Zuid-Afrika: misdaad maakt àndere provincie onveilig

Neen, alle al dan niet open brieven aan de regering en minister ‘Hoed’ Cele en alle betogingen van landbouwers en sympathisanten ten spijt, de natie onder Mandela’s regenboog is vandaag nog net zo min verlost van het virus uit China met of zonder Zuid-Afrikaanse variant als van het dodelijke virus van de terroristische plaasmoorde. Blijkens de jongste berichten, lijkt de plaag, die vroeger het ergst de noordelijke provincie Gautheng teisterde, nu haar moorddadig ‘werkterrein’ te hebben verplaatst naar de centrale en meer landelijke provincie Oranje Vrystaat, waarvan bij de machtsovername in april 1994 Oranje geschrapt is omdat dit bij de verdrukte zwarten en de anders getinten te veel herinneringen opriep aan koloniale grondroverij en andere uitbuitingspraktijken. En nu denkt die blanke boerenbond Vrystaat Landbou (VL) dat de rollen niet omgekeerd mogen worden en komt zij erover jammeren dat eind vorig jaar de plaasaanvalle in de Vrystaat met liefst 53,85% zijn toegenomen in vergelijking met eind 2019. Van 12 eind 2019, is dat aantal eind 2020 gestegen naar 26. Die provincie heeft in 2020 ook het record op haar naam geschreven van de meeste aanvallen en moorden op boerderijen van heel het land. Tussen oktober en december zijn in de Vrystaat zeven mensen op plase vermoord, tegenover ‘slechts’ twee en drie op het einde van respectievelijk 2018 en 2019.

Ook ‘gewone’ moorden (38 = 14%) en moordpogingen (73 = 39%) zijn in die provincie toegenomen, de grootste stijging van alle provincies. Tot daar de droge cijfers, waarachter menselijke drama’s schuilgaan, maar welk besluit trekt Vrystaat Landbou daaruit? Voor VL bewijzen die cijfers dat de regering niet naar behoren is toegerust om de politie in staat te stellen om de misdaad te bekampen. De kleinhoewes en plase in de omgeving van Bloemfontein, Clocolan, Hennenman, Mafube, Odendaalsrus, Viljoenskroon en Virginia liggen volgens de VL het meest in het vizier van de aanvallers. Zowel als de regering de Covid-19-epidemie wil aangrijpen om alle nodige maatregelen af te dwingen, zegt de VL, weigeren wij de misdaadgolf die onze boeren terroriseert, zo maar te aanvaarden. De regering moet het landelijke veiligheidsplan met evenveel ijver en politieke wilskracht doordrijven als de afzonderingsregels, stelt de veiligheidsrisico-analiste dr. Jane Buys van de bond. In de laatste maanden van 2020 is het aantal meldingen van gewapende roofovervallen met 12,5% gezakt, maar huis- en winkelroof is met respectievelijk 2,7 en 6,8 procent toegenomen en dat heeft een directe invloed op gemeenschappen in ’t algemeen en op de boerengemeenschap in ’t bijzonder, meent dr. Buys. Een lezer doet daarbij opmerken dat de meeste overvalboeven van over de grens van de zelfstandige dwergstaat Lesotho, die kreunt onder de armoe (naar ik met eigen ogen heb kunnen vaststellen) en waartegen Cele scherper zou gaan optreden. Cynische mening van die lezer daarover: daar komt niks van, want onbevoegde politieagenten werken liever samen met de misdadigers dan ertegen op te treden. Geen commentaar…       

3 comments

 1. Met grote blijheid, gemengd met diepe droefheid, constateer ik dat de schrijver dezes (HVO) de Zuidafrikaanse boeren en hun langzame uitmoording niet vergeet en er ons steeds steeds maar weer, en zeer terecht, aan herinnert,
  Blijkbaar zijn de VN en de mensenrechten orgs hen (moedwillig) vergeten; shame on them.
  Als deze holocaust voorbij zal zijn, zal er misschien erkenning komen; maar dan is het te laat.
  Waarom wordt hierover nu nog geen expositie opgezet bv in het Dossin kazerne in Mechelen?
  Uitmoording van volkeren is geen exclusieve joodse zaak namelijk.

 2. Het zou nuttig zijn dat Europa en de VSA het statuut van de zwarte minderheid in de VSA met de blanke minderheid in Zuid-Afrika eens dringend zouden vergelijken en op elkaar afstemmen.

 3. De plaasmoorden. Racistisch en structureel naar mijn opinie. Het stond trouwens in de sterren geschreven dat de machtsoverdracht onderhandeld door Mandela en F.W. De Klerk finaal zou leiden tot bloedige weerwraakacties van zwarte radicalen en verdrukking van de blanke minderheid. Men had zich beter gespiegeld aan de machtsdeling tussen Hindoes en moslims bij de onafhankelijkheid van Brits Indië na WO2: deling van het land tussen beide etnische en religieuze volkeren, die geleid hebben tot de creatie van Indië en Pakistan. Dit model hadden De Klerk en Mandela kunnen en moeten afspreken voor Zuid-Afrika. Helaas koos Mandela voor imperialistische en racistische opties die de deur openden tot alleenheerschappij ten voordele van zwarte Afrikanen. Welke politieke rechten geniet de blanke minderheid in Zuid-Afrika? Vergelijk hun statuut eens met de rechten van de Franstalige minderheid in België. Shame on you F.W. De Klerk.

Comments are closed.