Seniorenclub Vlas promoot extreemlinkse PVDA-EPO-boeken, hele afdelingen stappen op

De ‘Vlaamse Actieve Senioren’, afgekort VLAS en modieus geschreven als Vl@s, is een vereniging ontstaan in de Vlaamse beweging, die van oudsher eerder aanleunde bij de Volksunie. Naarmate de tijd vorderde werden ook pogingen gedaan om een breder publiek, lees: ook VB’ers, aan te trekken.

Maar de voorzitter van Vlas is ene Johan Velghe. De man is intussen goed bekend in Vlaamsnationale kringen: zéér links, en zeer vijandig tegenover elk écht Vlaamsnationalisme. Het ledenblad van Vlas wordt dan ook door hem al lange tijd misbruikt voor aanvallen op VB én N-VA. Op zijn Facebookprofiel post hij druk linkse en extreemlinkse zaken, en cartoons en links leugennieuws tegen VB en N-VA.

Screenshot van het publieke FB-profiel van Johan Velghe: vals nieuws van de linkse haatsite ‘Apache’ tegen het VB.
Een gedeeld bericht van de linkse club ‘Vlinks’ om te zeggen dat Jan Jambon een buikspreekpop van Tom Van Grieken is, omdat Jambon zegde dat asielzoekers een huis kunnen kopen met hun kindergeld. Die stelling werd nadien onderzocht, en door diverse media als ‘waar’ bevonden.

Velghe ging nu zo ver om via de ledenvoordelen van Vlas de boeken van de communistische PVDA-uitgeverij EPO na te prijzen. EPO is o.a. de uitgever van het beruchte negationistische boek ‘een andere kijk op Stalin’, dat de misdaden van de grootste massamoordenaar aller tijden eenvoudigweg ontkent:

Een groot deel van de achterban van Vlas is het nu grondig beu. Hele afdelingen stappen op: intussen al die van Lier, Boechout en Grobbendonk. In een intern afscheidsbericht klinkt het duidelijk:

‘De laatste jaren echter heeft Vlas een metamorfose ondergaan onder het voorzitterschap van dhr. Johan Velghe. Daar waar Vlas nationaal vroeger regelmatig terug te vinden was met een propagandastand op uitgesproken Vlaamse evenementen (zoals bijvoorbeeld Zangfeest, 11 juli viering op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen) is dit ondertussen verleden tijd geworden. Een goed jaar geleden heeft Vlas zich dan ook nog terug getrokken uit het partijpolitiek ongebonden O.V.V. (Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen). Ondertussen kwamen er op sommige beleidsplaatsen binnen Vlas mensen aan bod die zeker geen aansluiting hebben met de traditionele Vlaamse Beweging, hetzelfde is trouwens van toepassing voor sommige aangetrokken betaalde medewerkers.

Wie de nationale voorzitter, dhr. Velghe, een beetje volgt op sociale media weet ook dat hij de twee Vlaams-nationale partijen niet hoog in het vaandel voert. Dhr. Velghe laat het dan ook niet na om in zijn artikels in het ledenblad, weliswaar in bedekte termen, af te geven op bewegingen en partijen die kritisch staan tegenover de massa-immigratie. Dit is natuurlijk zijn goed recht maar het is niet echt verstandig om op die plaats zijn persoonlijke mening weer te geven als hij weet dat de overgrote meerderheid van zijn leden een totaal andere mening is toegedaan. Is zo iemand op zijn plaats aan het hoofd van een niet-partijgebonden Vlaamse vereniging die juist heel veel leden heeft bij de twee Vlaams-nationale partijen?

Een tijdje geleden kregen de leden het voordeelkrantje van Vl@s in de brievenbus. Op zich een heel goed initiatief, maar van een zogezegd uitgesproken Vlaamse vereniging mag men toch enige selectiviteit verwachten in het aanbod. Wie vinden we terug in het aanbod? De uitgeverij EPO. EPO heeft heel nauwe banden met de PVDA. Ik daag iedereen uit om 1 boek bij EPO terug te vinden dat positief staat tegenover de Vlaamse Beweging. Dat boek ga je niet vinden. De mensen achter EPO en PVDA haten alles wat met de Vlaamse beweging te maken heeft. Vlaams-nationalisten zijn in hun ogen uitschot en misdadigers. Waarom wil Vlas dan met hen samenwerken en voor hen propaganda voeren? Onbegrijpelijk!’

De ‘ledenvoordelen’ bij Vlas. Met daarbij de communistische uitgeverij EPO van de extreemlinkse PVDA. Ook het linkse nepmuseum ‘Museum aan de IJzer’, rechtgehouden met subsidies, is present.

Vele afdelingen van Vlas trekken dan ook hun conclusies, en stappen over naar een nieuwe organisatie, ‘Vlaams Seniorenforum’. Die krijgt alvast de volle steun van het VB. VLAS lijkt zo meer en meer een louter West-Vlaams gebeuren te worden. In andere provincies komt de zaak duidelijk niet van de grond.

9 comments

 1. Dat de heer Velghe een nefaste invloed heeft uitgeoefend op Vl@s is een feit. Ik heb hem altijd beschouwd als een linkse infiltrant die door zijn macht als voorzitter op een Trumpiaanse wijze zijn ideeën kwam opdringen en wat hem niet zinde af zou schaffen.

  Wat de schrijver van het artikel niet heeft vermeld is dat de heer Velghe op een 11 juliviering op 12 juli 2020 op het Schoonselhof met Herman Van den Reeck herdenking, een linkse toespraak hield en luidkeels “De Internationale” meezong.

  Over het feit dat hele afdelingen van Lier, Boechout en Grobbendonk zijn opgestapt, had ik een dubbel gevoel. Enerzijds stond ik erachter omdat ze hun ideologie trouw bleven maar anderzijds, waren het niet zij die moesten opstappen maar de hele top van Vl@s die het gedachtengoed besmeurden.
  Maar ook dat kenmerkt ons als onderdanige Vlamingen die toegeven.
  Als midden zeventiger, geboren op het einde van de Tweede wereldoorlog heb ik heel mijn leven opgekeken naar de idealen van onze ouders en grootouders. Die idealen vond ik terug bij VVVG dat nillens willens moest overgaan tot Vl@s, waar getracht werd dat gedachtengoed te smoren of te vernietigen.

  Ikzelf heb ooit getwijfeld mijn lidkaart te verscheuren of terug te sturen. Dat ik het niet gedaan heb is de ondubbelzinnige houding van Vl@s – Schoten die steeds tegen de stroom van het Scheldewater heeft ingezwommen. Hiervan zijn talrijke voorbeelden. Om er één te noemen…

  Wanneer de Vl@s top besliste dat de Vlaamse leeuw op de voorpagina van het maandblad moest verdwijnen, hield De voorzitter van Vl@s – Schoten het been stijf en zette ostentatief een zicht van de Antwerpse Schelde met de rede samen met een Vlaamse leeuw op de voorpagina.

  1. Wie moest nu wie wat burgerzin bijbrengen? Ik wil hier ook geen vluchtelingen die aan ons belastinginfuus liggen. Maar ook geen politiekers, noch de rechtse elite die weigert haar deel van belastingen te betalen. Dan denk ik dat zij hier alleen geen vluchtelingen willen omdat ze dan in de probleemlanden niemand meer hebben om uit te buiten.

  1. Infiltreren om het van binnenin kapot te maken … Heel efficiënte methode, die we veel zien rondom ons (als je het wíl zien tenminste) …..

Comments are closed.