Admiraal Nicola de Felice: “Slavenschepen van NGO’s vergroten de criminele mensenhandel door zich in de buurt van de Libische kust te plaatsen…”

Vraaggesprek met admiraal Nicola de Felice *  door Álvaro Peñas, uit het Spaans vertaald, over de rol van de NGO’s bij de verplaatsingen van illegale migranten in het Middellandse Zeegebied en de beleidskeuzes van lokale bestuurders en regeringen in de regio.

Italië heeft het immigratiedecreet van Matteo Salvini ingetrokken en de boetes voor NGO’s tot belachelijke bedragen verlaagd. Welke andere maatregelen heeft de Italiaanse regering genomen? 

Het nieuwe immigratiedecreet (nog geen wet) grijpt in op de sancties in verband met het verbod op de doorvaart van schepen in de territoriale wateren. Voor reddingsoperaties is het verbod niet van toepassing als het coördinatiecentrum, de vlaggenstaat (welke vlag op de boot zit / sr) en de instructies van de bevoegde autoriteit voor opsporing en redding op zee worden nageleefd. In geval van overtreding van het verbod wordt verwezen naar de huidige voorschriften van het Italiaanse scheepvaartwetboek, dat voorziet in een belachelijke boete van tussen de 10.000 en 50.000 euro. De eerder ingevoerde administratieve sancties worden opgeheven. Nog steeds met betrekking tot de wettelijke status van buitenlanders wordt in het nieuwe decreet inzake immigratie en veiligheid ook de kwestie van de omwisselbaarheid van ‘verblijfsvergunningen’ die om andere redenen zijn afgegeven, in ‘werkvergunningen’ behandeld. Aan de categorieën van de reeds verstrekte omwisselbare vergunningen worden die van de bijzondere bescherming, het onheil, het vrijwillig verblijf, de verwerving van het staatsburgerschap of de staatloosheid, de sportactiviteit, het artistieke werk, de godsdienstige redenen en de bijstand aan minderjarigen (!) toegevoegd.

Wat de internationale bescherming van buitenlanders betreft, schrijft de huidige wetgeving het verbod op uitzetting voor indien de repatriëring voor de betrokkene het risico op foltering met zich meebrengt. Met het nieuwe immigratiedecreet wordt het risico dat buitenlanders aan een onmenselijke of vernederende behandeling worden onderworpen, aan deze hypothese toegevoegd en is hun uitzetting zelfs verboden in geval van risico op schending van het recht op eerbiediging van hun privé- en gezinsleven. In dergelijke gevallen wordt de afgifte van een verblijfsvergunning voor bijzondere bescherming overwogen.

Welke gevolgen hebben deze maatregelen voor de Italiaanse kust gehad?

De mensenhandelaars hebben Italië geïdentificeerd als de  ‘zachte onderbuik’ van Europa en hebben hun criminele activiteiten geïntensiveerd door veel meer illegale immigranten naar de Italiaanse kusten te sturen dan in het afgelopen jaar, met een exponentiële toename van het aantal sterfgevallen op zee. Het percentage van de aanvoer in 2020 ten opzichte van 2019 is verdrievoudigd (tot nu toe zijn er 30.466 t.o.v. 10.422), zelfs meer dan 2018, midden in de Covid-pandemie. Het moet worden benadrukt dat een van de meest talrijke etnische groepen die in Italië landen de Bengalen zijn, waar elke persoon tot 30.000,00 euro betaalt, afkomstig uit Azië via vluchten naar Libië en vervolgens naar Italië over zee. Ik verwacht een winter, maar bovenal een lente met een grote toestroom van illegale immigranten, nooit eerder gezien. Het wordt een moeilijk 2021 voor Italië en voor Europa.

Matteo Salvini staat terecht voor zijn pogingen om de illegale immigratie te stoppen toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. Wat vindt u van dit proces?

Het moet meteen gezegd worden dat Matteo Salvini onschuldig is omdat hij de internationale regels voor redding op zee, het zeerecht van de VN en de Europese overeenkomsten voor de verplaatsing van illegale immigranten heeft geëerbiedigd. Zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft erkend dat het niet nodig is om illegale immigranten in Italië van boord te laten gaan tijdens de Rackete-zaak en de daaropvolgende zaken. Nu maken we de paradoxale situatie mee dat Italianen thuis opgesloten zitten en dat bedrijven niet kunnen werken vanwege de pandemische afsluiting, terwijl illegale immigranten de havens open vinden en naar Italië reizen zonder enig respect voor de gezondheids- en hygiënevoorschriften.

U hebt een open brief geschreven aan de Spaanse en Duitse ambassadeurs in Rome, Alfonso Dastis en Victor Elbling, over de activiteiten van de NGO-schepen Open Arms and Sea watch. U hebt gemeld dat zij talrijke misdrijven en schendingen van internationale normen begaan. Naar welke misdaden en schendingen verwijst u?

Slavenschepen van NGO’s vergroten de criminele mensenhandel door zich in de buurt van de Libische kust te plaatsen en als pullfactor te fungeren voor smokkelaars die via het internet (AIS-signaal) en de alarmtelefoon op de hoogte zijn van de routes en de positie van de NGO-schepen. Daarna sturen ze de boten van illegale migranten die betalen langs de ngo-schepen om te worden meegenomen. Deze schepen voldoen niet aan de internationale normen voor redding op zee, omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen van de SAR-gebiedscoördinatoren, geen migranten overladen in Malta of Tunesië, dat wil zeggen op plaatsen waar het veiliger is, maar naar de Italiaanse kusten varen en illegale migranten dagenlang aan boord houden. Bijgevolg voldoen ze niet eens aan de EU-verordening van Dublin, aangezien het krachtens artikel 13 de vlaggenstaat is van NGO-schepen die verantwoordelijk zijn voor de internationale bescherming van illegale migranten en de asielaanvraagprocedures, en niet Italië. Voor OPEN ARMS is Spanje dus de verantwoordelijke EU-lidstaat en voor SEA WATCH is het Duitsland. Bovendien voldoen deze schepen niet aan de Italiaanse Navigatiecode, de standaard veiligheidsvoorschriften voor SOLAS en de MARPOL-regelgeving voor de bescherming van het maritieme milieu. Kortom, een reeks nationale en internationale misdrijven van niet geringe betekenis. Als de Spaanse en Duitse regeringen het terugvorderen van deze ‘betaalde schipbreukelingen’ als een goede daad beschouwen, die hen een goed gevoel geeft met hun radicaal-chique linker geweten, laat hen dan hun werk volledig afronden door hun havens of vliegvelden te openen. Zo kan OPEN ARMS bijvoorbeeld snel Palma di Mallorca bereiken in plaats van te stoppen voor de Italiaanse territoriale wateren in afwachting van een aanmeren op Sicilië.

Heeft u een antwoord ontvangen van de ambassadeur of van hun regeringen?

Ik heb meerdere malen gesproken met het politieke afdelingshoofd van de Duitse ambassade in Rome, de heer Grogro, door wie ik het standpunt van de Duitse regering heb kunnen begrijpen (maar niet delen). Aan de andere kant had ik niet het voorrecht om contact te hebben met de Spaanse diplomaten in Italië, die de confrontatie altijd hebben geweigerd. Ik hoop binnenkort een protest te houden voor de Spaanse ambassade in Rome, zoals al is gedaan voor de Duitse ambassade.

Wat is de huidige situatie van de NGO-schepen in het Middellandse Zeegebied?

De operationele basis van de belangrijkste NGO’s bevindt zich in de Spaanse haven van Burriana. Van hieruit organiseren ze missies om migranten naar Italië te brengen. De vijf schepen; Alan Kurdi, Open Arms, Sea Watch 3, SW 4 en Louise Michel hebben als uitvalsbasis gekozen voor deze stad, op 60 kilometer van Valencia, die nu de haven is geworden van de slavenschepen van de XXIe eeuw. Aangemoedigd door de speciale vergunning van Mónica Oltra, vicepresident van de Generalitat Valenciana, kunnen ze aanleggen zonder commissies te betalen. Maar niet zonder problemen en klachten van de havenarbeiders, zoals gemeld door Castellón informacion: “Ze respecteren de veiligheids-, haven- en consumptieprotocollen niet. De bemanningsleden dragen geen maskers, houden geen veilige afstand, verzamelen vuilnis op de pier en verbruiken water en elektriciteit “. Na de illegale ontscheping in Sicilië ongeveer tien dagen geleden, waarvan vele besmet met het Coronavirus, is de Spaanse OPEN ARMS nu in quarantaine met de gehele bemanning in Trapani tot 28 november. De Noorse OCEAN VIKING is tijdelijk gestopt wegens onregelmatigheden op het gebied van veiligheid en milieu in Porto Empedocle (Sicilië).

In een vraaggesprek eind juli meldde u dat voormalige IS-strijders vanuit Tunesië in Italië aankwamen. De terroristische aanslag in Nice vond plaats in november. Er komen ook immigranten aan die getroffen zijn door het Coronavirus. Hoe is deze blindheid door de Europese regeringen mogelijk?   

Ik denk dat de mondialistische en anti-Europese ideologieën helaas aan de basis liggen van de manier waarop tal van Europese staten worden bestuurd, zoals in Italië en Spanje. Het bestuurlijk onvermogen bij het migratieverschijnsel en de onbekwaamheid van sommige ministers leiden tot het voorspellen van een catastrofe op middellange termijn in onze landen, zowel op sociaal, identitair, terroristisch als economisch gebied. De Europese volkeren die oprecht geloven in een groot Europa kunnen deze omstandigheden, die hun soevereiniteit duidelijk uithollen ten gunste van een valse en hypocriete goedheid, die schadelijk is voor ons en voor de volgende Europese generaties, nog niet dragen. Maar ik wil graag optimistisch zijn, ik denk dat de volkeren met een grote cultuur en geschiedenis, zoals de Italianen en de Spanjaarden, binnenkort zullen inzien dat ongecontroleerde illegale immigratie onze samenlevingen, de ontwikkeling en het welzijn van onze gezinnen, onze kinderen, alleen maar kan schaden. Binnenkort zal er een democratische erkenning zijn van de partijen die geloven in de identiteit, de soevereine, traditionele waarden van een Europa van volkeren.

De Canarische Eilanden lijden onder een massale toestroom van illegale immigranten en er wordt al gesproken over een nieuw Lampedusa. VOX (Spaanse rechtse politieke partij /sr) heeft de Spaanse regering tevergeefs opgeroepen de marine in te zetten om de maffia’s een halt toe te roepen. Welke maatregelen moeten volgens u worden genomen om de illegale immigratie te beteugelen?

Zoals ik mijn regering zeg, is het niet genoeg om miljoenen euro’s aan grenscontroleapparatuur te betalen aan Afrikaanse landen. Spanje doet het met Marokko, Senegal, Mauritanië, Mali en andere landen. Het is noodzakelijk om in te grijpen met een Europese marine-werkgroep die samenwerkt met de lokale marine- en politiediensten binnen de territoriale wateren van deze landen om het vertrek van illegale migranten vanaf de kusten te blokkeren, uiteraard na het in kennis stellen van de Afrikaanse regeringen en de VN van dit soort acties. Het is noodzakelijk om deze Afrikaanse regeringen te overtuigen om in deze zin ook samen te werken met de massale repatriëring over zee door middel van morele overreding, economische druk, commerciële beperkingen en eventuele militaire samenwerking.

__________

*) Senior Medewerker van het Centro Studi Machiavelli, hooggeplaatst leidinggevende militair (gepensioneerd). Voormalig commandant van destroyers en fregatten, heeft belangrijke diplomatieke, strategische, financiële en technische opdrachten voor de Defensie en Marine Staf uitgevoerd. Zowel in eigen land als in het buitenland, op zee en op het land, door het nastreven van de toepassing van capaciteiten gericht op het maken van de Italiaanse en Europese defensie-en veiligheidsbeleid effectieven.