Volgens de nieuwe klimaatreligie bent u schuldig aan zondig gedrag, louter door als mens te leven, en voor dat zondige gedrag moet u boete doen met méér belastingen en vooral individuele gedragswijziging: ‘anders gaan leven’.  Een vuurtje maken in de tuin, een stukje vlees eten, een vliegreisje maken of met de auto rijden: het zijn zogezegd allemaal ‘aanslagen op de natuur’.  Nieuw in het rijtje: uw auto wassen of uw gazonnetje besproeien.  Dat moet u laten, want zo ‘verspilt u water’, en water zou ‘een schaars goed zijn’.  In Vlaanderen.  Waar het met wat pech regent van oktober tot februari, en tijdens sommige zomers ook alle andere dagen, en waar volgens de laatste cijfers gemiddeld 810 liter water uit de lucht valt per jaar… per vierkante meter!  Als u een lapje grond hebt van 100 vierkante meter ontvangt u dus gratis elk jaar 81.000 liter water van Moeder Natuur, het dubbel van wat u verbruikt.

Zou het dus mogelijk zijn dat er iets héél anders aan de hand is?  In het jaar 1999, nu twintig jaar geleden, waren er in dit land 10,21 miljoen mensen.  Dat was volgens zowat iedereen al behoorlijk druk, vol, dichtbevolkt.  20 jaar later, in 2019, waren er dat maar liefst 11,46 miljoen geworden.  Dat is een toename van maar liefst 1,25 miljoen mensen!   Die forse stijging in de bevolking is uitsluitend een gevolg van nieuwe immigratie.

Volgens de cijfers, die nu alarmistisch worden rondgetoeterd, verbruiken ‘we’ in Vlaanderen gemiddeld 40.000 liter water per persoon per jaar.  Dat betekent dat de extra aangroei van de bevolking met 1,25 miljoen inwoners, door immigratie, geleid heeft tot een jaarlijks extra waterverbruik van 50 miljard liter.

50 miljard liter extra verbruik in België door immigratie!  Een mens kan zelfs geen begin van een voorstelling van die hoeveelheid water maken.  Maar één ding is zeker: dat is veel meer dan u ooit zult kunnen sproeien op uw gazon of gebruiken om uw auto te wassen…

De conclusie is dus alweer, dat politiek, leugenpers en groene fundamentalisten u voorliegen.  Er is helemaal géén watertekort in Vlaanderen.  Het water valt hier elk jaar met bakken uit de hemel.  Wat er wél is, is een waanzinnig open grenzen-beleid, waardoor de extra volksmassa’s in een overbevolkt land blijven toestromen, terwijl de infrastructuur voor watervoorziening (watertorens, spaarbekkens) vaak nog dateert uit de jaren ’70 en daarop niet voorzien is.  De corrupte politieke elite die u met belastingen leegzuigt dringt u omvolking op, maar staat niet stil bij de gevolgen: terreur, criminaliteit, onleefbaarheid, en nu ook watertekort tijdens een droge zomer.

Het gaat hier dus niet om een gevolg van uw zondig gedrag dat u door persoonlijke ‘gedragswijziging’ kan en moet bijsturen.  Het is een logisch gevolg van slecht beleid.

 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Er is geen ‘waterschaarste’, er is overbevolking en slecht bestuur”

  1. ghislain Briers

    Bovendien is het een echte schande , dat in een land waar de belastingen en extra heffingen op water zowat de hoogste ter wereld zijn , dat de infrastructuur hopeloos verouderd en slecht onderhouden is . Waarvoor word dat geld dan gebruikt ? En stellen de politieke mandatarissen met een zitje in de raad van bestuur van de watermaatschappij(en) zich daar nooit vragen bij ?

  2. Er is vooral veel verkeerd gedaan. Vroeger waren er kleine gemengde boerenhoven. De landerijen waren ingedeeld in lange smalle percelen. Toch bij ons. Iedere breedte van een perceel was een gemet. Vandaar de naam Meetjesland voor de streek waar ik woon. Elke rand van een gemet had een gracht met houtkant. Dat hield het water vast bij droogte, en voerde ze af bij te nat weer. Maar nu zijn ze zo veel meer universitair gesschoold, en maken ze modellen, die nooit juist zijn, en ons recht in de afgrond rijden. Electrisch dan wel.

  3. Wim Vreeswijk

    Prima opsomming van harde feiten. Chapeaux !

  4. Boekhouders Bond Debet &Credit

    Natuurlijk is er waterschaarste in dit volkomen overbevolkte bankroete land met 46 miljard overheidstekort ; er is aan alles tekort zeker aan Vrijheid van Meningsuiting gefnuikt door het Repressieapparaat . Correctie : er is aan een ding geen tekort, aan een fata morgana budget om op de pof massa’s asielkolonisten te blijven binnensleuren , op een mijl van de Lybische kust “gered”(sic) door nestbevuilende Oikofobie NGO-mensensmokkelaars!

Trending

%d