Zuid-Afrika: grondroof bijna in de grondwet?

Om heel het gehannes over de wijziging van het beruchte artikel 25 (over onteigening zonder vergoeding) van een democratisch vernisje te voorzien, werd ‘het volk’ tot eind deze maand februari goedjonstig de gelegenheid geboden bij het parlement zijn mening daaromtrent kenbaar te maken. Al is deze korte maand nog niet ten einde, de bezwaar- of instemmingstermijn tegen of voor het grondroofartikel is dat wél. Er zijn namelijk zo’n massa commentaren ingestroomd dat de ambtenarij in Kaapstad volledig de tel is kwijt geraakt en niet eens bij benadering weet te vertellen hoeveel burgers precies van dit uitgebreide burgerrecht gebruik hebben gemaakt. Van de drie grootste partijen, die elk een aparte kijk op het probleem hebben (neenee, geen terugkeer van apartheid, dàt niet), wordt nu verwacht dat zij die ontelbare commentaren nu in recordtijd gaan nalezen om democratisch ondersteund met een nieuw artikel 25, de ‘grondroof’ van ‘witte invallers’ goed te maken door gekleurde ‘slachtoffers’ met een lap eigendom gelijk te stellen aan witte boeren die Juul Malema en andere EFF-ers in haatliederen willen ‘killen’. Van hogerhand is dat soort ophitsing officieel streng verboden, maar zó streng is de regering nu ook weer niet dat bevoegde minister Cele de onschendbaarheid van de ‘onaantastbare’ Julius zou durven opheffen om de wet te kunnen toepassen en de zelfverklaarde hater van ‘Wit’ Zuid-Afrika een paar jaar achter slot en grendel te zetten.

Julius Malema

Het valt in de Zuid-Afrikaanse volksreacties op persberichten geregeld te lezen: Malema maak wat hy wil. Terug naar artikel 25. Een legertje ambtenaren is al in gang gezet om die onoverzichtelijke berg ingestroomde commentaren aan een ‘vóór-lezing’ te onderwerpen om het de bezige (of bazige?) vertegenwoordigers van het miljoenenvolk onder de regenboog wat makkelijker te maken. Alhoewel er in kringen van of rond het parlement geen mens gelooft dat de genoemde partijen, die elk een andere kijk op de kwestie hebben, zich écht zullen gaan moe maken aan die stapel huiswerk. Over de hoofdtoon van dat onvermoed hoog aantal volksreacties wordt in regeringskringen niks gelost, maar wie de zaak met enige logica bekijkt, zal er wel van overtuigd zijn dat het grootste deel van de ‘berg’ uit neen-commentaren zal bestaan. Zekerheid daaromtrent hebben alleszins al de mensenrechtenactivisten van AfriForum en de grootste boerenbond TLU SA daarover met heel scherpe ad rem commentaren. En van commentaren gesproken, erg vriendelijk kan je de reactie van een lezeres op het artikel waaraan ik deze gegevens heb ontleend, niet noemen: ‘Probleem is dat 95% van de ANC-idioten niet kunnen lezen en de andere 5 percent heeft geen begripsvermogen’. Heren van de Censuur, het is slechts een CITAAT hé !                     

One comment

  1. Een kolfje naar de hand van rood groen, nu nog Europa en de USA en den witten buk is vet.

Comments are closed.