Merkwaardige corona-actie in Zuid-Afrika

Of we nu in ons eigen Avondland opgehokt blijven of we reizen in onze verbeelding tienduizend kilometer in zuidelijke richting, zowel hier als ginder viert dat verschrikkelijke virus duiveltjeskermis. Toch kan je er niet naast kijken dat die nooit op zo’n mondiale schaal beleefde epidemie ginder politiek anders wordt benaderd dan bij ons. Die bedenking kwam bij mij op na lezing van dat merkwaardige nieuwsbericht over de grootste oppositie-partij in het uiterste zuiden van Afrika, de DA (Demokratiese Alliansie) die naar het hooggerechtshof wil stappen om de redelijkheid van drie van de door president Ramaphosa (ANC) uitgevaardigde corona-maatregelen aan te vechten. Omdat de kost van zo’n geding voor het hooggerechtshof al gauw tot een half miljoen ZAR (iets minder dan €25.000) en meer kan oplopen, heeft de partij – en dàt is het merkwaardige – een webstek geopend waarop het publiek, naar eigen financiële draagkracht, een bijdrage in de gerechtskosten kan leveren.

Even ter zijde: een webstek – tot mijn teleurstelling hier nog altijd door de meeste gebruikers op z’n Engels website genoemd – heet in het Afrikaans webtuiste. Terug naar de Zuid-Afrikaanse actualiteit. Op die mogelijkheid om de rechtsgang van de DA financieel te ondersteunen, blijkt zò massaal te zijn ingegaan dat de webtuiste korte tijd ontoegankelijk was wegens veel te veel bezoekers! In het weekeinde heeft de partij haar webstek uitgebreid, zodat meer sympathisanten van hun Randen konden afgeholpen worden om de rechtszaak mogelijk te maken. Of de partij voor het hooggerechtshof het gelijk aan haar kant zal krijgen, is uiteraard verre van zeker, maar het blijft een merkwaardig fenomeen dat ik zich in onze contreien nog niet zo gauw zie afspelen.

Dat mevrouw Helen Zille, voorzitster van de federale raad van de DA, wier politieke verleden overigens niet onbesproken is, met de bijval in haar nopjes is, zal wel geen betoog hoeven. Zij belooft haar best te zullen doen om al die geldschieters waar voor hun zuur verdiende Randen te geven door voor het Hof de irrationele en ongrondwettelijke aspecten van de huidige afzondering met sterke argumenten aan te klagen. Aan reacties van lezers te oordelen, wordt de liberale politica niet door àlle burgers op de handen gedragen. De eerste reactie die ik te lezen kreeg, was al flink in de roos: ‘Ik las deze week dat de naam van de eerste liberaal op aarde… Lucifer was. Zeer aannemelijk als ik zo kijk naar het doen en laten van de DA’. Ene Marius vraagt ad rem waarom er giften worden gevraagd: ‘Kunnen de advocaten van de DA niet pleiten pro Deo?’ Met verwijzing naar de witte kleur van Helen Zille, die van Duitse afkomst is, meent ene Jaco dan weer dat die ‘velkleur’ wel eens wrevel zou kunnen opwekken bij het zwarte ANC dat verkeerdelijk zou kunnen gaan denken dat àlle ‘wit mense’ zo lelijk doen als de DA-politica. Zij zal dan, schrijft die lezer, langs haar opa’s het Duitse burgerschap kunnen krijgen, terwijl meer dan 3 miljoen ‘wit mense’ hier met de problemen achterblijven. Zijn besluit: ‘Mense met sulke lekker agterdeure moet uit die politiek bly’.

Waarheidshalve voeg ik daaraan toe dat de meeste reacties een positieve klank hebben. Er wordt zelfs onomwonden dankie gezegd. De sfeer wordt heel treffend verwoord door iemand die tekent met Johan en in die spontane geldstroom op internet het bewijs ziet dat de mensen van Zuid-Afrika – ik citeer – ‘moeg, sat, dik en gatvol is, nie net vir afsondering nie, maar vir die ANC, en sal enige strooitjie gryp om uit hierdie inperking verlos te wees’. Al is het Afrikaans voor Nederlanders, zowel van zuid als van noord, vrij goed verstaanbaar, voor de goede orde licht ik even toe dat Johan vindt dat het volk niet enkel van de afzondering zijn buik en nog van alles vol heeft, maar ook van het regerende ANC en daarom elk strootje grijpt om van die inperking verlost te geraken. Slotvraag: Waarde lezer, ziet u hier bij ons ergens een strootje om naar te grijpen of volstaan voor u de volmachten voor Sophie Wilmès? Dank u.