Aaneenrijging van droge cijfers en tabellen waar een gewone sterveling geen boodschap aan heeft, hoor ik de lezer haast hardop denken. Op het eerste gezicht, valt er voor die weinig geïnteresseerde bedenking wel iets te zeggen, maar toch… Kijken wij even naar de statistieken waar de voorzitter van de grote landbouworganisatie, TLU SA onlangs een campagne heeft opgestart. Met die campagne wil voorzitter Henry Geldenhuys de regering en, meer bepaald, minister van financies Tito Mboweni, onder druk zetten om de uit de klassieke pan rijzende beveiligingskosten van woningen en plase, aftrekbaar van de belastingaangifte te maken. Overloop met mij de droge opsomming van wat burgers en boeren zich volgens TLU SA dienen aan te schaffen om van hun woonst en/of plaas een veilig nest te maken: veiligheidsmuren, veiligheidscamera’s, alarmen, elektrische omheining, lemmetjiesdraad (scheermesjesdraad), waakhonden, 24-uur-monitors en gewapende reactiediensten, huisverzekering, andere huisbeveiliging en -toerusting en materiaal voor onderhoud van voornoemde voorzieningen.

Desgevallend kan de lijst worden aangepast, voegt de voorzitter er voor alle zekerheid fijntjes aan toe, mocht TLU SA nog berichten ontvangen over bijkomende veiligheidsuitgaven. De vrijheid van talloze Zuid-Afrikaners is reeds aangetast, vervolgt Geldenhuys, omdat zij slachtoffers van misdaad zijn geweest. De Grondwet verplicht de staat ons te beschermen tegen de misdaad, vervolgt de voorzitter zijn rekwisitoor: ‘Dat de staat daar over heel de lijn in mislukt is, zien wij met één oogopslag op de statistieken die de staat zelf heeft opgesteld’. Volgens StatsSA (Statistieke Suid-Afrika) is huisbraak of diefstal misdaad nummer een. Naar schatting 1,2 miljoen keer vermelden de 2019/20 statistieken huisbraak als misdaad en 891.000 huishoudens als slachtoffers ervan. Zuid-Afrikaners die in afgelegen gebied wonen, zoals de bewoners van boerderijen, zijn bijzonder kwetsbaar, want ver weg van elke vorm van bijstand. Henry Geldenhuys noemt het daarom ronduit schandalig dat veiligheidsuitgaven van belastingbetalers die hun woning willen beveiligen, niet van hun inkomstenbelasting afgetrokken mogen worden.

Volgens Afdeling 77 van de Grondwet heeft enkel minister van financies Tito Mboweni de macht om daar iets aan te veranderen. Vandaar het dringende verzoek van Henry Geldenhuys, dat ik hierbij in eigen taal vertaal: ‘Wij doen een beroep op alle vredelievende Zuid-Afrikaners, ongeacht ras, geslacht of politieke overtuiging om met één stem bij ons aan te sluiten en te eisen dat de minister die wet wijzigt, zodat wij onszelf kunnen beschermen’. Uit de grond van mijn hart hoop ik – maar veel illusies koester ik niet – dat de petitie van de boeren zo massaal zal worden ondertekend en gedeeld dat de minister er niet blind en doof voor kan blijven. Uit eigen ervaring weet ik dat al die hierboven opgesomde beveiligingsmaatregels tot een haast gastronomische omvang kunnen oplopen en bovendien regelmatig moeten worden bijgeregeld en aangepast aan de ‘slimme’ evolutie van de misdaad. En ondertussen, beste lezers van de Lage Landen, gaan die verschrikkelijke plaasaanvalle en –moorde hun misdadige gang, al lijkt de president daar écht niet van op de hoogte te zijn.   

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Wat kunnen statistieken ons leren over Zuid-Afrika?”

  1. Bedankt voor deze informatie. Orania is de enige plaats voor Afrikaners om in veiligheid te leven en zolang de ANC internationaal wordt ondersteund is er jammer genoeg weinig kans dat het toevluchtsoord Orania kan uitbreiden. In onze eigen landen is het te verwachten dat naarmate de niet-Europese bevolking groeit, onze samenleving de Afrikaanse samenleving meer en meer zal gaan weerspiegelen. Ik verwacht dat in de komende decennia de staat geleidelijk aan zal instorten en dat het etnisch geweld nog enorm zal toenemen. In veel steden zoals Antwerpen of Brussel zie je nu reeds dat straffeloosheid en rechteloosheid de norm is. Het vormen van een ‘inheemse separatistische staat’ binnen ons land of zelf binnen Vlaanderen zal de enige bescherming zijn tegen dit geweld en het zal ook de enige manier zijn om op termijn onze grootsteden terug te nemen. Ik vrees dat binnen dit huidig systeem de Europese maatschappij zal vervallen in een soort Afrikaanse ‘Mad Max’ anarcho-tirannie. Rus in vrede Brendin Horner. Rus in vrede Dieter Grabie.

Trending

%d bloggers liken dit: