Vlaams Belang oorzaak dat Franstalige studenten Nederlands niet leren!

Ons oog viel op een artikel, ‘Bruxelles Babeleer’ – Tous bilingues, ‘maar niet tweetalig’, dat op 26 juni jl. in Le Soir verscheen, en dat we even vertalen en inkorten. Het artikel begint als volgt: “Hugo werkt als ingenieur bij de RTBF. Als hij zijn collega’s van de VRT ontmoet, drukt hij zich het liefst uit in het Engels omdat hij geen Nederlands spreekt”.

Nederlands is lelijk en moeilijk
Franstalige jongeren vinden het Nederlands ‘lelijk en moeilijk’. Dat zegt Laurence Mettewie, hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de universiteit van Namur. Zo tracht ze aan te tonen dat er een sterk verband bestaat tussen het niveau dat wordt bereikt bij het leren van een taal en de houding die wordt aangenomen ten opzichte van die taal. De media en de politiek hebben een deel van de verantwoordelijkheid in deze evolutie, zegt de dame. En dan komt het!

“Als je constant negatieve dingen hoort over een regio – Vlaanderen in dit geval – en de taal die er gesproken wordt, dan kan dat het leerproces belemmeren”, zegt een zekere Pauline Degraeve assistente Nederlandse taal en taalkunde aan de UCLouvain. In de afgelopen jaren kwam Vlaanderen ‘zeer negatief’ in kijker.

“Wat voor beeld hebben we van Vlaanderen? Het is het Vlaanderen van het Vlaams Belang, het separatisme, het extreemrechtse. Het beeld van de Nederlandstalige cultuur, dat je als jonge Franstalige krijgt voorgeschoteld, is steevast negatief”, legt Degraeve uit.

Volgens Alexandra Fauck, die al 16 jaar Nederlandse lesgeeft, “voelen de Franstalige studenten zich niet welkom in Vlaanderen, en ze voelen zich er ook niet aanvaard”.

Het Nederlands is nutteloos
“De studenten zien ook niet echt het nut in van het studeren van Nederlands, omdat ze in hun dagelijks leven in Brussel dit niet gebruiken.”

De studenten denken dat ze zich met een goede beheersing van het Frans en het Engels overal in Brussel perfect uit de slag kunnen trekken. Studenten benadrukken ook de aantrekkelijkheid van het Engels. “Het is een stuk toegankelijker, dus je spreekt het natuurlijk makkelijker. Films, series en muziek in het Engels laten hen toe om meer direct contact te hebben met de taal. Weinig jonge Franstaligen kennen Nederlandstalige films, series of liedjes.”

We vragen ons af waarom al die Franstaligen zich in dat ‘negatief Vlaanderen’, en in de Vlaamse Rand in het bijzonder, komen vestigen. Wees consequent, en blijf geen seconde langer in dat extreemrechtse Vlaanderen.

Niemand houdt je hier!

6 comments

  1. Ik heb dat ook gelezen als abonnee van “De Tijd” , die ook in het betreffende artikels schreef ; “dat de ganse Legertop Franstalig is” en “dat het nooit voordien zo was”. Ter aanvulling van de de door u opgesomde lijst personen, er mankeert nog een Franstalige, die ook in dat artikel vermeld wordt ; “Franstalige Pierre Neyrinck” (medische component). Mogelijk wijst dit op een uitgekookte strategische zet der Franstaligen om het Leger te laten leiden door een louter en alleen Franstalige top om repressief te kunnen ingrijpen indien VB en N-VA zo sterk zouden worden om een onafhankelijke “Vlaanderen Vrijstaat” te proclameren. Het verbaast me dat tot dusver kennelijk geen enkele Vlaamse parlementair deze schandaleuze discriminatie van Vlamingen in de Legertop aan de kaak stelde door de Franstalige Minister van Defensie, Philippe Goffin ter verantwoording te roepen in de Kamer ! Het is inderdaad een objectief-correct constateerbaar feit dat u terecht poneert dat Vlamingen wegens hun meerderheid het “hoogste debiet aan belasting” genereren om ons vermeend “Defensieapparaat”(sic) te financieren. Hoezo “vermeend” ? Ja, het kan niet ontkend worden dat de Marine met de “Godetia” destijds mee hielp asielkolonisten binnen te sleuren in plaats van hun kerntaak “Defensie” uit te voeren tegen indringers ! De Landmacht faalt evenzeer als beweerdelijk “Defensieapparaat”(sic) vermits zij niet actief op zoek gaat naar illegale indringers ter overdracht ter uitzetting aan de daartoe bevoegde instanties. ! Waarom dan nog belasting betalen voor een zogezegd “Defensieapparaat”(sic) dat kennelijk geen zier geeft om ons grondgebied te vrijwaren van indringers maar misbruikt wordt in het buitenland “hulpmissies” te organiseren wel gefinancierd met ONS belastinggeld ! Weldra is het onze enige en : ECHTE “Nationale Feestdag” 11 juli, het ideale moment om in toespraken eens enigerlei reflectie over deze provocerende wantoestand wijd en zijd te verspreiden ter bewustmaking dezer schrijnende discriminatie !!!!!!!

  2. Zónder een zwart/wit positie te willen innemen geloof ik dat je in het buitenland ALTIJD de voertaal moet PROBEREN te hanteren. Zélfs een Walloon zou een klein zinnetje van buiten kunnen leren. Vlamingen hebben hun geld écht niet nodig, zéker niet wanneer de belasting naar inwoner aantallen wordt gegeven! Accepteer Engels als een gulden middenweg maar zéker geen Walloons.

  3. De vraag waaróm de helft van de Vlamingen op rechtse nationalistische partijen stemt komt zelfs niet bij hen op. Vreemd ook dat ze zo vies zijn van onze taal maar nooit van onze centen.

    1. Begrijp dit niet. Wiens centen? Van de Wallonen? Laat ze hun centen houden! Zéker als ze geen Vlaams willen spreken. Wijs ze naar het gat van de deur en zeg: ‘Terug in je hok!’ Verkoop je identiteit niet voor een paar luizige centjes. Óók in Wallonie kun je met Vlaams nérgens terecht!

  4. Nauwelijks gecamoufleerd anti-Vlaams racisme fransdolle haat. Weer bijt de laffe hond in de hand die hem voedert.

  5. Oewat sekt kij ? Dat ALLE sleutelposities bij het Leger NU in handen zijn van ENKEL Franstaligen zoals “de Tijd” schrijft : Michel Hofman, Stafchef en francophone “Vlaming”, Pierre Gerard , Landmacht, Thierry Dupont, Luchtmacht en Tanguy Bodman, Marine. Maar bij Vlamingen, de meerderheid, wordt wel het hoogste debiet aan belasting afgeperst ter financiering van “den ABL” !

Comments are closed.