Nederlands hoger onderwijs verengelst met rasse schreden

Op het grondgebied van de Nederlandse staat gelegen Universiteit van Twente heeft besloten met ingang van dit jaar het Engels als officiële voertaal te gaan gebruiken. Hiervan wordt melding gemaakt in de eerste nieuwsbrief van dit jaar van de Stichting Taalverdediging, de meest prominente actiegroep in Nederland voor het behoud van de Nederlandse taal. De organisatie hekelt de tactiek van universiteiten om opleidingen te verengelsen, wat men doet via het binnenhalen van buitenlandse studenten om hiermee anderen te chanteren over te schakelen naar de Engelse taal in het klaslokaal.

Stichting Taalverdediging deed een rondgang langs de diverse politieke partijen in de Tweede Kamer, waarbij opviel dat de Socialistische Partij, de Partij voor de Vrijheid en het Christen-Democratisch Appèl hier kritische vragen over stelden. Er werd zowel verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht die voorschrijft dat de Nederlandse taal wordt gebruikt en het artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) over het verbod op discriminatie. Alle vragen werden door de verantwoordelijke minister kort beantwoord en de vragenstellers met een smoesje weggezonden.

Een nieuwe Wet, met de naam Wet taal en toegankelijkheid, is door de Tweede Kamer eind 2019 aangenomen. Die heeft als doel de instroom van internationale studenten te beheersen, de toegankelijkheid te handhaven en de rol van het Nederlands in het onderwijs te bewaren. Echter Taalverdediging vreest dat de nieuwe wet geen beletsel zal zijn voor de verdere verengelsing van het hoger onderwijs, omdat de voorstellen volgens de stichting niet zullen leiden tot de afname van buitenlandse studenten.

Verder verhaalt Taalverdediging middels haar nieuwsbrief allerlei ander nieuws, over de ellendige taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen, Vlaamse bureaucraten die bij infrastructurele projecten overschakelen op het Engels en een opsomming van een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de opleiding Nederlands op de universiteiten. Daarnaast zijn er ditmaal ingezonden brieven, opinies en een biografische schets te lezen.

4 comments

 1. Ek hoop dit is slegs n “seisoenverskynsel” wat gou sal verdwyn.
  Hier in Suid-Afrika het ons dieselfde probleem.
  Honderde Afrikaanstalige skole het reeds gesluit, of het dubbelmediumskole geword, of het Engelsmedium geword.
  Vier Afrikaansmedium-universiteite is na Engelsmedium verander.
  Afrikaans is Suid-Afrika se 3de grootste taal; dis een van 11 amptelike tale; en dis die taal wat die grootste bydrae tot onderwys in Suid-Afrika gelewer het; maar die land se Marxistiese regering wil dat Afrikaans moet verdwyn.
  * Op radio en televisie, en in die gedrukte media, word Afrikaans by die dag verder en verder afgewater.
  Anglisismes is aan die orde van die dag.
  Kinders en jongmense word geleer om hul uitspraak en aksent te verander, sodat hulle “makliker verstaanbaar” vir Engelssprekendes moet klink.
  In die staatsdiens is Afrikaans nou verbode, en in die handelswêreld weier almal om Afrikaans te praat.
  * Dit is tyd dat ons Afrikaanssprekendes hier in Suid-Afrika (ons is sowat 9 miljoen) ons van die res van die land se bewoners skei.
  Die woord SESESSIE (of sesessering) word deesdae veel gebruik (wereldwyd sowel as in Suid-Afrika).
  Afrikaans is die dominante taal in die westelike deel van ons land, wat sowat 50% van die RSA se totale oppervlakte beslaan.
  Ons is tans besig om stemme te werf vir SELFBESKIKKING vir alle minderheidsgroepe in ons land. Die meeste van die MINDERHEIDSGROEPE is MEERDERHEDE in Kaapland.
  Dus is KAAPLAND ideaal om as n onafhanklike Afrikaanstalige staat van die res van Suid-Afrika af te stig.
  Statistieke toon dat, waar daar swartes is, is daar ook misdaad. As Kaapland slegs uit nie-swartes bestaan, sal misdaad veel minder wees.
  Die organisasie ULA/VVA (Let Wel: Dit is geen politieke party nie, maar n organisasie wat hom vir die VRYHEID van alle minderheidsgroepe beywer), is besig om die weste van die RSA vir afstigting voor te berei.
  Stemgeregtigdes word versoek om aan die VVA (Vereenigde Vryheids-Alliansie) se verkiesing deel te neem.
  Die VVA het n mandaat van Kaaplanders nodig om Kaapland van Suid-Afrika af te stig. Daardie mandaat is 50% plus een, of anders gestel: 2 miljoen stemme.
  Agt van die 10 stappe wat geneem moet word, voordat die internasionale gemeenskap (Verenigde Nasies) sesessie in Suid-Afrika sal toelaat, is reeds geneem.
  Al wat nou nog oorbly, is dat 2 miljoen kiesers JA vir afstigting moet stem.
  Daarna moet n REFERENDUM onder lede van minderheidsgroepe gehou word.
  As die meerderheid dan vir n onafhanklike Kaapland stem, is Kaapland n KONFEDERASIE, weg van die onderdrukking van die Marxistiese ANC regering in Suid-Afrika.
  Alle Suid-Afrikaners (binne of buite Suid-Afrika) word versoek om te stem.
  Maak die skakel oop; stem JA; en stuur aan ander Suid-Afrikaners.
  http://www.ulacongress.com
  http://www.voteforselfdetermination.co.za

 2. Ongeveer 15 jaar geleden werd ik in een Amsterdamse boekenwinkel al in het Engels aangesproken. Zelfs toen ik in het Nederlands antwoordde, bleef de winkeljuffrouw halsstarrig in de leer. Zonder aankoop ben ik het dan maar afgebold.

 3. Nederlandse studenten blijven doorgaans na afstuderen zitten met een levenslange megaschuld, maar hoe zit het met de enorme hoeveelheden buitenlandse/Engels sprekende studenten die een zelfde studieschuld hebben ná afstuderen, maar spoorslag verdwijnen naar hun thuisland ?

 4. Doe dus “kledij” aan vooraleer een “trofee” in ontvangst te nemen en trek dus geen “outfit” aan om een “award” af te halen ! Eet dus liever een “pompelmoes” in je Moedertaal dan een “grapefruit”. Pas een maatregel toe, “implementeer” (‘to implement”) hem dus niet. Eet in de herfst menig lekkere “okkernoot” in plaats van een “walnoot” (“walnut”). Wees dus KUIS in uw taalgebruik, besmet het niet met één of ander “anglicanisme” of “gallicisme”. Daarom, “actualiseer” een computer programma liever dan het te “updaten”

Comments are closed.