EU-Herstelfonds Italië: 9 miljard voor gezondheid, 17 miljard voor gendergelijkheid, 74 miljard voor klimaat

Corona treft de ganse wereld, dus ook de Europese Unie. Daarom dat deze laatste met een fiks Herstelfonds afkwam. Geld dat de lidstaten mogen gebruiken om te herstellen van de geleden schade door corona. Uiteraard krijgen de landen dat geld niet zomaar. Er zijn immers voorwaarden aan verbonden, die goedgekeurd werden door alle andere lidstaten. Deze bepalen of de lidstaten al dan niet het geld mogen cashen.

De zwaarst getroffen lidstaten zoals Italiė en Spanje kunnen aanspraak maken op gelden uit het Herstelfonds. Lidstaten krijgen deze subsidies en leningen alleen wanneer ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De Commissie en de andere lidstaten moeten akkoord gaan met het doel waar een lidstaat het geld aan wil uitgeven en in hoeverre die lidstaat het gebruikt voor verstandige hervormingen.” Jazeker, “verstandige hervormingen”. Daar gaan we:

Italië krijgt 196 miljard euro toegestopt. Daarvan gaan er 9 miljard naar de gezondheidszorg. Een mooi bedrag, want corona is een ziekte, niet waar? Goed, dan gaan de cijfers van de overige segmenten enkel naar beneden, denk je? Denk dan nog maar eens! Aanschouw de prioriteiten van Italië, goedgekeurd door de andere lidstaten: 17,1 miljard naar de strijd voor gendergelijkheid, 74,3 miljard voor de klimaatstrijd, 48,7 miljard voor de digitalisering en nog een paar andere zaken ter waarde van 27,7 en 19,2 miljard.

Zo weet u waar de Europese Unie geld inpompt om landen te ‘herstellen’ van de coronacrisis: gendergelijkheid en klimaat.

2 comments

  1. We weten ondertussen wel beter waar we aan toe zijn met een von der Leyden, voormalige minister van landsverdediging in Duitsland die het leger herleid heeft tot een scouts groepje. Een Charles Michel als cheerleader van “Napoleon” Macron, die zijn regering liever opblies dan de kans te lopen zijn Europese carrière te missen. En natuurlijk een Timmermans, de Rode Klimaatpaus, die met zijn klimaat obsessie de Europese economie de nek omdraait. Zij willen noch min noch meer dat alle lidstaten naar hun pijpen gaan dansen. Gelukkig staan de Oost Staten nog op hun strepen terwijl de West Staten bereid zijn al hun eieren in de Europese korf te leggen. De gevolgen zijn er ook naar. Een breidelloze immigratie en de introductie van een Europees vijandige godsdienst.
    Ophtalmos

Comments are closed.