Tekos NR 179; Tegen het liberalisme, zinvol leven, de strijd om de vierde republiek

Het nieuwrechtse tijdschrift TEKOS, dat eens per drie maanden verschijnt, heeft nummer 179 gedrukt en deze is recent bij de lezers in de bus gevallen. Men opent met een boekbespreking van het nieuwe boek van de Franse filosoof Alain de Benoist ‘tegen het liberalisme’, dat door de schrijvers van het tijdschrift zelf is vertaald en door uitgeverij ID wordt uitgegeven. Een boeiend filosofische verhandeling over het begrip zin en de zin van het leven geven dit nummer extra karakter met verder artikels over de Poolse vierde republiek, Italiaans populisme, conservatisme, een ecologische rubriek en meerdere boekbesprekingen. Het tijdschrift wordt door Knooppunt Delta uitgegeven.

In het artikel ‘de strijd om de vierde republiek’ worden de lezers getrakteerd op de broodnodige achtergronden bij de politieke verhoudingen in het huidige Polen. Nu in de grote persorganen regelmatig als éénpartijdictatuur afgeschilderd, maar er is sprake van een grote conservatieve onderstroom, met daarin verscheidende richtingen, daartegenover liberale krachten en externe druk van de Europese Unie. In het artikel over ‘zin’ filosofeert de auteur over wat zin nu echt betekent en wat de zin van het leven zou moeten zijn. Het Italiaanse populisme wordt geduid door een aantal voorname Italiaanse denkers te ondervragen over wat hier nu de politieke betekenis van is.