EU komt met opvolger van Marrakesh Immigratiepact

Gisteren heeft de Europese Commissie wereldkundig gemaakt dat men na lange tijd van steggelen een nieuwe migratie- en asielzoekerspact heeft uitgedacht. Het is direct als ‘Marrakesh Immigratiepact 2’ door critici omgedoopt, omdat in de voorstellen stelselmatig miljoenen migranten naar Europa zullen komen, met de oude drogredenering dat dit nodig is tegen de vergrijzing. Opvallend is dit pact voor de landen bindend zal zijn, wat betekent dat de EU de individuele landen zal dwingen migranten op te nemen.

Dit pact moet een antwoord van de Europese Unie zijn op de massale toestroom van migranten die de afgelopen maanden in Griekenland en Italië belanden en de eerdere afspraken die volgens president Ursula von der Leyen niet meer zouden werken. De Commissie heeft er maanden over gedaan om uiteindelijk tot dit voorstel te geraken, mede vanwege de regeringen in Polen en Hongarije die hun eigen bevolking tegen de massale immigratie willen beschermen.

Vanuit de woordvoerders van de Europese Unie; “Een geloofwaardig beleid inzake legale migratie en integratie zal de Europese samenlevingen en economieën ten goede komen.” Critici zien er de bewuste keuze in om via miljoenen migranten onze samenlevingen demografisch te veranderen en wensen daarbij niet dat de EU voor hen beslist om migranten te moeten huisvesten.

Met de voorstellen komt voorzitter Von der Leyen uiteindelijk tegemoet in haar politieke beleidskeuze om een nieuw migratie- en asielpact te presteren. Het is nu aan het Europees Parlement en de Europese Raad om het volledige pakket aan wetgeving dat voor een echt gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid van de EU noodzakelijk is, te bestuderen en goed te keuren.

5 comments

  1. Advies van de regering en de zogenaamde weldoeners aan de bevolking: ‘Wij kopen, u betaalt.’

  2. Meer en meer evolueren we naar een kennismij. Kan de EC mij uitleggen hoe deze migranten hier in passen? Willen we een Zweeds model waar migratie meer mag kosten dan politie en veiligheid?

  3. Nergens anders ter wereld en nooit voorheen in de ganse wereldgeschiedenis heeft een perverse elite dermate nestbevuilend geijverd ter omvolking en het eigen territorium zo te grabbel gegooid aan illegale indringers, want zonder eerder toegekend geldig inreisvisum. Als de eeuwenoude, universeel geldende territoriumstrijd ter zelfbehoud ondergeschikt wordt gemaakt aan de gauchistische interpretatie van de vermeende “Rechten van de Invasie-Mens”, wordt een maatschappij autodestructief. Dit is pure & onversneden masochistische Oikofobie, die lichtjaren voorbij het “Recht op Zelfverdediging” voorbij schiet.

  4. Europa kampt met een coronacrisis en binnenkort met een vloedgolf aan faillissementen en bijbehorende massale werkloosheid dus degenen die met dergelijke voorstellen komen zijn ook helemaal van het padje af !

Comments are closed.