Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Het weekend van 28/29 november verscheen er in de kranten een tricolore advertentie : “1 ploeg- 11 miljoen : allemaal samen corona verslaan!”.  Deze bladzijde had niet tot doel tegen corona te strijden, maar een aanzet tot belgicisme onder de bevolking te geven. Met ons aller geld!

Deze zgn. corona-regering is gestart met als hoofddoel de unitaire staat zo totaal mogelijk terug in te voeren.  Alle beleidsdaden getuigen ervan; evenals de belgicistische overtuiging van al haar leden!  Een goed voorbeeld was de gedwongen zelfde dwangmaatregel t.o.v. de middenstand/kleinbedrijf bij de 2e lockdown.  Vlaanderen moest mee boeten voor de hoge coronacijfers in Brussel/Wallonië.  Met een miljoenenverlies voor de staat (belastingen) tot gevolg.

Sedert vele jaren waarschuw ik de personen-die-er-toe-doen in de Vlaamse Beweging voor de (vooreerst) verdoken heroprichting van een unitair land.  Met deze regering, geleid door de van huize uit waanzinnig fanatieke belgicist Alexander De Croo, is men dicht bij het doel gekomen.  De bezetenheid van de gehele ploeg druipt er af; daarbij geholpen door de dictatoriale corona-maatregelen. 

Zo heeft men vanaf de eerste ‘golf’ bewust de grondwet overtreden : art. 15 onschendbaarheid van de woning , art. 19 vrijheid/mogelijkheid van eredienst in vrije uitvoering, art. 26 het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen. Onmiddellijk is dit gebruikt om de Vlaamse Beweging te vervolgen: zowel op 13 september in Mechelen, als enkele weken later in Kortrijk werd een exuberant grote politiemacht ingezet tegen Vlaamse betogers.  Hiervoor dienen de opdrachtgevers voor het gerecht te komen. Even aan de waarheid herinneren dat de grondwet niet is opgericht ten behoeve van regeerders; maar tot bescherming van het volk tegen excessen van het bestuur.

De Vlaamsgezinde partijen zijn echter niet alert als het gaat om de onverholen aanval op hun bestaansrecht. Rekening houdend met het extreme gevaar voor hun toekomst, zouden ze dit vooraan op hun agenda moeten plaatsen.  Het doel is immers op termijn hun naam en faam te vernietigen, door een effectief organisatie-verbod (betogingen, samenkomsten) en nimmer ophoudende incidentjes met een zogenaamd bruin randje.

Daarom hier het appel op alle geledingen van de Vlaamse Beweging: gaat u de erfenis van meer dan 100 jaren Vlaamse Beweging zo maar laten kapot maken?  De oppositie tegen deze regering moet op dit punt totaal en ongenuanceerd zijn.  Vervolgens is het de hoofdtaak van de Vlaamse partijen/beweging zoveel mogelijk Vlamingen bewust te maken van hun burgerschap en de werkelijke inzet van deze crisis.  Maak de doorsnee Vlaming volks- en vrijheidsbewust!

Uiteindelijk gaat het om de verdediging van ons aller vrijheid; die de mensheid in een episch gevecht van duizenden jaren tot het zijne gemaakt heeft.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Deze regering voert een unitaire agenda uit!”

  1. Andre uw analyse is correct. De Vlaamse regering: niets is wat het lijkt.
    Het bijvoeglijk naamwoord Vlaams drukt een verband uit met Vlaanderen, in elk van de geografische definities, en zijn inwoners. Het woord wordt ook gebruikt voor alles wat uit Vlaanderen voortkomt, cultureel, politiek of economisch. Het zelfstandig naamwoord Vlaams verwijst naar een taalkundige variëteit.

    Conclusie: Nergens lees ik een verband met Vlaamse identiteit, Vlaamse reflexen of dito autonomie. De Vlaamse regering met minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams (repressie) minister Bart Somers (OVLD), zijn sinds de switch in hun carrière niet langer geïnteresseerd in het realiseren van Vlaamse eisen. Beide liberale (sic) voormannen kennen nu als hoogste politieke prioriteit de economische belangen van VOKA, de handhaving van het cordon sanitaire en de handhaving van de Belgische instellingen en monarchie. Uiteraard incompatibel met het Vlaams-nationalisme. Op democratisch vlak scoren de Vlaamse regering en dito particratie niet beter. De Vlaamse partijvoorzitters profileren zich als partijdictators. Onafhankelijke opinies van de verkozenen worden in het federaal en Vlaams parlement niet getolereerd. Individuele initiatieven formeel taboe. Ieder woord dient te worden voorgelegd aan de partijcensor alvorens kond te worden gedaan in de plenaire vergadering van de theoretische tempel van de democratie. Welkom in de Reichstag van het Vierde Reich.

  2. […] In een vorig artikel plaatste ik een scherpe waarschuwing voor alle vrijheid- en traditie-lievenden. Het is spijtig dat dit moet herhaald worden, in de zin dat de leiders van deze regering een onmiskenbare omkering van de geschiedenis willen.  Het lijkt intussen duidelijk dat elke uiting van volksgezindheid, het Vlaamse Bewegen, met zware repressie beteugeld wordt. […]

  3. ik vraag me af waarom de Vlaamse regering met NVA op kop de vijandige media zo massaal steunt alsook Unia, en al die linkse NGOs die niet anders doen dan de Vlamingen af te breken en af te vallen.

Trending

%d bloggers liken dit: