We zitten in Vlaanderen met een aantal zaken waarbij het gerecht – in sommige gevallen – al jaren in het duister tast. Toevallig of niet, telkens gaat het over ‘racistische’ gebeurtenissen die ‘toevallig’ plaatsvonden op momenten dat het racismedebat even opflakkerde. We overlopen vijf van deze Vlaamse X-Files: zaken die gebeurd zouden zijn, maar waar geen bewijzen van te vinden zijn die naar de arrestaties van daders leiden.

2007: Koppel weigert gehuwd te worden door schepen Wouter Van Bellingen

Begin 2007 kwam het nieuws dat een Vlaams koppel weigerde om hun huwelijk te laten inzegenen door Wouter Van Bellingen. Wouter is een Afrikaan en zat voor Spirit, de links-‘nationalistische’ formatie van partij-hopper Bert Anciaux, in het college van burgemeester en schepenen in de Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas. Het nieuws luidde dat het koppel zou geweigerd hebben om een zwarte hun huwelijk te laten inzegenen. Omdat hij zwart is uiteraard. Racisme dus!

De toenmalige burgemeester Freddy Willockx (sp.a) verklaarde dat ze geen millimeter zouden toegeven. Geen huwelijk dus voor het bewuste koppel. Wie het koppel was, waar het koppel woonde en zo meer werd angstvallig stilgehouden. Even werd vermoed dat het trouwens om een Turks koppel ging, maar ook daar vernam niemand ooit nog iets over. Nochtans zouden alle namen bekend moeten zijn, want je kan niet trouwen zonder op voorhand een ondertrouw te doen en bijgevolg alle persoonlijke gegevens achter te laten. De stad Sint-Niklaas organiseerde als statement tegen het gebeurde racisme een massahuwelijk op de Markt voor het stadhuis. Dit populistisch evenement vond plaats op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme. Uiteraard met de nodige media-aandacht, tot Al Jazeera toe.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Het CGKR ontdekte dat er niet één maar wel drie koppels niet wilde gehuwd worden door Wouter Van Bellingen. Allemaal om dezelfde racistische reden: de huidskleur van de schepen. CGKR drong dan ook aan bij Van Bellingen om klacht neer te leggen, maar die weigerde. Hij wilde niet dat dit een “symbooldossier” zou worden zoals er volgens hem al zoveel bestaan in dit land. Geen daders, geen klacht, geen gerechtelijk onderzoek, … ziehier onze eerste X-File. Veel ruchtbaarheid, maar netjes in alle stilte geklasseerd.

2014: Racistische teksten met krijt op gevel journalist wiens vrouw zwart is

Op 2 juni 2014 werd Vlaanderen opgeschrikt door een traumatisch, racistisch gebeuren. Op de gevel van VRT-journalist Peter Verlinden werd immers een racistische boodschap geschreven: “NEGERS!” Gaat u gerust even zitten om hiervan te bekomen. De journalist is getrouwd met een Rwandese dame. Marie heet ze. En iemand was dat te weten gekomen en heeft van die wetenschap gebruik gemaakt om al zijn of haar demonen te ontbinden en aldus ‘negers!’ op de gevel te schrijven. Met krijt.

De journalist in kwestie gebruikte meteen zijn connecties en zorgde ervoor dat alle media het verhaal brachten. Want zijn vrouw was danig onder de indruk. Maar de zaak verdween even snel van de mediatieke radar als dat hij er op verscheen. Immers, er was geen enkel bewijs van het gehele gebeuren. Vreemd toch. De smartphone was in 2014 al een courant gebruiksmiddel. Het fototoestel bestaat bovendien al minstens 100 jaar langer dan de smartphone en iedere journalist weet dat een artikel beter verkoopt als je er fotografisch materiaal als bewijs kan aan toevoegen. Niets van dit alles.

Peter Verlinden, de Afrika-specialist in die dagen voor Het Journaal van de VRT, zegt dat hij ‘tegen de klok in’ alles snel verwijderd heeft van zijn gevel, zodat de twee kindjes van 5 en 1,5 jaar jong niet zouden geconfronteerd worden met deze onverwerkbare, traumatische uiting van kil en dodelijk racisme. Peter zou nochtans moeten weten dat kindjes van 5 jaar nog niet eens kunnen lezen. Hij weet ook dat de dader een volwassen persoon moet geweest zijn, want het opschrift was vrij hoog aangebracht. Geen daders, geen klacht, geen gerechtelijk onderzoek, … ziehier onze tweede X-File. Veel ruchtbaarheid, maar netjes in alle stilte geklasseerd.

2019: Anuna De Wever en vriendinnen bedreigd op Pukkelpop

Tijdens Pukkelpop begin augustus 2019 kreeg de klimaat-activiste Anuna De Wever het zwaar te verduren tijdens haar ‘optreden’ in één van de podiumtenten. Ze werd er onaangekondigd op het podium gehesen en mocht er handjeklap doen met het aanwezige publiek, teneinde de klimaatopwarming en de ongewisse dood van ons allen te doen stoppen. Nogal wat rationeel denkende mensen vonden dit showstukje totaal ongepast, want daarvoor hadden ze niet diep in de buidel getast en jouwden Anuna vervolgens uit. De filmpjes vonden hun weg op het internet. Echt gebeurde feiten dus. Maar de toon was gezet.

Des nachts gebeurde er vervolgens het één en ander waar Anuna toch danig van onder de indruk was. Haar vriendinnen werden immers bedreigd door – al dan niet – dronken, blanke Vlaamse jongeren mét Vlaamse leeuwenvlaggen. We laten Anuna zelf even aan het woord: “’s Nachts hebben jongens verschillende tenten opengedaan omdat ze dachten dat ik daar lag te slapen. Ze hebben onze partytent gescheurd en andere tenten kapot gemaakt. Daardoor is de security ook ter plekke gekomen. Dit is echt niet meer oké.

Foto: Sceptr.net

Jonge vrouwelijke pubers bedreigen is niet ok, dat klopt inderdaad! Dat spreken we niet tegen. Maar er schort het één en ander aan dit verhaal. Immers, Anuna sliep zelf tijdens het hele gebeuren als een roos. Het zijn dus de vriendinnen die haar en de beveiliging dit relaas nadien vertelden. En één van de vaders gaf op Twitter ook zijn getuigenis van het gebeuren, terwijl hij zelf helemaal niet aanwezig is geweest: “Net m’n dochter aan de lijn gehad, zwaar aangedaan. Nadat Ananu gespot was aan hun tent hebben jonge mannen hen wakker gehouden met doodsbedreigingen, bekogeld met flessen vol urine en partytent vernield.” Het resultaat was een – door Pukkelpop zélf georganiseerde – heksenjacht op Vlaamse vlaggen op Pukkelpop. Die waren per direct VERBOTEN!

Onder andere VBJ reageerde op de heisa van het verbod op Vlaamse leeuwenvlaggen op Pukkelpop, na een mogelijk incident met klimaatmeisje Anuna De Wever, door zélf leeuwenvlaggen te gaan verdelen aan de ingang van het festival.

Nu zijn wij van de redactie nog niet zo oud en hebben bijgevolg ook al eens op een camping van een festival geslapen. En iedereen die dat ooit deed kan bevestigen dat je vrij snel wakker wordt van de gebeurtenissen die rondom je tentje plaatsvinden. Tenten zijn weinig geluidsdicht. Dat Anuna niet wakker werd kan te maken hebben met het feit dat haar tent heel ver weg stond van de tenten van haar vriendinnen of het kan natuurlijk ook zijn dat er helemaal niets gebeurd is. Geen daders, geen klacht, geen gerechtelijk onderzoek, … ziehier onze derde X-File. Veel ruchtbaarheid, maar netjes in alle stilte geklasseerd.

2019: Brandstichting in toekomstig asielcentrum in Bilzen

Niet lang nadat er een infoavond was geweest in Bilzen omtrent een gepland asielcentrum in een voormalig woonzorgcentrum, stond het gebouw plots in lichterlaaie. Een brandstichting in een gebouw waar asielzoekers zouden ondergebracht worden is natuurlijk wereldnieuws! Het ultieme bewijs van racisme ook. Onverdraagzaamheid vanwege de Vlaming tegenover buitenlanders in hoogste nood. Werkelijk ALLE registers werden opengetrokken. Vlaams minister voor inburgering Bart Somers (open vld) wees meteen met de beschuldigende vinger naar het Vlaams Belang. 800.000 kiezers werden voor poging tot doodslag aangewezen door deze stilaan notoire Vlamingenhater, ooit zélf lid van de Volksunie, de voorloper van het Vlaams Belang.

In de dagen na de brand werden alle kranten en nieuws- en duidingsprogramma’s tot in de nok gevuld met opinies allerhande over zowel de daad zelf als over de daders die het zouden gedaan hebben tot de sfeer van racisme en onverdraagzaamheid die de ‘populisten’ in de Vlaamse politiek creëren en die onvermijdelijk leiden tot dit soort wandaden. Voor de media en politiek-correcte partijen was het proces al gemaakt: Vlaams Belang en N-VA zijn de schuldigen. Het gerecht was naarstig op zoek naar de dader(s). Tot op de dag van vandaag.

Plots – want een forensisch onderzoek haalt ALLES naar boven, niet enkel speculaties – werd ontdekt dat het dak van het bewuste gebouw vol asbest zat. Iets wat de eigenares van het vastgoed niet had doorgegeven. Minister De Block had bovendien in alle stilte met de dame een overeenkomst afgesloten om het gebouw te kunnen huren. Of De Block op de hoogte was van de aanwezigheid van asbest weten we niet, maar we mogen er wel van uitgaan, of we hopen het alleszins toch, dat er een inspectieteam van de overheid eerst de gebouwen, die in aanmerking komen voor asielopvang, grondig inspecteert op gebied van veiligheid en gezondheid.

Even ging het gerucht dat de zoon van de eigenares was gearresteerd, maar daarover werd niets meer vernomen. Ook weigert minister Bart Somers te antwoorden op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens (Vlaams Belang) inzake deze brandstichting. Chris bleef deze vragen keer op keer herhalen, maar nooit kwam er een antwoord van de minister. Een minister kan in dit land een volledige partij beschuldigen van een strafbaar feit, zonder dat er enig bewijs toe leidt dat deze part kan verantwoordelijk gesteld worden. Geen daders, geen klacht, geen degelijk gerechtelijk onderzoek, … ziehier onze vierde X-File. Veel ruchtbaarheid, maar netjes in alle stilte geklasseerd.

2020: Racistische en neo-nazistische graffiti in Limburg

In Amerika vond de crimineel George Floyd de dood tijdens zijn verzet tegen een arrestatie. Deze crimineel was zwart, dus zag de anti-racismebeweging een aanleiding om voluit te gaan in de protesten tegen ‘structureel racisme’ in onze maatschappij. De bedenkelijke organisatie Black Lives Matters jutte iedereen wereldwijd op met resultaat. Massabetogingen wereldwijd, maar ook plunderingen, jacht op blanken, brandstichtingen overal (zonder veroordeling deze keer van minister Bart Somers deze keer), kniebuigingen en andere publieke zichzelf opgelegde vernederingen vanwege allerhande publieke sectoren zoals de politie en ‘artiesten’ en acteurs ten overstaan van de zwarte bevolking en noem maar op.

Het riedeltje van de slavernij werd teruggehaald van nooit weggeweest en de tweede golf van waanzin had zijn start gevonden: beelden van Jan en alleman moesten er aan geloven. Niet enkel figuren die van ver of dichtbij iets te maken hadden met slavernij werden beschadigd, maar ondertussen zowat alle standbeelden moeten eraan geloven. Zelfs een Mariabeeld, beelden van Columbus, Piet Hein, … Iedereen die Westers is en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Westerse beschaving wordt geviseerd. In België is vooral Leopold II het grootste mikpunt geworden door zijn Congo-verleden.

Maar kijk daar! Volgens de media kwam daar plots een reactie op in enkele Limburgse gemeenten. Tongeren, Lanaken en … Bilzen zijn de plaatsen waar racistische slogans werden aangebracht. Tegen de ‘bruine’ en opgesmukt met tekeningen die op een hakenkruis moeten lijken. Het amateurisme dat hierbij aan de dag werd gelegd doet ons sterk vermoeden dat de daders allerminst iets te maken hebben met de ‘neonazi’-beweging, laat staan de ‘rechtse’ beweging. Alles is overduidelijk vals, maar hey, de media schrijven er heel serieus over, dus het moet wel echt zijn. Het toont alleszins aan dat de daders ervan uitgaan dat rechtse rakkers denken in termen van ‘vuile bruine verlaat ons land’, ‘we gaan jullie dood maken’ en ‘fuck bruin gaa terug’. En het meest verwarrende is vooral de überracistische slogan: ‘PTFOE’… daar hebben de vreemdelingen in dit land niet van terug, denken we dan zo!

Maar goed, het gerecht beweert nu “alle camerabeelden te verzamelen” en de zaak verder te onderzoeken. De grote uitspraken van de politici blijven voorlopig uit, vermoedelijk omdat ze nog met de brandstichting van Bilzen in hun maag zitten en beseffen dat ze zich daar vergallopeerd hebben nadat bleek dat asbest weleens de aanleiding zouden kunnen zijn en een ‘toevallige’ brandstichting goed uitkwam. Maar goed, deze feiten zijn nog pril en het kan nog alle kanten uit. Desalniettemin vermoeden we sterk dat deze zaak ook in alle stilte naar de achtergrond zal verdwijnen en zal eindigen zoals de bovenstaande zaken: geen daders, geen klacht, geen degelijk gerechtelijk onderzoek, … en dus onze vijfde X-File. Veel ruchtbaarheid, maar netjes in alle stilte geklasseerd.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “De Vlaamse X-Files: 5 ophefmakende (racisme-)zaken die in stilte verdwenen wegens geen enkel bewijs”

  1. jan hammerbacher

    Enigszins in dezelfde categorie: Jan Fabre die beweerde door een N-VA-knokploeg in elkaar te zijn geslagen. Zoals we allen weten houdt de N-VA er extreemrechtse doodseskaders op na. Volgens Fabre toch. Vreemd genoeg heeft hij ook nooit klacht ingediend bij de politie, hoewel die laatste hem daar expliciet toe had aangespoord.

  2. Spellingscorrector

    Wat betreft het laatste geval van 2020 er was op TV te zien dat een der half geletterde vandalen “nazie” spelde en het vermeend swastika zelfs domweg in spiegelbeeld aanbracht, een teken uit de oud Indische cultuur. Dit wekt minstens de perceptie dat het om Links vandaliserend crapuleus , amateuristisch tuig gaat met een stuntelige poging Fake News om Rechts vruchteloos te pogen blameren. Links excelleert in Fake News, het druipt van de gazetten met beken.

    1. Ja, “buite”(sic) en (“gaa terug”) etc. Mogelijk vandaliserende “jongeren”(ge weet wel !) die Nederlandse spelling “leerden” in de Haagschool van “Mohl Em Beeq”. De graffiti opkuisen zal hoogstwaarschijnlijk wel voor Blanken voorbehouden blijven, dat wel….

Trending

%d