In het verlengde van de ‘black lives matter’-modetrend, hebben handige anti-racismeorganisaties samen met honderden mediafiguren nog eens een meldpunt opgericht dat racisme en discriminatie zou moeten tegengaan. Bij dit meldpunt kan iedereen melding maken van racisme en discriminatie en wordt dit vervolgens in de gaten gehouden en hierop actie ondernomen. Het zal zonder twijfel gebruikt worden om journalisten en redacties onder druk te zetten bepaalde opinies niet langer toe te staan. Inmiddels hebben al meer dan 450 mediafiguren het meldpunt en bijhorend manifest onderschreven.

Het ligt in de lijn van voortslepende campagne om mensen die kritiek geven en andere analyses hebben, wanneer het over multiculturele samenleving gaat, verder onder druk te zetten en pogen hen uit alle kranten- en internetkolommen te verwijderen. In 2017 werd dit in Nederland min of meer in gang gezet met een intimidatiecampagne richting adverteerders van Geenstijl.nl, waarbij men trachtte via de financiering van de webstek de schrijvers tot zwijgen te brengen.

Dit meldpunt en een bijgesloten manifest leest als een verhaal dat al duizenden malen voorbij is gekomen, maar nu met de laatste, hippe nieuwspraak er doorheen geborduurd. Het komt van ‘betrokken mediamakers van kleur en solidaire bondgenoten’ en richt zich ‘tegen uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn.’ Een van de doelen is het scheppen van ‘…een veilige omgeving slachtoffers en klokkenluiders van racisme.’

Zoals goede, autoritaire meelopers dat altijd willen, is er ook een lijst met eisen neergelegd. De kern daarvan is dat er niet langer naar kwaliteit gekeken moeten worden en het liefst zoveel mogelijk blanken op straat worden getrapt. Maar lees de eisen gerust zelf;

Verder willen wij bij mediabedrijven en redacties verandering zien in de volgende vormen:
• Onderzoek naar institutioneel racisme en discriminatie op de redactie en werkvloer. Met daaraan gekoppeld concrete actieplannen waarin alle betrokkenen participeren en waarvan de uitvoering wordt gemonitord;
• Een anti-racisme en discriminatieprotocol waarmee mediabedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk worden gesteld voor de actieve aanpak en bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer en in producties. Daarin opgenomen een veiligheidsclausule voor medewerkers zodat zij hun werk niet verliezen of worden tegengewerkt als zij hun mond open doen tegen racisme en discriminatie, ook niet als je nieuw bent op de redactie;
• Meer eindredacteuren, coördinatoren, hoofdredacteuren en directeuren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen en als ze dat niet zijn, dat ze beschikken over een inclusief denk- en werkniveau;
• Meer presentatoren van kleur en uit gemarginaliseerde groepen. En in mediaproducties meer gezichten en stemmen van mensen met een bi-culturele achtergrond in de rol van expert. Zodanig dat ons potentiële publiek zich in ons en onze werkwijzen herkent, en er op kan vertrouwen: (journalistieke) media zijn er ook voor ons.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “Honderden autoritaire mediafiguren ondersteunen nieuw ‘Meldpunt Racisme & Discriminatie’”

 1. Het is belangrijk dat Europeanen ophouden het jargon van hun vijanden over te nemen; door het trotskistisch woord “racisme” te gebruiken nemen zij het denkkader over van diegenen die hen willen vernietigen. Zij mogen geen pseudo-moraal aannemen die ontworpen werd als instrument om hun bestaan te ondermijnen. “Civnat”-adepten die dat jargon tegen de anti-germaanse revolutionairen proberen te gebruiken zullen er niet in slagen om de stroom van vernietiging tegen te houden, want de revolutionairen bekommeren zich niet om wat zij genoemd worden door hun vijanden, zij willen simpelweg hun vijanden kapot maken.

 2. Waar vinden we de lijst van de ondertekenaars ?

 3. Deze ‘zwarte’ wordt natuurlijk door ‘links’ bestempeld als een Uncle Tom en moet dus zijn mond houden zie https://www.youtube.com/watch?v=UXqBsn94-eA – Eat your heart out Antifa en BLM en de rest …

 4. Blanke Blanche Blankaert, Blankenberge en soms op de Mont BlanK

  Een reden temeer om de vaak autochtonofobe, xenofiele PoCo-propaganda die menig in masochistische Oikofobie gedrenkte Gutmensch afscheidt, niet te kopen of te slikken. Financier die vaak overgesubsidieerde subsidieslurpers. niet door hun excrementen af te nemen. Trouwens waarom de Pers subsidiëren met ONS belastinggeld om quasi enkele Linkse desinformatie “duiding”(sic) te laten afscheiden ? Zou de PoCo-indoctrinatie slogan ; “Black lives matter” dan helemaal niet discriminatoir zijn tegenover ALLE andere mensenrassen ? Waarom zouden de levens van negers er WEL toe doen en die van anders gekleurden niet ? Consequent zijn dient van PoCo-pipo’s & pipa’s niet te verwachten, daarvoor zijn hun geesten mogelijk teveel beneveld door “geestrijke substanties” of mismeesterd tijdens hun “opleiding” door de huidige mei-68 fossielen, thans te Bokrijk dementerend residerend. Wie dermate politiek-correct geïndoctrineerd is dat hij/zij de notie “neger” waant vermeend “racistisch”(sic) te zijn, die leze eens hoe het dikke Van Dale woordenboek, die notie objectief-correct omschrijft zonder het allerminste onterecht politiek-correct vooroordeel ; http://www.vandale.be .Daar prijkt ; “neger = lid van één van de zwarte of donkerbruine rassen (meervoud !!!!!!) die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn” “WHITE LIVES MATTER TOO !” .De Stasi methoden die de zich democratisch wanenden van het Cordon Discriminatoir misbruiken hebben als beoogde doel de “diversiteit” in meningen vruchteloos proberen te torpederen, terwijl hun krijsende muilen telkens weer “diversiteit”(sic) brullen in sloganeske bargoens Orwellianse PoCo-Nieuwspraak.

 5. Helena Van Dessel

  Wanneer men racisme en discriminatie ten aanzien van zijn eigen ras en kinderen niet eens opmerkt en herkent, hoe kan men dan weten wat racisme en discriminatie is?

 6. hectorvo250gmailcom

  Mag ik alvast een gepaste slagzin voorstellen: MEER BROL VOOR ELKE ROL !

  1. Helena Van Dessel

   Wanneer men racisme en discriminatie ten aanzien van zijn eigen ras en kinderen niet eens wil opmerken en herkennen, hoe kan men dan weten wat racisme en discriminatie is? Ofwel is het een teken van misdadige domheid, ofwel is het puur volksverraad.

Trending

%d bloggers liken dit: