Asielzoekers brengen coronavirus mee, uitbraak in AZC Grave

In het asielzoekerscentrum (AZC) Grave in het oosten van Noord-Brabant zijn meerdere besmettingen met het coronavirus onder asielzoekers geconstateerd. Na eerdere vaststellingen van enkele besmettingsgevallen, is na uitgebreider bron-  en contactonderzoek nu vastgesteld dat het om meer dan 15 gevallen gaat. Volgens de verantwoordelijke overheidsinstantie Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zou nu dan uiteindelijk iedereen in volledige afsluiting zitten op het terrein van het AZC.

Een woordvoerder van het COA heeft tegenover de lokale omroep laten weten dat de coronaregels inmiddels goed worden nageleefd. Iets dat ook geldt voor bezoekers. Dat is gezien de problemen in heden en verleden met de opvang van asielzoekers en het onkundige beleid van de overheid, een mening die weinig serieus kan worden genomen. Het zal daarnaast veel mensen verbazen dat ondanks dat zware maatregelen die de Nederlandse bevolking vanwege het coronavirus worden opgelegd de instroom van asielzoekers niet wordt stopgezet.

2 comments

  1. Asielzoekers zijn onze ondergang, alle ziektes die hier nu opduiken brengen zij mee, Er is maar één tevenmiddel en dit is grenzen sluiten en allen naar de plaats van afkomst tgerug sturen. Danke Merkel en consoorten, enkel de strop zal deze tegenhouden.

  2. Veel terechte kritiek, maar ik vraag me nog steeds af wat links daar mee te maken heeft. Dit was een rechtse regering van liberalen en nationalisten. Links kan je alleen gebrek aan beleid aanwrijven en meezeulen met rechts ten nadele van hun eigen kiezers en kortzichtig eigenbelang. Velen hebben nog niet door dat rechts en extreem rechts hen opnieuw flink aan het naaien zijn. Stel al wat link is aan de kaak, zowel links als rechts maar laat je van geen van beide naaien!

Comments are closed.