Landelijk beleid; Nederlandse bibliotheken zuiveren collectie van boeken met Zwarte Piet

Na eerdere berichten van lokale bibliotheken in delen van Nederland, dat men boeken met Zwarte Piet uit de collectie haalt, blijkt nu dat dit inmiddels landelijk beleid is en het zodoende overal aan de gang is. Dat valt op te maken uit de woorden van de directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Anton Kok, die dit deze week in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad (AD) min of meer bevestigt. Volgens hem sluiten de bibliotheken daarmee aan bij de ‘maatschappelijke ontwikkelingen’, waarbij blijkbaar het vernietigen van boeken een normale stap is.  

Deze bureaucraat en thans directeur van de VOB, Anton Kok, heeft een lange geschiedenis in het invullen van dergelijke baantjes, bij diverse kunst- en cultuurinstellingen en weet daar goed te verdienen en met belastinggeld te smijten. Daarnaast zijn de juiste politieke opvattingen en goed partijpolitiek besef van groot belang om op dergelijke functies te kunnen acteren. Als men spreekt over de ‘maatschappelijke ontwikkelingen’, worden de nieuwste wensen van de grote politieke partijen bedoeld.

In het gesprek met het AD worden de wensen van de landelijke beleidsmakers door directeur Kok via inhoudsloze uitlatingen naar het Nederlandse publiek gecommuniceerd. Zwarte Piet is ‘in strijd met de goede zeden’ en deze staat voor een ‘een stereotiep beeld’. Het afschaffen van dit personage in de Nederlandse traditie ‘passend bij de tijdsgeest’.

Kok beroept zich naar eigen zeggen op een blijkbaar bestaande traditie in de bibliotheekwereld waarin boeken massaal uit de stellingen worden weggehaald. Waarom deed en doet men dit? Nou omdat ze ‘in strijd met de goede zeden’ waren. Dat het merendeel van Nederland het zuiveren van bibliotheken onfatsoenlijk vindt én wenst dat Zwarte Piet blijft, speelt duidelijk geen rol in dergelijke beslissingen.

2 comments

Comments are closed.