En dat door aan die poco bende toe te geven , deze hun doel bereiken : namelijk de trouwe achterban te doen afhaken . Ze zouden beter de heer somers op zijn inconsequentie wijzen : enerszijds onze vriend Jef zwaar schofferen , hoewel die nergens oproept tot discriminatie van , sancties tegen , doch anderszijds een gemeenschap knuffelen die openlijk oproept om bepaalde groepen van de hoogste gebouwen te gooien , ze te stenigen of ze in mekaar te slaan , en niet alleen oproept maar dit ook doet . Als mediastunt hebben ze dweilen naar het tjevenhoofdkwartier gebracht , t word misschien tijd dat we pampers naar het madouplein brengen .

   1. Frederik Van der Linden

    Er geldt maar één vaststaand feit. Het VB moet en zal beschadigd worden, wat de voorzitter ook mag zeggen, Excuses of voorzichtige wendingen, HET ZAL NOOIT GOED ZIJN. DUS GA ER KEIHARD TEGENAAN MIJNHEER DE VOORZITTER!

    1. Ik las vandaag in de krant dat het VB een vervanger zoekt voor Jef Elbers. Hetero’s starten hun kandidatuur met een handicap zeker?
     Wijlen Jos Van Eynde en Louis Tobback twee eminente socialisten, uit een vroeger tijdperk, hadden ook een franke teut. Zij ondervonden hiervan geen nadeel in hun partij. Meer actueel, Karel De Gucht, Guy Verhofstadt, Gwendolyn Rutten en de kalief van Mechelen, Bart Somers, sparen helemaal de roede, haatdiscours en beledigingen tegen politieke tegenstanders niet. Heeft er ooit een liberale partijvoorzitter hen gedesavoueerd of naar de uitgang gepusht om eventuele imagoschade aan de partij te besparen? Neen, daar hebben VL-nationalisten een patent op. Eerst mevrouw Carrera Neefs en nu Jef Elbers richting exit. Het ultieme doel van de concurrentie de geloofwaardigheid van het Vlaams Belang ondermijnen. Het lijkt mij niet de taak van de kapitein noch aangewezen om mondige leden van zijn bemanning overboord te gooien als het schip in woelige wateren komt te varen. In de vorige eeuw heb ik in Vlaanderen geleerd om in kritische omstandigheden solidair de rangen te sluiten. Heden dage geldt blijkbaar de norm:” Ieder voor zich en God voor allen”. Het spreekrecht binnen de partijen is gewijzigd in zwijgplicht, zoals weleer bij de nonnekes”: eerste plicht, mondje dicht”, leerden de kindjes.
     De voorzitter kan altijd, in geval van controverse, verduidelijken dat bepaalde uitspraken van bepaalde leden al dan niet het voorwerp uitmaken van de partijlijn. Maar neen, gemakkelijksheid halve wordt het mondige lid het zwijgen opgelegd of afgevoerd. Führer befehlt wir folgen, waar hebben we dat nog gehoord? Niet compatibel met mijn DNA.
     Maar als een voorzitter partijleden sanctioneert wegens een conflict naar aanleiding van de vrije meningsuiting, spreken we dan nog over een democratische partij? Kan en mag de overheid politieke partijen die het spreekrecht van verkozenen en/of leden aan banden legt of het gebruik ervan sanctioneert, nog aanspraak maken op publieke partijfinanciering? Ik denk dat het parlement het zichzelf verschuldigd is om de disproportionele macht (eufemisme voor dictatuur) van partijvoorzitters moet toetsen met de grondwet en zo desnoods inperken voor algemeen nut en conform met de individuele rechten en vrijheden.
     Vandaag voert N-VA een OVLD beleid in Vlaanderen met Bart Somers als dirigent. Is het de bedoeling van de VB-leiding van zodanig te vervellen om kunnen lid te worden van de links liberale clubhouse?

 2. Ik verneem dat het VB overweegt te verzaken aan de kandidatuur van Jef Elbers wegens een controversiële opinie, die blijkbaar niet getolereerd kan worden in een links liberaal regime in het Vlaanderen van minister-president, Jan Jambon(N-VA), waar het liberale eenheidsdenken anno 2021 als nieuwe staatsliturgie, blijkbaar mainstream geworden is. Graag wens ik mijn reactie ter verdediging van de vrijheid van opinie met u te delen.
  Niet de individuele mening van Jef Elbers is een probleem wel het kopiëren van het links liberale antidemocratische eenheidsdenken (la pensée unique). Het Vlaams Belang dreigt te vervellen tot een nieuwe Belgo-Vlaamse systeempartij. In China worden dissidenten opgesloten omdat ze protesteren tegen de staatsdictatuur. Laat ons solidair zijn met de verdrukten en zij die zich beroepen op de democratie en de vrije meningsuiting ipv te collaboreren met de verdrukkers en eenheidsdenkers. De guillotine hanteren om Vlaamse dissidenten & patriotten (Jef Elbers) te offeren, als tribuut, aan de Belgicistische intolerante goden, staat gelijk met het plegen van een karaktermoord (eufemisme). Het VB staat voor een cruciale keuze: kiezen voor de democratie of voor het corrupte establishment. Wie verklaarde ook nog recent:”We moeten luisteren naar de kiezer?” Juist, een unieke kans om nu deze wijze woorden in daden om te zetten !

 3. […] door te praten met een journalist van de leugenpers, en gaf zoals al heel zijn leven zijn ongezouten mening over een paar heilige huisjes in de woke-canon, zoals het promoten van homosexualiteit als normaliteit, de transgendermode en de gaypride- […]

 4. Er is geen enkele reden om Jef Elbers politiek te slachtofferen op commando van partij-politieke betweters wegens een mening die gewoon gedeeld wordt door een veelvoud van de Vlaamse bevolking. Iedere vogel zingt gelijk hij gebekt is en Jef ventileert zijn mening vrij en onbevangen. Dat dit sommigen stoort is hun probleem, ze zijn immers niet verplicht er mee akkoord te zijn. Maar de vrije mening moet in deze altijd voorop staan en kan niet de mond gesnoerd worden door politieke betweters die Vlaanderen willen verknechten met hun nieuwe moraal. Ik herinner me Jef nog van toen hij als jonge troubadour in Leuven zijn liedjes met prachtige teksten kwam zingen. Hiermede heeft hij ons hart voor altijd gestolen.

 5. Frederik Van der Linden

  Bravo heer Elbers. Een man naar mijn hart.

 6. Dirk Van Dessel

  Ik beaam volmondig Jef Elbers’ visie, “leven en laten leven”, maar wel pal de eigen objectief-correcte opinie militant verdedigend tegen om het even welke Gutmensch’s politiek-correct ontaarde woke mening over om het even welk controversieel onderwerp (“topic” is PoCo-bargoens Newspeak wartaal) ; Free Speech !

 7. De Waarheid heeft haar Rechten

  Elke bioloog kan empirisch bewijzen dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringsapparaat en niet van het voortplantingssysteem. Het verbaast me dan ook dat UNIA nog steeds niet “God-Jaweh-Allah” en “Moeder Natuur” gedagvaard heeft op grond van vermeende “homofobe discriminatie” vermits enkel en alleen met heterofiele betrekkingen aan mogelijke procreatie kan gedaan worden en niet middels holebi paringstechnieken.

 8. Marc Van Reeth

  Kan Jef Elbers en andere me vertellen waarom ik homo ben?

  1. Zou het iets met uw familienaam te maken kunnen hebben, Van Reet ?

 9. Nooit-een-slaaf

  Hier eventjes terloops opmerken, dat de Vrijmetselarij, via haar politieke vazallen, permanent de agenda bepaalt. Dit gebeurt onder meer door Voorposters zes maanden aan hun broek te lappen, voor het verkondigen van een vrije meningsuiting.

  De activistische Vlaams-nationalisten moeten ZELF hun agenda aan het land opleggen. Vooreerst door de dwangmaatregelen zoals muilkorven en verbod op familiaal samenzijn te bekampen.

  Ik roep ook op dat de juridische en intellectuele Vlaamse boventop het initiatief neemt om een ontslag-motie op te stellen voor Groot-Dictator Bart Somers. Deze persoon is op weg de meest gehate persoon van Vlaanderen te worden en een echte schande voor de Oude Hoofdstad der Nederlanden Mechelen.

 10. Ik zie niet in wat Jef Elbers verkeerd heeft gezegd. Ik denk er net zo over.

 11. Elders uitspraken zijn nogal ongenuanceerd, niet iedereen heeft de gave om eindeloos rond de pot te draaien zoals vele politici. Vrije meningsuiting?

 12. De dochter van mijn buren is lesbisch en gehuwd met een dame. Dat is een beslissing van de natuur. De ouders, zijn hetero, en uiteraard was dat schrikken toen de dochter haar geaardheid bekend maakte. Zo veel jaren later treuren ze nog over die gang van zaken. Maar het blijft hun kind, hun bloed, de vrucht van hun liefde. Door mijn christelijke opvoeding leerde ik in het HH college dat homoseksualiteit een zonde/ziekte was. Minstens onnatuurlijk. Maar ik herhaal de mens wikt en de natuur beschikt. Hoe zou ik, als hetero, reageren indien mijn zoon homo zou zijn en zijn vriend wenst te presenteren? Hij is hetero en dus stelt het probleem zich niet en blijf ik het antwoord schuldig. Ik stel wel vast dat sommigen eisen dat iedereen homoseksualiteit als een normaliteit beschouwd. Zonder iemand te willen kwetsten lukt dat bij mij niet. Maar ik hou dat wel privé. Anderzijds moeten we niet hypocriet doen. De religies staan nu ook niet te juichen wanneer een gelovige met onorthodoxe schaatsen schaatst.

 13. Jozef Verbiest

  Luister ook eens naar dit prachtig liedje van Jef:

 14. Ik denk dat de mening van Jef nog altijd gedragen wordt door een meerderheid van de bevolking. Om het nog luidop te mogen zeggen, dat is wat anders natuurlijk, zover zijn we al gezonken.

 15. briers ghislain

  Goe , Jef , geeft er mor een lap op . Je zegt wat vele mensen die het “woke ” circus beu zijn denken . Dat kliekske gesubsideerde fils a papas die nooit iets gepresteerd hebben , maar anderen de les willen lezen .

 16. Ik mag m wel . Denk er hetzelfde over.

Trending

%d bloggers liken dit: