Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Ieder die nog zelfstandig kan denken, moet begrijpen dat we in een soort Derde Wereldoorlog terecht gekomen zijn.  Elke week worden nieuwe afstraffingen voor de burgers afgekondigd, en deze dreigen, zonder onze weerstand, blijvende vrijheidsberovingen te worden.

Eén van de wapens die de links-liberale dictaturen toepassen, is de bereidheid van velen tot VERKLIKKING.  In onze strijd tegen de toenemende tirannie moeten we ons focussen op diegenen die willen verklikken.  Het gaat hier niet om het aangeven van moord, doodslag, (gewapende) diefstal of verkrachting. Het gaat om de litanie die we nu al bijna een jaar horen: als corona niet wijkt ligt dat aan de mensen die fout zijn.  Gezamenlijk kunnen 11 miljoen Belgen corona verslaan: om het belgicisme te laten zegevieren en de ‘metselaars’ hun uitspattingen te laten verrichten!!

Dit links-liberaal regime past de principes van de communistische revolutie toe: af een toe een kleine versoepeling (een beetje hoop voor de schapen) en dan direct terug een resem verordeningen. Het in scène zetten (in Nederland) van een avondklok, om de corona-tegenstanders in de val te lokken.  Gelukt met de hulp van de hersenloze plunderaars en booswichten allerhande.  De coalitie is: ‘metselaar’ Rutte en zijn regering in verbond met al het gros dat hoegenaamd geen hersens heeft!

Velen, de echte deugdmensen, voelen zich geroepen anderen te verklikken….  Zo worden velen in de vernieling geklikt en levens gebroken.  Dan zijn er nog de geheime diensten, in zowel NL als België, die floreren als nooit tevoren.  IK weet dat zowel ik als medestrijders digitaal (kunnen, worden) gevolgd; alhoewel het enige waar we voor staan is: de opheffing van absurde (mondmaskers en bubbel) regels, het herstel van de vrijheid vervat in grondwetsartikelen en het redden van de middenklasse. Onze prioriteit moet in de strijd gaan naar het afkeuren en bestrijden van de booswichten-verklikkers.

Vooral de mensen die het vrij zijn willen vernielen en onmogelijk maken: het toestemmen en volgen van steeds meer regels zal de lockdowns niet beëindigen!  Ook het vaccineren van grote groepen, zal niet leiden tot een versoepeling van de terreur.  Deze toestanden zijn tot 2025 gepland, waarna de mensheid helemaal geprogrammeerd en willoos zou moeten zijn. De architecten van de Great Reset zeggen het zelf: Klaus Schwab (WHO) in zijn boek, Bill Gates, Georges Soros, Anthony Fauci: vindt hen digitaal en lees hun boodschappen.

Intussen ontstaan er overal in de wereld (massa) betogingen, opstanden, die door onze leugen-zenders worden doodgezwegen. Bijvoorbeeld in Italië, Argentinië, Oostenrijk en Spanje.

PS : een overkoepelende vereniging zou met teksten (affiches) kunnen komen : WIJ ZIJN GEEN VERKLIKKERS !  Neen aan de vrijheidsberoving met bubbel-verbod, muilkorven en het vernietigen van de middenstand! 

Vrijheid tegen terreur!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “De strijd tegen wijdverbreide verklikking”

 1. Let op de dystopische kleutertaal die gebruikt wordt door de coronisten, zoals “knuffelcontacten” en “bubbels”; ze lachen de mensen in het gezicht uit en die laatsten beseffen het zelfs niet. Ziedaar, de hypnotische impact van beeldschermen.

  De transhumanistische Klaus Schwab, die eruitziet en vooral klinkt gelijk één of andere schurk uit een slechte film, en andere subversieve figuren willen een technocratische maatschappelijke dystopie creëren via wat zij noemen een “vierde industriële revolutie”. Het coronadoem-narratief werd gelanceerd om de bevolking daar gradueel naartoe te bewegen en te manipuleren. Het oorspronkelijk judeo-bolsjewisme was gericht op een uiteindelijke creatie van een centrale wereldregering besturende een wereldstaat met een raciaal vermengde slavenbevolking zonder privaat eigendom; de coronaleugen en de “Grote Herstart” zijn onderdeel van de bedoelde eindloop richting een dergelijke wereldstaat met een wereldslavenvolk dat onder de controle van het bewind gehouden wordt via een gedigitaliseerd bestaan. Klaus Schwab zijn WEF in 2016:
  “You’ll own nothing.”
  “And you’ll be happy.”

  Daar bedoelen ze mee: “Ge zult niks hebben, slaaf, en ge zult blij zijn… Of anders!”

  Gedenk ook dat de oligarchen die hopen geld gestoken hebben in de coronistische gifspuiten reeds voor de lancering van het coronisme bekend stonden als bevolkingsreductionisten die kindermoord (abortus) en contraceptie propageerden om nataliteit te verminderen wereldwijd. Waarom deden ze dat? Omdat ze het mondiaal slavenvolk dat ze willen creëren in beperkte aantallen willen hebben en houden; een groep kleiner in aantallen is gemakkelijker onder controle te houden en het maakt het uit elkaar slaan van gewelddadige opstanden gemakkelijker. In Afrika hebben ze jaren geleden een inspuitingsprogramma uitgevoerd met als gevolg dat jonge vrouwen onvruchtbaar waren en geen kinderen konden krijgen. Nataliteit is noodzakelijk voor het voortbestaan van het Vlaams volk en de andere Germaanse volkeren; de kindbarende vrouw doorstaat pijnigende weeën om een toekomst aan haar volk te geven. Vlaamse mannen zijn verplicht om haar te eren door haar te beschermen tegen de psychopathische partijpolitiekers met hun smerige gifspuiten.

  Vergeet nooit de terreur van de Franse Revolutie en van het bolsjewisme in Rusland, opdat ge altijd in gedachten houdt door welk soort van mensen uw volk bestuurd wordt. Hetzelfde internationalistisch Juda zit nu zoals toen achter de schermen.

 2. Helemaal mee eens. Nu zijn er echter verspreide (internet)initiatieven, met wisselend succes… Tot nog toe is het niet tot een massabeweging gekomen zoals in de ons omringende landen.. De vraag is wie neemt het startschot voor dergelijke overkoepelende beweging?

Trending

%d