Ongelooflijk: CD&V-minister laat Belgische mondmaskers gratis uitdelen in Monaco

Terwijl de verzamelde leugenpers de hielen van extreemlinkse leugenaars als Marc Van Ranst en onbekwamen als De Block en Geens likt, is er blijkbaar toch één krant die na de ramp van de 7000 Covid-19-doden haar job doet.  Ondanks de tekorten in eigen land heeft België sinds 15 maart 2020 toch 284 vergunningen toegekend om mondmaskers, brillen en andere beschermingsmiddelen uit te voeren naar landen buiten de EU, zo schreef De Tijd zaterdag 2 mei.

Sinds 15 maart geldt in de Europese Unie een exportverbod voor ‘medische persoonlijke beschermingsmiddelen’. Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk de toestemming geeft mag zo’n lading met mondmaskers of andere bescherming de Europese grens oversteken. In ons land kreeg het ministerie van Economie, van CD&V-minister Nathalie Muylle, de bevoegdheid om die uitvoervergunningen toe te kennen. Navraag van De Tijd leert dat sinds 15 maart 284 vergunningen zijn afgeleverd. Dat betekent dat er sindsdien nog elke dag gemiddeld zes ladingen met mondmaskers en andere beschermingsmiddelen uit België zijn uitgevoerd.  Intussen is België niet in staat zijn eigen burgers van mondmaskers te voorzien, en wordt met de ‘Nationale Naaiactie’ het dieptepunt van het geklungel bereikt.

Volgens de woordvoerster van het ministerie, Chantal De Pauw, werd het gros, 116 vergunningen, afgeleverd op basis van ‘contractuele en commerciële verplichtingen’. Nog eens 103 vergunningen gebeurden in het kader ‘humanitaire hulp’. Nog 56 vergunningen waren zogeheten ‘intra company’-zendingen. En de resterende negen vergunningen waren ‘giften of zendingen naar familieleden’. Verdere details over de 284 ladingen, zoals de hoeveelheden, welke bedrijven nog mochten exporteren en naar welke landen ze zijn vertrokken, werden niet gegeven.

Maar bijvoorbeeld het schatrijke Monaco zou nog aan ‘veel’ mondmaskers zijn geraakt via ons land, vervolgt de krant, die zich daarvoor baseert op een uitspraak van de Monegaskische minister van Volksgezondheid Didier Gamerdinger twee weken geleden. De minister vertelde hoe Monaco in maart geen maskers meer vond en daarom een beveiligde bevoorrading opzette. Er zouden toen een beetje maskers vanuit Frankrijk zijn gekomen, maar ‘veel uit België’. Monaco begon twee weken geleden al met het uitdelen van gratis mondmaskers aan zijn inwoners, aldus nog de krant.

Geen wonder dat België intussen met stip het land is waar per miljoen inwoners het hoogste aantal doden door Covid-19 gevallen is.  De corrupte, volgevreten en crimineel onbekwame Belgische regering doet het dus het slechtst en onbekwaamst van de ganse wereld.

UPDATE:  Zowel de regering van Monaco als die van België trachten dit schandaal te minimaliseren, door te zeggen dat de mondmaskers geen ‘eigendom’ van België waren, maar ingevoerd werden vanuit China in Luik en van daaruit op transport werden gezet naar Monaco.  Niet alleen ontbreekt daarvoor elk bewijs, bovendien is het niet relevant: in een noodsituatie mag en moet een overheid die zaken in beslag nemen op haar grondgebied, die van levensbelang zijn om het leven van de eigen burgers en verpleegkundigen te redden.  (Dat deed trouwens ook China een tijd, meteen na het uitbreken van het virus).  België kon en mocht dus die mondmaskers, zodra die geland waren vanuit China, in beslag nemen om ze prioritair te bedelen aan de eigen burgers.  Maar België koos zoals steeds voor ‘eigen volk laatst’ en liet ze rustig vertrekken naar Monaco, waardoor de burgers ze daar dus véél eerder hadden dan de eigen burgers.  Het zoveelste staaltje van criminele onkunde en laksheid, die België tot wereldkampioen coronadoden per miljoen inwoners maakte.

8 comments

 1. Dat nieuws KLOPT NIET… mondmaskers waren géén eigendom van Belgie .. maar gekocht in China door Monaco.. Geleverd met cargo vlucht op de luchthaven van Luik.. vandaar met vrachtwagen naar Monaco.. Dus Transit… Aan dat soort FAKE Nieuws hebben we niets…

  NVDR: En uw bron daarvoor is? De verklaring van de regering van Monaco, die kritiekloos door de leugenpers wordt overgeschreven… Zonder op zoek te gaan naar de feiten… Maar in een noodsituatie is ‘eigendom’ irrelevant: een land kan in een noodsituatie perfect de zaken die het nodig heeft voor het overleven van zijn bevolking in beslag nemen en bedelen aan burgers en verpleegkundigen. Belgiê koos er dus voor, liever mondmaskers te laten vertrekken naar Monaco dan de eigen bevolking te beschermen. Eigen volk laatst, zoals steeds. Het enige ‘fake news’ is dat de Belgische regering liegt dat de die mondmaskers niet kon tegenhouden. Ze kon dat perfect, maar wilde niet.

  1. In haar noot schrijft “de Redactie”: “Maar in een noodsituatie is ‘eigendom’ irrelevant: een land kan in een noodsituatie perfect de zaken die het nodig heeft voor het overleven van zijn bevolking in beslag nemen”. En uw bron voor die bewering is?

   Als u geen bron vermeldt dan wil ook ik de bron niet vermelden waaruit ik heb vernomen dat “de bevolking” van dit land het heeft overleefd dat de regering géén beslag heeft gelegd op mondmaskers die op Belgisch grondgebied even in transit waren. Als de informatie die mijn bron geeft correct is, dan meen ik daaruit te kunnen besluiten dat het voor “het overleven van de bevolking” dan toch niet echt nodig is geweest dat de regering wat dan ook in beslag nam.

   Maar misschien heeft “De Redactie” vernomen uit een van hààr bronnen, of vastgesteld door zelf “op zoek te gaan naar de feiten”, dat de Belgische bevolking de doorvoer van mondmaskers NIET heeft overleefd. Als dat het geval is, dan geef ik, wijlen medelid van de omgekomen bevolking, het fors polariserende ReactNieuws deemoedig gelijk: mijn dood is de schuld van “de corrupte, volgevreten en crimineel onbekwame Belgische regering”, van “de verzamelde leugenpers” en van “extreemlinkse leugenaars als Marc Van Ranst” …

   NVDR: Zelden zoveel onbeschaamd egoïsme gelezen. Er zijn intussen in Belgistan 8500 doden gevallen, maar zolang mijnheer zelf nog leeft is het voor mijnheer héél plezant. We zouden u iets willen toewensen, dat voor de hand ligt, maar we zullen het uit goed fatsoen niet doen… Wij voelen ons ook niet geroepen om uw onwetendheid met bronnen te weerleggen. Als de politie te voet een dief achtervolgt en u rijdt voorbij met de auto, wat mag de politie dan doen? Juist, uw auto in beslag nemen. Wat mag de brandweer doen als het brandt en u ernaast een waterput hebt, wat mag de civiele bescherming doen als u een graafmachine hebt staan naast de plek waar een dijk breekt? Juist: opvorderen en gebruiken. Dat is algemeen bekend bij elk normaal ontwikkeld persoon. Wat mag de overheid dus doen als haar bevolking mondmaskers nodig heeft tegen een dodelijke ziekte, en er passeren er miljoenen op haar grondgebied? Inderdaad, in beslag nemen en gebruiken. Maar tja, sommigen houden liever de oogklepjes op, en zijn blij dat ze 55% belasting mogen betalen voor een land dat daarna zijn bevolking vraagt ze ZELF te naaien…

   1. Als ik te kennen geef dat ik betwijfel dat een regering het recht heeft om wat dan ook zomaar in beslag te nemen, en dat ik ernstig betwijfel dat de maskers die naar Monaco werden doorgezonden hier hadden moeten blijven omdat ze “nodig (!)” geweest zouden zijn “voor het overleven (!) van de bevolking (!)”, dan is dat een uiting van een “onbeschaamd egoïsme”, oordeelt de Redacteur van de Noot.

    Ik vraag mij af volgens welk soort logisch denken hij (of zij) “egoïsme” kan afleiden uit mijn woorden. Maar goed.

    Het beeld van de politie die te voet een dief (ook te voet?) achtervolgt, en dan maar mijn auto in beslag neemt, vind ik perfect voor een grappige film van Chaplin of Laurel en Hardy, of voor een tweederangs Amerikaanse “action film”. Misschien heeft de Redacteur van de Noot het in België al meegemaakt, als lid van de politie, als bezitter van een auto of als achtervolgde dief. Ik niet. Ik heb nooit zoiets gehoord op de “staatszender”, of gelezen in de “leugenpers”. Ik betwijfel dat het hier kan.

    (Nu ik er over begin te denken: het zou moeten kunnen. De politie zou miljoenen besparen op politiewagens, en ik zou op mijn inkomen maar 54,88 % belasting meer moeten betalen in plaats van 55%…)

    De vergelijking met brand, de brandweer en de waterput is nog interessanter. Ik heb geen waterput, mijn buurman wel. Er is in mijn straat geen waterleiding waarop brandslangen aangesloten kunnen worden.

    Mijn huis brandt. Ik kan me voorstellen dat de brandweer het water uit de put van de buurman kan opvorderen en gebruiken. (Voor de buurman is dat niet zo vreselijk: hij houdt in elk geval zijn put.) Maar… niet alleen mijn huis, ook dat van de buurman staat in brand. In de put is er nauwelijks water genoeg om de brand van één huis te blussen. Als ik dan aan “mijn” brandweermannen zeg dat ik meen dat zij op dat moment niet het recht hebben om beslag te leggen op het water dat niet van mij is, en nooit van mij is geweest, dan riskeer ik dat de Redacteur van de Noot vaststelt dat hij zelden zoveel onbeschaamd egoïsme heeft meegemaakt.

    Stel: het Vlaams Neutraal Ziekenfonds heeft in een of ander land een miljoen mondmaskers besteld om gratis een pakje daarvan te geven aan alle leden. Een vliegtuig landt op een Parijse luchthaven met 20 miljoen mondmaskers, 19 miljoen bestemd voor Frankrijk, één miljoen voor het V.N.Z. . Maar dan verbiedt Macron de doorvoer van de maskers naar het V.N.Z., neemt ze in beslag, en deelt ze uit in Frankrijk. Het VNZ is woedend op die chauvinistische Fransman. Zal ReactNieuws dan sussend de directie en de leden van het VNZ ervan overtuigen dat Macron een wijze politicus is en een groot staatsman, omdat hij Frankrijk overtuigend regeert in overeenstemming met het heilige principe “eigen volk eerst”? Ik denk het niet! Macron is Le Pen niet. Ik denk eerder dat ReactNieuws Macron zal verguizen op een zelden gelezen manier. En ik kan me best voorstellen dat ReactNieuws gretig gebruik zal maken van de gelegenheid om de wrok tegen die criminele Macron aan te moedigen door tegelijkertijd het verzinsel te verspreiden dat de Franse president de maskers voor Vlaanderen gratis heeft doen uitdelen aan de massa omvolkende jihadistische gelukzoekers.

    Ik heb ruim vijftig jaar aan talrijke togen soms zeer hevig gediscussieerd met mensen van alle ideologieën die mij bekend zijn. Ik hoefde niet akkoord te gaan met een mening om ze te respecteren, en zo goed als altijd respecteerde ik de mens. Ik kon best ook een warme sympathie, zelfs echte vriendschap, voelen voor mensen van wie de overtuiging licht of totaal anders was dan de mijne. Pas nadat het mij enkele keren duidelijk werd dat de discussiegenoot niet eerlijk was, en mijn woorden bewust verkeerd interpreteerde of verdraaide, vermeed ik elk verder gesprek.

    Ik miste de toogconversaties. Discussies via het Internet geven mij helemaal niet hetzelfde genoegen. Van de papegaaien op Facebook raakte ik gedegouteerd. Daar waren zelden conversaties, vrijwel altijd onbeschofte scheldpartijen en domme, onjuiste uitspraken. Ik stopte met Facebook.

    Sinds vanmorgen besef ik afdoende duidelijk dat je geen waarheid en kennis kan vinden in fors polariserende betogen. In de “artikels” van Reactnieuws vind ik over bijna niet één onderwerp een genuanceerde en gefundeerde mening, of een min of meer correcte weergave van feiten. (Het zou me veel te ver voeren, en het is volkomen zinloos, dat met voorbeelden te staven.) In de meeste reacties, de “comments”, die de Redactie wél verspreidt, staat er niet eens een mening.

    Het ga u goed, sommige mensen van ReactNieuws. En voor anderen: de pot is vrij.

 2. Kutwijf….
  Ben alles en iedereen in België zo moe hé.
  ..
  Zodra ik de gelegenheid krijg vertrek ik naar buitenland

  1. Of hoe Covid ook het geweten van sommige politici aantast!!!

 3. ja beste mensen het wordt met de dag erger en erger ? het ene politiek schandaal na het andere , ik ga ze niet allemaal opnoemen ,want het zijn er veel te veel ,nu weer de mondmaskers , er zijn er geen voor de Belgische burger ?maar er worden er heel veel naar het buitenland versast ???? In Monaco worden ze zelfs gratis aangeboden aan de burger, wat is dit weer voor een stiekem handel en geklungel ? en wie is verantwoordelijk voor dit ongezien ,beschamend gedrag , JA WIE IS ZICH WEER AAN HET VERRIJKEN OP DE KAP VAN DE BURGER ? WIE HET OOK MAG WEZEN ?DEZE PERSOON(NEN) ZOU (DEN) MOETEN OPGEKNOOPT WORDEN ? WAT EEN BENDE SMERIGE POLITIEKE DIEVEN HEBBEN WIJ HIER IN BELGIË ?? EN DAT DUURT ZO AL VELE JAREN ? MAAR ZOU DAT NU DE SPREEKWOORDELIJKE DRUPPEL KUNNEN ZIJN ? IK HOOP HET , ECHT WAAR !!!!!!

 4. Eén of andere politieke pion, een Belgische belastingontduiker die daar verschanst zit, zal door wel voor gezorgd hebben zeker…

Comments are closed.