Racistisch ‘Musea Brugge’ weigert ‘blanke hetero Vlamingen’ tijdens promo-fotoshoot

Om de ‘super’diversiteit in Brugge te promoten, vatte Musea Brugge het plan op om een fotoreeks te maken, waarmee ze wilden aantonen dat iedereen welkom is in de Brugse musea. Uit de interne mail die daarover verspreid werd onder het personeel bleek dat iedereen welkom was behalve de blanke, gehuwde, hetero man “want die is al genoeg vertegenwoordigd…” Het staat er echt.

Het was Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin van het Vlaams Belang die de multiculturele bal aan het rollen bracht. Hij ontving het bizarre mail in zijn postbus. Een stukje uit de brief (lees de integrale brief onderaan het artikel):

Volgende doelgroepen willen we graag in deze shoot zien te verwerken: alle huidtypes, behalve Kaukasische, want die hebben we al voldoende vertegenwoordigd in onze beeldbank. Mensen van diverse religies, althans diegene die het zichtbaar veruiterlijken door middel van hoofddoeken, tulbanden, boerka’s, keppels… We willen graag het cliché doorbreken van hetero koppeltjes met kinderen, dus zeker ook graag de holebigemeenschap betrekken, mét kinderen. Ook transgenders zijn uiteraard van harte welkom.

Nadat raadslid Sintobin hierover tussenkwam tijdens de gemeenteraad van Brugge met de bewoordingen: “Omdat ik blank, hetero, gehuwd en geen transgender ben, kom ik dus niet in aanmerking voor deze fotoshoot.“, werd er toch iets gewijzigd. De boerka werd geschrapt uit het bericht… omdat het bij wet verboden is om een boerka te dragen.

Musea Brugge dat zijn 13 musea of historische plekken die bezocht kunnen worden waaronder het Groeningemuseum, het Gruuthusemseum, het Volkskundemuseum, het Belfort en het Gezellehuis. Plekken waar Vlaams erfgoed ligt opgeborgen en wordt tentoongesteld. Plekken van en over historische Vlaamse figuren. Het feit dat het publiek niet divers genoeg zou zijn, wat we bovendien sterk betwijfelen, ligt niet aan de inhoud of de aanpak van deze musea, doch wel aan de (des)interesse bij potentiële bezoekers.

Post scriptum: het moet maar eens gedaan met te beweren dat vreemdelingen, holebi’s of transgenders niet welkom zijn, waar dan ook. Gratuit wordt deze stelling ten allen tijde geponeerd. Maar stel uzelf toch maar eens de vraag: hoe kan een museum weten of iemand hetero of holebi is? Hoe iemand transgender is? En waar zijn dan al die klachten tegen musea die vreemdelingen weigeren? Toon ze ons! En als die klachten er niet zijn, stop dan onmiddellijk met het valselijk beschuldigen van Vlamingen dat het koele, hardvochtige racisten zijn. Iedereen heeft het recht om in een fantasiewereld te leven, maar val er ons niet mee lastig alstublieft!

Lees hieronder de volledige brief:

6 comments

  1. Nou, dit verwacht je eerder in Portland (VS) dan in Brugge (of all places).
    Desalniettemin is bij nader inzien, het bestuur en personeelbestand van Musea Brugge toch niet divers genoeg! De politiek correcte en cultuurmarxistische “woke” mensen zijn namelijk onevenredig oververtegenwoordigd en de patriarchale blanke Nationalistische hetero macho mannen zijn zwaar ondervertegenwoordigd. Het is bijgevolg duidelijk dat Musea Brugge te kort schiet in haar doelstelling politieke diversiteit en inclusiviteit uit te dragen. De linkse lange mars door de instituties laat zich eveneens gewaarworden in musea van Vlaams erfgoed. De diversiteitskanker zaait uit, dat is helder. Kortom, Vlaanderen heeft een culturele revolutie nodig. (KNIP) sterft gij oude marxistische vormen en gedachten!

    1. Blanken discrimineren wordt in praktijk niet gesanctioneerd door het Tweezakkerij PoCo-Systeem. U gaat nergens in enigerlei jurisprudentie terminologie zoals “anti-blank racisme” of “autochtonofobe discriminatie” aantreffen omdat het volgens het tweezakkerij, autochtonofoob PoCo-Systeem “niet zou bestaan”(sic)

  2. Hoe lichtjaren ver de discriminatie van de blanke heterofiel gaat ,louter en alleen omdat hij/zij tot een meerderheid behoort, want niet-politiek-correct is, blijkt uit de “autochonofobe & heterofobe discriminatie” die in het DNA van het PoCo-Systeem vervat zit en als het ware er in geïnstitutionaliseerd gebetonneerd is, als een PoCo-kanker tumor, veroorzaakt door een virus genaamd “positieve actie” (sic). Wat er zo vermeend “positief”(sic) zou zijn aan wie tot een meerderheid behoort discriminatoir achteruit te steken ten voordele van wie tot om het even welke minderheid behoort, dat is en blijft een politiek-correct enigma dat elke kruimel neutraal, objectief-correct constaterende logica tart. Hoe lang moet de autochtone heterofiele meerderheid, bij wie wegens hun “meerderheid” het hoogste debiet aan belastinggeld wordt afgeperst en afgetroggeld, die schrijnende onrechtvaardigheid BLIJVEN dulden dat uit HUN belastinggeld subsidies gemolken worden om WEL een “Minderhedenforum” te subsidiëren terwijl er GEEN cent betoelaging komt voor enigerlei “Meerderheidsforum” ? “Alle Belgen gelijk voor de Wet” ? Aantoonbaar niet wanneer ze blank en hetero zijn ! Waarom roepen wij, in onze hoedanigheid van de meerderheid aan heterofiele blanken en met alle democratische middelen geen halt toe aan de “autochtonofoob en heterofoob discriminatoire” politiek-correcte ontaarding van de Staat op ONZE kosten, der meerderheid aan belastingbetalers ? Worden wij politiek-correct geacht beschaamd te zijn om de kleur van ons blank vel , om onze seksuele ingesteldheid en om wille die van onze voorouders, zonder dewelke wie hier niet zouden rondlopen. Want procreatie verwekken via holebi betrekkingen wil “Moeder Natuur” niet toestaan, dat zijn empirisch constateerbare feiten die wel tekens kunnen gecamoufleerd worden achter een politiek-correct camouflage scherm dat de immer misleidende main stream media optrekken, maar nooit zullen kunnen slopen want ; “De Waarheid heeft haar Rechten !”

  3. Daar gaan we heen WIJ BLANKEN EUROPEANEN worden als discriminatie volk weggezet hetgeen dus pertinent niet zo is WIJ NEDERLANDERS EN BELGEN WORDEN GEDISCRIMINEERD EN MEN WIL ONS UIT ONZE EIGEN LANDEN SCHOPPEN FAAROM STOP DISCRIMINATIE EN STOP ISLAMISERING EN SLUIT “ONZE” GRENZEN EN ONZE LANDEN WEER VAN ONS STEM DAAROM OP PVV EN VLAAMS BELANG

Comments are closed.