‘Noodtoestand’ in Italië is illegaal volgens rechter

De vrederechter van Frosinone in de regio Lazio, Emilio Manganiello, heeft de sanctie van een vader en een dochter ongedaan gemaakt en gevonnist dat een noodtoestand alleen kan worden uitgevaardigd voor natuurrampen of gebeurtenissen die verband houden met menselijke activiteiten. Volgens de rechter is een wereldwijde pandemie geen reden om de noodtoestand uit te roepen.

De boetes die ze moesten betalen, 400 euro per persoon, werden dan ook kwijtgescholden. Tijdens de ophokkingsplicht hadden beiden hun woning verlaten om water te gaan tanken aan een plaatselijk fonteintje, wat volgens de ‘autoriteiten’ geen essentiële verplaatsing was.

Vrederechter schrapt de coronaboetes die zijn opgelegd tijdens de quarantaine: ‘Onrechtmatige noodtoestand’. Dus geen boete voor vader en dochter.

Dit vonnis kan gevolgen hebben voor de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die volgens de rechter ongrondwettelijke decreten heeft laten publiceren. Het zou de regering kunnen dwingen om bepaalde passages van het nooddecreet te herzien. Het is nog niet geweten of de regering tegen dat vonnis in beroep gaat.

Hier kijken we uit naar het arrest van de Raad van State die zich volgende dinsdag buigt en uitspreekt over een klacht van een tiental Antwerpenaren, die zo’n avondklok ook niet zien zitten. Hoewel de Italiaanse wetten niet de onze zijn, kunnen de advocaten dat vonnis misschien eens aanhalen voor de Raad van State.

Het is trouwens niet de eerste keer dat ook Antwerpen die maatregel neemt. De Antwerpse burgemeester Jan Pot stelde in 1465 al een avondklok in.