DNA-bewijs uit Syrië wordt niet erkend, IS-kinderen mogen niet naar België van rechter

De Belgische staat moest, op straffe van dwangsommen van 5000 euro per dag, een nest kinderen van IS-terroristen opnemen. 4 van de 10 kinderen zijn aanvankelijk tot hier geraakt, maar 6 van hen zitten nog ergens in de woestijn te wachten. Gisteren besliste het Hof van Beroep uiteindelijk dat die kinderen hier niet naartoe gebracht moeten worden.

Als we deze ochtend op Radio 1 Abderrahim Lahlali, de advocaat van de – nog in leven zijnde – ouders van deze kinderen, hoorden, lijkt het wel of er een perfect juridisch slot is gevonden op het repatriëren van kinderen van terroristen in Syrië. De rechter zei immers dat niet bewezen kan worden dat de bewuste kinderen wel degelijk een dna-verwantschap hebben met de ouders.

En wat maakt de zaak dan interessant? Namelijk dat België geen dna-bewijs erkent dat uit Syrië komt. Terecht natuurlijk! Hopelijk houdt deze zaak stand en wordt bij een mogelijk cassatie-vervolg eveneens rekening gehouden met dit belangrijke argument van de Beroeps-rechter. Kinderen die in terroristenmiddens opgroeien zijn immers potentiële, tikkende tijdbommen, waarvan je de afloop onmogelijk kan voorspellen.

2 comments

  1. Zullen zeker op een lijst van één van de vivaldi partijen komen bij de volgende verkiezingen

  2. Dat zou er nog maar aan mankeren ! Denk aan wat er op Zaventem en te Maalbeek is geschied en dat zij zich hier bij ons ook mogelijkerwijze zouden willen komen laten ontploffen ?

Comments are closed.