Bart De Wever: Quo vadis?

Door gastschrijver Filip De Man

Na vier jaar in de federale regering, en zelfs zestien jaar in de Vlaamse regering, raadpleegt de ‘pontifex maximus’ van de N-VA wellicht elke morgen zijn penates (huisgoden). Er moét iets gebeuren, want De Wever weet: stilstaan betekent achteruitgaan, zeker in een moeras.
Het Belgische dan nog…

De penates zijn niet gunstig. Immers, wie de federale regering cadeau doet aan en zich laat belazeren door de lepe Charles Michel en zijn kleine MR; wie de Vlaamse verzuchtingen vijf jaar in de diepvriezer stopt in ruil voor sociaal-economische hervormingen die niet echt indrukwekkend ogen; wie veel belooft maar weinig realiseert inzake het steeds nijpender probleem van de massa-immigratie… toont niet echt ‘de kracht van verandering’.

Maar dus: wordt het een Belgische regering met de maffieuze PS en… een nieuwe afstraffing nadien? Wordt het een voorwaardelijke deelname met de belofte van nog maar eens een staatshervorming (de zevende!), waarbij tegen 2024 een verdere afbouw van de Belgische structuren wordt afgesproken? Maar gaan de drie traditionele partijen hem na die verkiezingen dan niet bij zijn pietje hebben?

Of wordt het een oppositiekuur? Maar samen met een Vlaams Belang dat populairder is dan ooit en moeilijk kan overstemd worden inzake vreemdelingen, veiligheid en ja: ook het communautaire? De alom bejubelde ‘strategos’ wacht tevergeefs op een visioen…

Let wel, de waarheid heeft haar rechten: het is de ronduit historische verdienste van Bart De Wever dat hij – eindelijk – een deel van de rechtse kiezers weghaalde bij CD&V en Open VLD, twee zelfverklaarde ‘centrumpartijen’ die evenwel door een linkse top worden bestuurd. Het was en is een nuttig werk van lange adem, waaraan nu ook het herboren Vlaams Belang zijn bijdrage kan leveren. Per slot van rekening bleek na de recentste verkiezingen (peiling bij 1.000 Vlamingen, HLN/VTM 27.5.19) dat zowel bij CD&V als bij Open VLD niet minder dan 57% van de kiezers gekant zijn tegen het ‘cordon sanitaire’.

Zelfs vier op de tien sp.a-kiezers verklaarden zich gewonnen voor een bestuurlijk akkoord met Vlaams Belang! Dat gaat dus over ruim 800.000 kiezers bij de drie traditionele partijen.
Werk aan de winkel!

One comment

  1. “Quo” ? Hij is richtingloos op de loop uit schrik voor “Cave canem VB” , de alerte zwart-gele waakhond zonder rode nagels want een ECHTE Vlaamse scheper en geen tricolore poedel die enkel blaft maar niet bijt !

Comments are closed.