De Duitse patriottische partij, Alternative für Deutschland (AfD), heeft in het laatste weekend van november 2020 een congres gehouden te Kalkar in Noordrijn-Westfalen. De Luikse journalist Lionel Baland interviewde AfD-parlementslid Steffen Kotré, die als spreker deelnam aan de bijeenkomst.  De tekst is oorspronkelijk verschenen op Breizh-info en vanuit het Frans vertaald. Kotré is ingenieur en afgevaardigde in het Duitse parlement, de Bondsdag, voor de AfD.

Lange tijd hing de geest van verdeeldheid over de AfD. Hoe komt de AfD er na dit congres uit?

De co-voorzitter Jörg Meuthen heeft de AfD opnieuw verdeeld, maar deed dit op eigen initiatief. Hij hield een toespraak die tweedracht heeft gezaaid en viel dr. Alexander Gauland aan, diskwalificeerde de beweging tegen de Covid-mondkapjes, viel de AfD-groep van afgevaardigden in de Bondsdag aan, bekritiseerde meer zijn eigen vrienden in de partij dan zijn politieke tegenstanders en de pers die foutieve informatie verspreidt. 

De ongeveer 500 afgevaardigden hebben met een overweldigende meerderheid van 89% de resolutie over het sociaal beleid goedgekeurd, waarin fiscale prioriteit wordt gegeven aan gezinnen met kinderen. Is het een compromis tussen de liberale en de sociaal-patriottische vleugel van de partij?

Nee, het compromis werd uiteindelijk bereikt in de federale programmacommissie binnen de partij. Invloeden van buitenaf speelden een relatief kleine rol. 

Op het congres ontwikkelde de AfD het idee van flexibele pensionering om armoede te voorkomen onder ouderen die een lange periode van inactiviteit in hun leven hebben meegemaakt. Waaruit bestaat dit idee en wordt het met name ondersteund door een vleugel van AfD? 

Het concept over de pensioenen bestaat erin, dat mensen zelf kunnen beslissen wanneer ze met pensioen gaan, de afschaffing van het politieke pensioen, een pensioenregeling voor zelfstandigen en de ontwikkeling van aanvullende privé-pensioenen. Dit concept is een compromis tussen de twee vleugels van de partij. 

Joana Cotar werd gekozen in het partijbestuur, ter vervanging van Andreas Kalbitz, de voormalige nummer twee van de nationalistische vleugel, die uit de AfD werd gezet. Wat is de kant waar Joana Cotar op wil gaan? 

Ze vertegenwoordigt het ‘beginsel van Meuthen’ (Jörg Meuthen, AfD Europees Parlementslid /sr) , door de scherpe kantjes eraf te halen en de AfD te veranderen in een CDU 2.0, leden met andere meningen uit de partij te gooien en de ‘recht door zee’ richting van de partij te dwarsbomen.

Komen de aanvallen van Jörg Meuthen op Alexander Gauland, waarbij hij de laatste beschuldigde van het gebruik van de term ‘Corona dictatuur’, overeen met een ideologisch-politieke tweedeling binnen de partij? 

Ja, Meuthen sprak minder over de sociale thema’s op het congres dan op een negatieve manier over zijn partijgenoten. En dit in het openbaar. Als ervaren spreker kent hij de gevolgen van zijn woorden, die veel mensen hebben beledigd. Deze opmerkingen werden niet overhaast gemaakt, daarachter steken verstrekkende overwegingen, die de open discussiecultuur van de partij ver voorbij gaan. In plaats van de partijleden te verdedigen, uitte hij opnieuw de opvattingen van de politieke vijanden van de AfD, waarvan hij de beschuldigen heeft overgenomen.   

Heeft een van de twee vleugels van de partij, de liberale of de sociaal-patriottische, op het congres een overwinning op de andere geboekt? 

Nee, de belangrijkste motie, die zonder substantiële veranderingen is aangenomen, is een zwaarbevochten compromis. Bovendien is het sociale concept nodig voor een noodzakelijke en reële politiek. 

In september vorig jaar kondigde Angela Merkel de verschuiving naar een groen economisch beleid aan. Wat vindt u van dit groene beleid? Is het een realistisch voorstel of is het een contraproductief beleid dat om ideologische redenen wordt opgelegd? 

De transformatie van Duitsland en Europa ,die op veel gebieden een maatschappij met planeconomie is, wordt voortgezet. Onder het mom van milieubescherming en zogenaamde klimaatbescherming worden belastingen verspild in de vorm van subsidies, waardoor bedrijven en mensen afhankelijker worden van de staat. Daarnaast worden de economische activiteiten onderverdeeld in goede (CO2-besparing, pseudo-milieubescherming, e-mobiliteit) en slechte (energie uit kernenergie en steenkool, interne verbrandingsmotor). Dit doet denken aan het Chinese systeem van sancties voor ongewenst gedrag, dat de vrijheid beperkt. 

Wat vindt de AfD van de campagne binnen de Europese Unie tegen Hongarije en Polen over de kwestie van de rechtsstaat? Is het veto van deze landen tegen de Europese begrotingen gerechtvaardigd? 

Het veto is gerechtvaardigd. De inmenging van de Europese Unie in de interne en externe aangelegenheden van de staten moet worden verworpen. De campagne is niet gericht op het vestigen van de rechtsstaat, maar op het opleggen van ideologische concepten zoals gender, het vergroten van het aantal minderheden, het afstaan van meer bevoegdheden door de staten aan de Europese Unie, enzovoorts.

Sommige bronnen geven aan dat er in 2021 een massale toestroom van illegale immigranten in Europa zou kunnen plaatsvinden. Ondanks Covid is het aantal illegale immigranten in Spanje en Italië dit jaar sterk gestegen. Wat vindt u van het onvermogen van Europa om deze kwestie aan te pakken? Welke impact heeft het opengrenzenbeleid van bondskanselier Angela Merkel in Duitsland gehad op de golf van ‘vluchtelingen’ sinds 2015? 

De regeringen van de landen van de Europese Unie zijn niet onbekwaam. Ze willen precies datgene wat er gebeurt: multiculturele transformatie, herverdeling van geld uit Duitsland en andere staten, het creëren van inhomogene en identiteitsverliezende samenlevingen. Met immigranten wordt Europa steeds a-historischer. Welke zwarte Afrikaan weet van de lange weg die de Europese staten hebben afgelegd in de richting van democratie en vrijheid? Toch is dit de basis om ze te verdedigen. De samenleving raakt gefragmenteerd, de solidariteit gaat verloren, het basisvertrouwen verdwijnt. 

In 2019 kreeg de AfD te maken met 691 aanvallen op zijn partijlokalen en leden, meer dan de helft van alle politieke aanvallen in Duitsland, ver voor de CDU met 208 aanvallen. Hoe is deze toegeeflijkheid, van de staat tegenover gewelddadige groeperingen, tegen de derde grootste partij van Duitsland mogelijk? 

Links-radicalisme is in het verleden door conservatieven niet goed bestreden en heeft in het hart van de samenleving bekende aanjagers. Wanneer linkse partijen met geweld demonstreren, grijpt de politieleiding niet krachtig in, maar doen dit wel bij Querdenkern. (Creatieve denkers, beweging ontstaan in reactie op de Covid-maatregelen /sr)  Dit gebeurt systematisch, omdat de leiding van de politie in veel Duitse staten, vooral in Berlijn, besmet is met linksgroene opvattingen. Politieleiders die hun taken op verantwoorde wijze uitvoeren werden vervangen. De groene politicus, die zich bezighoudt met het binnenlandse beleid in Berlijnse Huis van Afgevaardigden, Benedikt Lux, gaf deze zuiveringen zelfs toe : “We hebben de hele leiding van bijna alle veiligheidsinstanties in Berlijn vervangen en daarvoor echt goede mensen binnengehaald. Bij de brandweer, de politie, het openbaar ministerie en ook bij de veiligheidsdienst. Ik hoop dat dit in de toekomst merkbaar zal zijn.“

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Steffen Kotré (AfD): “De inmenging van de Europese Unie in de interne en externe aangelegenheden van de staten moet worden verworpen.””

  1. […] erschien zeit­gleich auch bei Breizh-info (fran­zö­sisch), El Correo de España (spanisch), React­nieuws (hollän­disch) und Wydanie polskie […]

Trending

%d