De profeet mohammed verjaart: 2 aanslagen in frankrijk, 1 op de franse ambassade in saoedi-arabië

9.44 uur: “Een aanval met extreem geweld” heeft zojuist in Nice plaatsgevonden, zegt de voorzitter van de Nationale Assemblee. De vergadering wordt geschorst en er wordt een minuut stilte in acht genomen.

De Azurenkust werd weer opgeschrikt door de zoveelste moslimaanslag. Het zwaar verminkte lichaam van leraar Samuel Patty is nog niet koud, of de islam slaat weer toe, opnieuw in Nice, al zwaar beproefd door de aanslagen op de Promenade des Anglais van 2016, waarbij 86 mensen om het leven kwamen en 434 mensen gewond raakten.

Wat weten tot nu toe? Een islamist verschanst zich in de kerk van Notre-Dame, gelegen in een van de drukste straten van de stad. Hij wacht zijn moordend moment af, komt plots tevoorschijn, schreeuwt Allahoe akbar, en doodt vervolgens een man en een vrouw door hen te onthoofden, en derde slachtoffer dat nog wist weg te strompelen, sterft even later.

De gemeentelijk politie kon de man neerschieten. Zwaargewond werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Een nekschot was beter geweest.

Een blinde ziet dat het slecht gaat aflopen in Frankrijk, en bij uitbreiding in gans Europa. Er is niet veel meer nodig om een burgeroorlog te ontketenen. Met gekken zoals Erdoğan, die die islamitische mafkezen weten op te hitsen, is dat niet onwaarschijnlijk. Het was allemaal zo voorspelbaar, maar ze hebben op de boodschapper van die nare voorspellingen geschoten.

Wanneer we dat stukje schrijven vernemen we dat er ook in Avignon een mesaanval heeft plaatsgevonden. Daar werd de dader doodgeschoten. Ook in Saoedi-Arabië vond een mislukte aanval plaats op het Franse consulaat. Later meer daarover.

7 comments

 1. 
  De Franse koepel van islamitische organisaties CFCM veroordeelt de aanslag en roept Franse moslims op als teken van rouw alle festiviteiten te annuleren rond het Mawlid-feest, waarbij wordt stilgestaan bij de geboortedag van de profeet Mohammed.

  Deze uitspraak heeft geen enkele waarde ! Het is een puur strategische zet, zand in de ogen strooien van de “ongelovigen” nu de moslim-leiders vrezen dat dergelijke toestanden hun veroveringsstrategie in Frankrijk en elders in Europa geen goed zal doen. Liegen en bedriegen, het is in deze totalitaire ideologie allemaal legaal.

  Bij ons in het westen is geloof intussen grotendeels een privé zaak geworden, of iets om mee te lachen. Iets voor een stelletje religieuze halvegaren, die niet ernstig te nemen zijn. Wordt zodoende glimlachend allemaal probleemloos getolereerd in naam van de sacrosancte vrijheid van religie, zo in de zin van, ieder diertje zijn pleziertje. Laat die maar hun gang gaan. Ze doen daarmee niemand kwaad.

  Maar de moslims zijn van een totaal ander kaliber. Die nemen hun religieuze ideologie bloedernstig. Letterlijk. Die lachen er helemaal niet mee, en die verdragen al helemaal niet dat een ander dat doet. Zij willen hun overtuiging ook aan iedereen opdringen, dat is nl. hun mohammedaanse plicht, want zo staat het onverbloemd als hun opdracht in de enige en echte koran, het eigenste woord van hun maangod, waaraan noch te tornen noch te interpreteren valt. Dat is het fundamentele verschil. Hun sterkte, zo je wil, onze zwakte.

  Zij kijken vanuit die in hun ogen superieure positie als dienaren van hun maangod, minachtend neer op de westerlingen, die ze zien als geperverteerde, goddeloze zwakkelingen, die alles zomaar laten gebeuren en over zich heen laten gaan, terwijl ze zich onbezorgd blijven overgeven aan allerlei goddeloze praktijken, als daar zijn homoseksualiteit, de transgender rage etc.
  Deze westerse zwakte sterkt hen in hun superioriteitsgevoel, en versterkt hun drang om het hele westerse decadente boeltje zo vlug mogelijk over te nemen, hier hun mohammedaanse orde te vestigen, en zo allah te behagen. Opdracht vervuld, het paradijs met de vele maagdelijke hoeren wordt hun deel.

  En in het westen blijft men het maar tegen beter weten in duiden als daden van islam-fundamentalisten, een groepje fanatici, die de koran verkrachten tegenover de grote groep zogezegd verdraagzame, vredevolle moslims. Die zijn er ongetwijfeld, maar het zijn dan hen die hun godsdienst niet meer al te ernstig nemen. Dat openlijk te kennen geven, kan niet, want dat betekent zelfmoord.

  Elke goede moslim is bijgevolg per definitie een fundamentalist, die de inhoud van de ene en ondeelbare koran nauw ter harte neemt. En die inhoud spreekt boekdelen. Een lezing volstaat om te weten welk explosief vlees men in de islam-kuip heeft. Het westers adagio dat men dit alles moet zien in de tijdgeest van toen, snijdt hier geen hout. Dit in tegenstelling tot de christelijke bijbel die door mensen van toen werd geschreven, en dus kan worden gerelativeerd en geïnterpreteerd, is de koran het eigenste woord van Allah. Bijgevolg is, zoals al aangehaald, niets van dat woord vatbaar voor wijziging, interpretatie of wat dan ook. Allahs woord was en blijft wet, Voor iedere moslim, vroeger, nu, altijd. Met al zijn opdrachten en plichten. Ongewijzigd.

  De aanslagplegers onder hen zijn zij die gewoon de daad bij het woord voegen. De anderen zijn sluimerende tijdbommen. Je kan het nooit voorspellen of en wanneer ze eventueel ook tot de actie overgaan, Dat heeft de realiteit intussen spijtig genoeg al voldoende keren duidelijk gemaakt. Een kleinigheid volstaat daartoe. Van brave, gerespecteerde huisvader/enkeling zo maar tot moordende terrorist. “Wie had dat van hem ooit kunnen denken, mijnheer? Zo’n brave, lieve man. Zei iedereen goeie dag, was vriendelijk en behulpzaam…”

  Één ding hebben ze wel gemeen: allen verfoeien ze grondig onze westerse maatschappij en zijn waarden. Ook dat heeft de realiteit intussen al voldoende duidelijk gemaakt. Behalve de geldelijke voordelen dan. Daar zijn ze niet vies van, waarschijnlijk omdat ze die, vanuit hun in eigen ogen superieure positie als gelovige moslim, beschouwen als een soort djizja, dit is een belasting voor niet- moslims die onder islamitische heerschappij leven.
  (Gebaseerd op sura 9.29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

  Als ze anders spreken, hou dan in gedachte dat er maar vier islamitische woorden zijn die je moet kennen: takiyya, tawriya, kitman en muruna.
  (https://adoc.pub/download/de-leugenachtige-islam-in-4-woorden.html)

  Wat de Franse koepel van islamitische organisaties CFCM nu doet, is min noch meer het toepassen van Takiyya en Muruna.

  Takiyya: het doel is hier duidelijk verplicht: het beschermen van de islam !

  De islamitische Sharia wet bepaalt: “Als het mogelijk is om een ​​doel te bereiken door te liegen, maar niet door de waarheid te vertellen, is het toegestaan ​​om te liegen als het bereiken van het doel toelaatbaar is, en liegen is verplicht als het doel verplicht is.” (Vertrouwen van de reiziger, Paragraaf R8.2) Voorbeelden hiervan zijn het beschermen van de islam of een moslim.”

  Muruna: de alertheid van niet-moslims verlagen, zodat ze hun islamitische tegenstander gaan vertrouwen.

  “Muruna betekent het gebruik van “flexibiliteit” in combinatie met de aanwezige vijand of de omgeving. De rechtvaardiging voor dit soort bedrog is een enigszins bizarre interpretatie van soera 2: 106, die zegt: “Als we een vers afschaffen of doen vergeten, zullen We het vervangen door een beter of gelijkaardig vers.” Zo kunnen moslims een aantal opdrachten in de Koran vergeten, zolang zij een beter en dus later vers nastreven. Moslims die er naar streven om de islam te bevorderen, kunnen daarom afwijken van hun islamitische wetten om te veroorzaken dat niet-moslims hun alertheid verlagen en hun islamitische tegenstander gaan vertrouwen.”

  Nu gaan ze ineens, uiteraard zou ik zeggen, de pacifistische toer op, en dat afwijkend van hun sharia-wetten, omdat ze voelen dat ze te snel te ver zijn gegaan. Dus even de rem erop, hebben ze gedacht en de pacifist uithangen, verrast als ze zijn door de onverwacht hevige reactie van Macron en het Franse volk, om zodoende de goodwill t.o.v. de islam bij de naïeve westerlingen zo vlug mogelijk te herstellen, zodat de verdere verovering van het westen door hun ideologie onverdroten verder kan gaan. Totaal onbetrouwbaar volk dus. Hopelijk trapt president Macron deze keer niet in deze moslim-val, want dat is net de hoofdbedoeling van dit CFCM. Het zo voorstellen alsof er met de islam helemaal niets mis is, en dat de moordenaars onder hen geen echte, goede moslims zijn. Want die zijn vredevol.

  President Macron maakte i.v.m. de moslimproblematiek in zijn land evenwel al een eerste denkfout, toen hij verklaarde alle middelen te zullen inzetten tegen de separatistische plannen van de moslim populatie in Frankrijk, d.w.z. een moslimstaat binnen de staat. De moslims daar willen dat evenwel helemaal niet. Wat ze wel willen is de hele Franse samenleving onderwerpen aan hun sharia-wetten. Ze gaan dus nog een heel stuk verder.

  Het zijn allemaal holle woorden van het CFCM, waaraan geen belang dient gehecht. Niets eraan is echt of gemeend. Pure islamitische show, hun politieke ideologie/sharia ten gunste. Valt niet mee samen te leven, nu niet, nooit, want dat is nu echt wat ze zelf niet willen. Het zit gewoon ingebakken in hun totalitaire ideologie.

  De grote fout van het westen is geweest om de islam als een religie als een ander te erkennen en te betoelagen. Het paard van Troje was en is klein bier hiermee vergeleken.

  We moeten deze immigratie dringend stoppen, willen we niet door deze ideologische barbarij onder de voet worden gelopen en als ongelovige tweederangsburgers worden beschouwd. Er is gewoon geen andere keuze.

  Om het met de woorden van Zemmour te zeggen: “Wat in Nice is gebeurd, was geen terrorisme, maar toepassing van de sharia.

 2. Wij zullen ons weer politiek-correct in 1001 islamofiele, xenofiele en allochtonofiele bochten dienen te wringen om dergelijke objectief-correct constateerbare feiten eufemistisch, quasi negationistisch te minimaliseren met politiek-correct gezemelzeik, vers gegraaid vanop het biotoop der masochistische Oikofobie mesthoop, waarop onze literaire keutels desinformerend geschrijvel constant liggen te gisten.

 3. En ja hoor die ene was…..een “vluchtelingske ocharme”(sic), een asielkolonist. Ge weet gij het dan al wel zeker dat dIe ons tot kokhalzen gedwangvoederde PoCo-slogan ; “Diversiteit is een verrijking”(sic) gebakken lucht(kasteel) propaganda is van het aller politiek-correctste desinformerend allooi. “De Waarheid heeft haar Rechten”

 4. De diversiteit heeft weer toegeslaan, dit keer in Nice. Komt ooit nog de dag waarop de missionarissen van ‘diversiteit’ gewoon zullen toegeven dat ze ongelijk hadden? De Afrikaans-Islamitische verovering van Europa moet onmiddellijk een halt toegeroepen worden, anders vrees ik een oorlog die wel eens decennia zou kunnen blijven duren. De oplossing is voor iedereen met wat verstand zeer simpel, namelijk een grootschalige repatriëring van migranten naar hun thuisland.

 5. Als de grootste bandiet die er ooit leefde op aarde verjaart dan moeten ze moorden want een
  Vredevolle islam bestaat niet!! Dus weg met al zijn volgers……op een ver afgelegen eiland en ver van
  de bewoonde wereld. Dat is mijn droom!

 6. Nou dat wordt weer kaarsjes branden en liedjes zingen en daarna gaan we weer meehuichelen met de islam. Daar zijn wij goed in in dit land.
  Hopelijk komen de leden van dit kabinet dit soort figuren tegen. Zij laten 110.000 asielparasieten per jaar toe in Nederland. Geholpen door de Nederlanders die de islam zo geweldig vinden.

 7. Beste Vlaamse regering, ik had nu graag behalve wat retoriek wat daden gezien. Aan de N-VA regeringsleden : ofwel doen jullie iets, ofwel zijn jullie geen barst beter dan de trado’s.

Comments are closed.