Het groene cabaret: ‘Zweden mogen niet meer stofzuigen bij koud weer’

Het land van zeurkous Greta Thunberg, Zweden, dat streeft naar koolstofneutraliteit in 2040, is gedwongen om ‘vuile stroom’ in te voeren. Het zeer politiek-correcte en hysterisch milieubewuste Zweden sloot tal van elektriciteitscentrales , twee in 2017 en twee anderen in 2020.

Daardoor is het energietekort momenteel van dien aard dat het land gedwongen is uit Polen en Duitsland elektriciteit in te voeren die uit bruinkool wordt geproduceerd, en een reservecentrale die op aardolie werkt moest weer in gebruik worden genomen.

Dat maakt de ‘vuile stroom’ die nu uit de Zweedse stopcontacten komt ook erg duur werd.  Zo liepen de prijzen in Zuid-Zweden op tot zo’n 2,4 Zweedse kroon (circa 0,24 euro) per kilowattuur, terwijl de prijzen in het dunbevolkte noorden op een halve Zweedse kroon (0,05 euro) lagen.

Windmolens

Boosdoener is natuurlijk de onvoorspelbaarheid van met name wind en zon, terwijl je de gas- of oliekraan naar eigen believen open en dicht kan draaien. Erg onhandig dus, de stilstaande wieken van de windmolens, juist als de vraag naar licht en warmte zo groot is als nu. Windmolens – de naam zegt het al – hebben immers wind nodig.

Gezien er geen wind is, en dus geen stroom, vraagt de regering aan de mensen om bij koud weer niet te stofzuigen. En,….het is vaak erg koud in Zweden.

Laat de groenen nog wat wind maken.

2 comments

  1. Politiek-correct beschouwd zo daar toch ook het laten van veesten dienen beteugeld te worden omdat dit ongetwijfeld mede bijdraagt tot de vergrotIng van het gat in de ozonlaag. Een gifGroene demper op het spijsverteringssysteem, allez een soort met mottebollen gevuld “mondkapje” in de onderbroek, lijkt een politiek-correct alternatieve buffer voor die toch vaak tomeloze, ongebreidelde flatulentie.

Comments are closed.