De ‘Guildford Four’

De lezers van ReactNieuws hebben ondertussen al kennis gemaakt met het vervolg van het proces tegen vier militanten van Voorpost. Zoals geweten staan zij voor de rechter omdat ze vorig jaar in Mechelen een spandoek ontrolden tegen islamisering.

Sommig lezers kennen ongetwijfeld ook het verhaal van de ‘Guildford Four’. Voor degenen die het verhaal niet kennen: in 1974 vond in Guildford in het zuid-oosten van Engeland een bomaanslag van het Provisional Irish Republican Army (IRA) plaats. Vier Ierse jongeren werden valselijk beschuldigd van de aanslag en werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Na een herziening van het proces kwamen de ‘Guildford Four’ vrij, na 16 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten te hebben. In 1993 verscheen er een film (‘In the Name of the Father’) over dit verhaal, met Daniel Day-Lewis in de hoofdrol.

Akkoord, het verhaal van de gebeurtenissen in Guildford is niet te vergelijken met dat van de militanten van Voorpost, maar in navolging van de ‘Guildford Four’ kunnen we wel spreken over de Vier van Mechelen. Want als de ‘Guildford Four’ symbool staan voor de nietsontziende repressie van de Engelsen tegen Ierse nationalisten, dan zouden de Vier van Mechelen wel eens hét symbool van de liberale repressie tegen nationalisten kunnen worden indien ze worden veroordeeld.

Volksverraad

Het is erg opvallend hoe de liberalen zich de laatste jaren verweren tegen het radicale Vlaamsnationalisme: de lezer zal zich herinneren hoe de liberalen zich na de verkiezingen van 2019 weerden als een duivel in een wijwatervat tegen een eventuele deelname van het Vlaams Belang aan het beleid. ‘Nooit met het Vlaams Belang’, klonk het toen. En nu dus de aanklacht tegen Voorpost, enkel en alleen maar voor het ontrollen van een spandoek. Procureur Philippe Van Ingelgem eist voor de vier Voorpostmilitanten zowaar een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete van € 8000. Omwille van een spandoek! Werkelijk, Bart Somers?

Wat is hier aan de hand? Zitten de liberalen zo om kiezers verlegen dat ze zich nu in allerlei bochten wringen om toch maar nieuwe kiezers aan te trekken? Voelen ze de bui al hangen, denkend aan 2024? Waarom rolt Vlaams viceminister-president en onder meer ook Vlaams minister van inburgering en gelijke kansen Bart Somers anders de rode loper uit voor de islam? Waarom anders pleitte hij in zijn tijd van Mechels burgemeester voor meer allochtonen (zonder diploma nog wel!) bij de politie? Waarom anders kreeg Sihame El Kaouakibi € 50.000 van de Open VLD om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen? De Vlaming kiest geen Open VLD meer, daarom dat de liberalen op zoek gaan naar de stemmen van de allochtone bevolking. Enkel en alleen maar om zich aan hun parlementair zeteltje te kunnen vastklampen: van een kortzichtige politiek en een gebrek aan ideaal gesproken! En wat een volksverraad!

Het liberalisme heeft vaderlanden vernield.

Daarom dus dat de liberalen met genoegen aanknopen bij een aloude gewoonte die ook al in zwang was bij hun geestesgenoten die de Franse Revolutie opstartten: het monddood maken van al wie hun plannen in de war wil sturen. Nee, de guillotine is afgeschaft: vandaag volstaat het om tegenstanders voor de rechter te sleuren, zelfs als die tegenstanders er gewoon een andere mening op nahouden.

Dat is niet links-liberaal, dat is niet rechts-liberaal, dat is kortweg liberaal. Nationalisten denken dikwijls dat socialisten de ergste vijanden zijn, maar vergis u niet: liberalen zijn minstens even erg. Het liberalisme, of het zich nu links of rechts noemt, heeft nooit om de volkeren gegeven. De Duitse conservatief Arthur Moeller Van Den Bruck wist dat al: ‘Het liberalisme heeft culturen ondergraven. Het heeft religies vernietigd. Het heeft vaderlanden vernield. Het lost de mensheid zelf in het niets op.’

Het ware gelaat van het liberalisme.

Het liberalisme heeft haar masker laten vallen en laat nu haar ware gelaat zien: dat van een ideologie die – net zoals het socialisme – ijvert voor één wereld met alle grenzen open, waarin alleen maar ‘burgers’ leven. Net zoals er na de Franse Revolutie alleen maar ‘citoyens’ leefden in Frankrijk; geen Frans-Vlamingen, Bretoenen of Occitanen meer.

Het optreden van liberale volkscommissaris Somers tegen de Vier van Mechelen is dus het logische gevolg van zijn liberaal engagement. En denk maar niet dat het daarbij zal blijven: na Voorpost komt het Vlaams Belang aan de beurt, daarna React en daarna u en ik. Hoog tijd om van ‘liberaal’ een scheldwoord te maken, als synoniem voor bedriegers, sjoemelaars en volksverraders.  

Wie de Vier van Mechelen wil steunen kan een bijdrage storten op volgend rekeningnummer: BE20 9796 5418 2856 met als bijschrift ‘Proces Mechelen’. 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

11 reacties op “Volkscommissaris Somers en de ‘Vier van Mechelen’”

 1. Bijna “gesloten” Véé El Déé

  “Gewoon POEN !”

 2. Als de staat zich tegen het volk keert, zal het volk zich tegen de staat keren. Bart Somers wil van Vlamingen derderangsburgers maken. Bart Somers zei vorig jaar dat er geen bewijs was van extremisme in de Black Lives Matter beweging. Nochtans werden er vorig jaar in Brussel verschillende winkels geplunderd, werd een agent gewond afgevoerd en werden er meer dan 150 arrestaties verricht. Maar oh wee als je eens een spandoek omhoog houdt tegen islamisering, dan zijn de rapen gaar! Als men strijdt tegen haat of radicalisering dan moet men strijden tegen liberalisme, een ideologie die verantwoordelijk is voor de jihadistische terreurgolf na ongecontroleerde massamigratie, een ideologie die verantwoordelijk is voor de verkrachting van duizenden jonge minderjarige Europese meisjes na ongecontroleerde massamigratie, en een virus dat ervoor heeft gezorgd dat de sociale cohesie in al onze steden is verdwenen. Stop extremisme, stop de haat tegen Europeanen: stop het liberale virus!

 3. “Gewoon doen” ? Neen : “Gewoon POEN”

 4. De openbare aanklager in Mechelen gebruikt inquisitie technieken om Vlaamse democraten die de lekenstaat verdedigen te stigmatiseren.

  In Frankrijk fulmineert een Française tegen de islamisering, ontvangt bedreigingen van moslims moslims en verdedigt, jawel, president Macron himself, het recht van eenieder om kritiek te leveren op religies […]

  Franse president Emmanuel Macron: “Mensen hebben het recht de spot te drijven met godsdiensten”. De Franse president Emmanuel Macron nam het publiek op voor het meisje. Hij stelde “dat de wet duidelijk is en dat mensen het recht hebben de spot te drijven met godsdiensten”. Onder de hashtag #JesuisMila kwam er een enorme tegenbeweging op gang, desondanks ontving Mila in een jaar meer dan 50.000 haatberichten.

  Mila benadrukte dat ze geen moslims wilde beledigen, maar houdt wel vast aan haar mening dat de islam een “haatreligie” is. Bron PAL NWS.

  Het is dan ook bijzonder hypocriet en totaal van de pot gerukt dat het openbaar ministerie, in Mechelen, tijdens zijn requisitoir, naar verluidt zou geïnsinueerd hebben, dat de vrije meningsuiting direct of indirect de oorzaak zou kunnen zijn van het uitbreken van de Tweede wereldoorlog. Indien Procureur Philippe Van Ingelgem deze aantijging kond heeft gemaakt en niet herroept maakt hij zich schuldig aan een gevaarlijke vorm van politiek revisionisme. Overigens ben ik van oordeel dat het ambtenaren, inclusief magistraten, bij de uitoefening van hun functies bij wet verboden moet worden om te liegen of fake verklaringen af te leggen ten laste van procespartijen. Bij gebreke van onpartijdigheid moet de wet dringend magistraten ambtshalve wraken tijdens de procesvoering. Ik begrijp overigens niet dat de voorzitter van de rechtbank het openbaar ministerie niet ter orde heeft geroepen in hoofde van onderhavige bedenkelijke politieke speculaties en/of insinuaties.

  Blijkbaar is de politieke en religieuze (islam) invloed van de locale kalief omnipresent en voelbaar tot op de rechtszitting.

 5. Vandenbroucke Luc

  rijdt Somers in een auto of op een kameel?

 6. Volgens eerlijk duurt het langst moet Bart Somers oneervol ontslagen worden uit de politiek wegens
  Aandeel van oneerlijk uitdelen van belastingsgeld aan misselijk walgelijk individu,want dat is diefstal
  Bart Somers en al het onheil dat je aanricht omwille van de smeer!!!

 7. Ik ga een (kleine) bijdrage storten voor de advocaat-kosten .
  Indien we zelfs onze bezorgdheid niet meer mogen uiten , dan houdt het op .
  Als iedereen wat stort hebben ze een bescheiden proces-kas .

 8. hectorvo250gmailcom

  Raar maar waar: als ik de naam Somers hoor, dan denk ik graag terug aan die onvergetelijke amnestie-actie van 100 Vlamingen (die duizenden thuisblijvers vertegenwoordigden!) op het Sint-Pietersplein in Rome, nadat wij op kerstavond samen een indrukwekkende middernachtmis met VLAAMSE poëzie (A. Van Wilderode) en zang hadden gevierd in een van die indrukwekkende historische kerken die de eeuwige stad rijk is. Omdat wij ons strategisch vooraf over het grote
  plein verspreid hadden tussen de massa andere bedevaarders, gaven de beelden die thuis op TV kwamen de indruk dat wij ginder met duizenden amnestie stonden te eisen, terwijl we slechts met 100 waren. En welke namen zijn wij sinds die hyper geslaagde kerstactie van 1984 altijd bijgebleven? Juist, SOMERS. Dan heb ik het wel over wijlen vader Joos als trotse deelnemer aan die amnestie-actie, broederlijk zij aan zij met Kris van Dijck, wijlen Bart Van der Moere, Bart Laeremans en andere gedreven activisten. En niemand leek zich te schamen om dat reuze spandoek op het Sint-Pietersplein waarop in koeien van letters, onder het portret van de toenmalige paus Johannes-Paulus, AMNESTIE geëist werd, mede namens 2.665 (!) Vlaamse geestelijken die, onder stuwing van Anton van Wilderode, die eis met hun handtekening ondersteund hadden. Dat waren àndere tijden, hé Bart(je)…

 9. Gepensioneerde coleirige Vlaamse Stamboek Europese leeggemolken Belastingbetalende Burger

  Zou dat geen van overheidswege gepleegde “discriminatie op basis van (autochtone) afkomst” en/of “discriminatie op basis van (Christelijke) religie” zijn, weggegoocheld middels het politiek-correcte toverstokje met de intentioneel volkomen misleidende benaming ; “positieve actie”(sic) ?

 10. Liberaal een scheldwoord….. dat was nazi ook. De term nazi werd al gebruikt in de 19 de eeuw.
  Beginjaren dertig vorige eeuw gebruikte de journalist Koenraad Heiden de term nazi tegen de partij van Dolf met de snor. Ook in die jaren werd de communistische partij van dit scheldwoord voorzien.
  Nazi zou afkomstig zijn van het yiddish Askhenazi. ( Nationalsozialismus = NASO )

 11. Duidelijk een politiek proces. Een vreedzame manifestatie van bezorgde burgers tracht men monddood te maken met repressieve methodes die thuishoren in totalitaire regimes. Iedere kritiek wordt in de kiem gesmoord. Hoe dan ook. De wetten worden geïnterpreteerd gelijk het hun goed uitkomt.

Trending

%d