Bouchez (MR): “Parlement telt 120 zetels, 30 populisten tellen niet mee, minderheidsregering wordt zo meerderheid”

De angst voor nieuwe verkiezingen zit er dik in bij de traditionele machtspartijen, die volgens de jongste peilingen stuk voor stuk rond de 10% bengelen. Het komt er voor hen dus op aan goed samen te blijven, om zo te pogen alsnog een regering te vormen, ongetwijfeld mét de N-VA erbij, aangezien ze anders niet aan een respectabele meerderheid geraken. Maar hoe kleiner de drie politieke families ook worden, hoe arroganter ze uit de hoek komen.

Vandaag gaf MR-voorzitter Bouchez een geheel nieuwe invulling aan het begrip democratie. Want volgens hem bestaat het federale parlement immers uit slechts 120 zetels. De overige 30 zetels, die van Vlaams Belang en PVDA/PTB tellens volgens hem niet mee. Het komt er dus op aan een meerderheid te vinden op 120 zetels en niet op 150 zetels, zo vindt hij. De facto kan er dus verder geregeerd worden met een minderheidsregering op het totaal aantal zetels, wat volgens hem dus wél een meerderheid is, de “populisten” niet meegerekend. Kan het nog ondemocratischer en gekker?

One comment

  1. Eens temeer probeert het derde wereld land ,de Wallonistan minderheid de Vlaamse meerderheid voor schut te zetten . Hoogste tijd om de tricolore schertsstaat en staatskundige schunnig mop Belzeike te laten barsten. Denemarken kan toch ook Florerend overleven met een even klein bevolkingsaantal als onze toekomstige Vlaanderen Vrijstaat

Comments are closed.