Onderwijsbond FNV schrapt debat, want deelname PVV

Het onderwijsdebat dat vandaag zou plaatsvinden gaat niet door, althans niet bij de grootste organisatie van onderwijzend personeel, de Algemene Onderwijsbond (AOb), die besloten heeft om het debat helemaal te schrappen. De reden is dat een deel van de achterban liever niet heeft dat alle partijen worden uitgenodigd en bezwaar heeft bij de deelname van volksvertegenwoordiger en PVV-Kamerlid Harm Beertema. Het bestuur van de AOb heeft gehoor gegeven aan deze antidemocratische sentimenten en daarmee besloten de uitwisseling van ideeën maar helemaal te schrappen. Inmiddels heeft het Amsterdamse debatcentrum de Balie laten weten dat het debat daar wel kan plaatsvinden.

De AOb is onderdeel van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), die ooit is begonnen als socialistische vakvereniging, maar nu wordt gedomineerd door het grootkapitaal en extreemlinkse activisten.  Het is dan ook niet heel verbazend dat er ‘commotie’ ontstond nadat bleek dat de tweede partij van Nederland met de deelname van PVV-Kamerlid Harm Beertema was verzekerd. Het hoofdbestuur van de AOb liet middels een persbericht weten dat;

“Het hoofdbestuur van de AOb heeft geconstateerd dat het programma voor de verkiezingen van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken…” en vervolgens “Dit heeft dermate impact op de inhoud van het debat dat afgelasten op dit moment de enige optie is.”

Het Kamerlid Beertema reageerde onthutst; “AOb, de onderwijsbond van FNV. De bond van inclusie en gelijkheid. De bond voor iedereen, behalve voor PVV’ers.” Via de sociale media kreeg het PVV-Kamerlid veel bijval, dit gold niet voor AOb, een aantal boze leden stuurden door dat ze inmiddels hun lidmaatschap hebben opgezegd.

2 comments

  1. De samenleving moet divers en inclusief zijn, dit betekent tegenwoordig dus niet dat de PVV daarbij hoort, die wordt buitengesloten want die zijn niet divers en inclusief. Wie zijn dan wel divers en inclusief? Nou dat zijn de moslims, de islam, de meest diverse en inclusieve groep die er is, vandaar dat links het zo goed met ze kan vinden.

  2. “DISCRIMINATIE op basis van politieke overtuiging” is dit !

Comments are closed.