Zuid-Afrikaanse boeren stappen virtueel tegen boerderijmoorden

Ook in Zuid-Afrika heeft de overheid haar burgers strenge regels opgedrongen om het verraderlijke Chinese virus aan banden te leggen: handen wassen, afstand houden, geen reizen naar het buitenland, samenkomen in beperkte bubbels, mondmaskers dragen en meer van die dwangmaatregelen die ons heel bekend in de oren klinken. Wordt er bij ons al eens gezeurd over nevenverschijnselen als een avondklok of spoorwegen die in aanvaring komen met ontstemde kustburgemeesters en een boze gouverneur, in Zuid-Afrika lijkt de corona-pandemie een ernstige verhoging van de misdaadcijfers te hebben veroorzaakt. Meer bepaald gaat het dan om misdaad in ’t algemeen en om overvallen op boerderijen – plase in het Afrikaans – in het bijzonder.

Misdadigers blijken zich namelijk geen moer aan te trekken van anderhalve-meter-regels en andere crisis-maatregelen. De TLU SA (Transvaalse Landbou Unie Suid-Afrika), die al sinds het jaar 1897 voor de belangen van de boeren in de bres staat, wil nog maar eens landswijd het signaal geven dat van hogerhand, corona of geen corona, eindelijk paal en perk gesteld moet worden aan de misdadige overvallen die niet zelden uitlopen op gruwelijke foltering en moord. Gezagsgetrouw als de mensen van TLU SA zijn, willen zij zich echter wél aan de regels houden en hebben zij hun leden en sympathisanten ertoe opgeroepen gebruik te maken van de moderne techniek en massaal elektronisch te gaan ‘stap teen plaasmoorde’.

In de omgeving van president ‘Cyril-de-Zwijger’ die zegt geen weet van plaasmoorde in zijn regenboognatie te hebben, zal die betoging, al gaat ze dan virtueel verlopen, allicht als ongelegen en overbodig worden afgedaan, want kijk eens hoe commissaris-generaal Khela-Sitole van de politie de landbouwgemeenschap nu te hulp gaat schieten door plotsklaps uit het niets zes specialisteneenheden tegen plaasaanvalle tevoorschijn te toveren! De generaal noemt het trots zijn bijdrage aan het landelijke veiligheidsplan dat de ANC-regering heeft uitgekiend. Behalve die speciale eenheden, zullen ook landelijke gemeenschappen, landbouwunies en de in het verleden verboden buurtwachten bij het veiligheidsplan worden betrokken.

Bedenking van uw dienaar: als dat veiligheidsplan even accuraat is als de officiële moordstatistieken, hebben de geteisterde boeren reden te over om er hoogst wantrouwig tegen aan te kijken. Officieel is het aantal overvallen op boerderijen het afgelopen jaar van 41 gestegen naar 46 (ja, zo staat het er zwart op wit) en wat heel omfloerst sterftes wordt genoemd in plaats van moorden, zou gestegen zijn van 47 naar 49. Waarschijnlijk zijn die cijfers geïnspireerd door de president die nog nooit van plaasmoorde heeft horen spreken en die ik daarom Cyril-de-Zwijger genoemd heb. In de periode van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 zijn er volgens de TLU SA geen 46 aanvallen op boerderijen gepleegd, maar… 410. Wat het aantal moorden betreft, zitten de officiële cijfers er iets minder ver naast, maar maakt TLU SA melding van 54 moorden in plaats van 49.

Wat de landbouworganisatie vooral zorgen baart: sinds kort blijken de overvallers duidelijk van tactiek te zijn veranderd. Ze vallen met meer tegelijk binnen en steeds vaker ontvoeren zij met bruut geweld hun slachtoffers, die ze dan ergens in het veld voor dood achterlaten. TLU SA ziet daarin een zorgwekkende evolutie naar een vorm van georganiseerde misdaad. Vooral in deze benarde coronatijden zou de politie haar acties veel meer moeten toespitsen op voorkoming van dat soort gewelddadige overvallen en moorden, vindt de woordvoerder van TLU SA. Vanuit de Demokratiese Alliansie (DA), de grootste oppositiepartij, zijn anderzijds ook heel realistische geluiden te horen. Daar wordt in klare taal ronduit gezegd dat de politie bezig is de strijd tegen de misdaad te verliezen. Met verwijzing naar misdaad in het algemeen, onthult de DA dat er in ZA per DAG 58 mensen worden vermoord (een moord om de 25 minuten) en dat er, eveneens ELKE dag, 115 worden verkracht (een om de 13 minuten).

Dat alles bij wijze van inleiding, beste lezers, om jullie mee te delen dat ik op de lijst sta (met nu al, kort na opening, meer dan drie duizend vijfhonderd deelnemers!) van virtuele stappers tegen plaasmoorde in Zuid-Afrika. Ik ben in die lijst al op buitenlandse stappers gestoten uit Australië, de VS, Nieuw-Zeeland, Ierland, Engeland, Nederland en – uiteraard – Vlaanderen. Wie de geteisterde boeren in die ver verlate vlaktes op zijn of haar beurt een moreel hart onder de riem wil steken, kan dat langs deze elektronische weg: press@tlu.co.za. Doe het NU, want de tijd dringt! Baie dankie en in gedachten tot ziens op onze virtuele staptocht op 14 augustus 2020.