Liberaal volgens de Dikke Van Daele

Het is niet mijn regering, want ik heb er op 26 mei 2019 niet op gestemd.

Straffer nog: in het landsdeel waar mijn wiegje stond te wiebelen, toch zo af en toe, en waar ik, ongeriefd nog van woorden, de taal van mijn moeder heb geleerd, slaat deze regering een belabberd figuur tegenover de twee Vlaamse partijen waarvoor de Vlaamse kiezers wél gestemd hebben. Uit de pers heb ik mogen vernemen dat de partij die zich Vlaams, liberaal en op de koop toe democratisch durft te noemen, in de pikorde pas op plaats nr. 7 bengelde en desalniettemin toch de eerste minister van deze door het volk niét gewettigde dwergenregering mocht leveren.

Na een resem probeersels en na vijfhonderd dagen min of meer, was het liberale huzarenstukje met het grootste aantal lucratieve postjes voor democraten met de kleinste politieke aanhang in een mum – of was het een hmm… hmmm… ahumm… van tijd geflikt. Een schouw…toneel met witte rook, zoals bij een verkiezing in het Vatikaan, viel er in geen Wetstraten waar te nemen, maar een niet zo aangenaam geurtje kon er in die omgeving wel worden opgesnoven, maar daar moest de bevolking mee leren leven, werd ze door Meester Van den Broucke en Van de Vooruit vanuit de hoogte van zijn universitaire leerstoel voorgehouden. De Meester voegde er wijsneushalve wel aan toe dat het volgens hem géén brandgeurtje was en hij kon het weten.

Maar keren wij even terug naar het liberalisme, want dààr zitten wij nu toch maar lekkr (?) mee gesjareld. Ik meen te mogen veronderstellen dat er onder de lezers dezes maar weinig weetgierigen zullen zijn die zich de moeite hebben getroost eens de betekenis van liberaal te gaan naspeuren. Iemand? Welnu, ik ben in de Dikke Van Daele gaan opzoeken wat de betekenis van liberaal is, al wist ik natuurlijk welke richting dat zou uitgaan, want ik heb Latijn ‘gedaan’ en weet dat in die taal liber vrij wil zeggen. Met opzet heb ik niet ‘betekent’ geschreven, want daarmee kom ik ter zake: het is niet omdat een woord in onze taal iets wil zeggen dat het dat inderdaad ook zegt. Snapt u?

Wat is volgens de ‘dikke’ liberaal? De eerste betekenis, lees ik, is mild, vrijgevig, royaal. Vertaald naar onze (neenee, niet de mijne) politiek, klopt die betekenis naadloos, want de liberale kliek-De Croo is zonder meer vrijgevig, royaal met het geld van ons allemaal. Dat is dan 1liberaal met een eentje voor. Bij 2liberaal met een tweetje voor lees ik aanhanger van de liberale staatsinrichting – lid van een partij van die beginselen. Tja, daar zit de Van Daele er, naar mijn zéér bescheiden mening, al pardoes naast. Gaat het om een aanhanger van de liberale staatsinrichting voor of nà de verkiezingen. Neem nu de voorzitter in hoogsteigen persoon en in het noorden, die lachelijk van aard is.

Voor de verkiezingen graait Egbert in de beginseldoos om er zijn voordeel mee te doen en na de verkiezingen wordt Egbert beginselloos om er nieuwe verkiezingen mee te vermijden en als een aal door de mazen van het democratisch net te glibberen en daardoor aan te tonen voor wie het nog niet doorhebben mocht: ‘Ja, ik ben een liber aal’. Verklarend woordenboek, ik kan het ieder van harte aanbevelen.

One comment

Comments are closed.