Ook in het verre Zuid-Afrika heeft het pandemische coronavirus reeds een aantal mensen besmet, al loopt dat aantal voorlopig nog niet in de honderden. Toch lijkt het ANC-beleid, bij monde van president Cyril Ramaphosa van mening dat voorkomen beter is dan genezen, want er is alvast een lijst afgekondigd van 19 maatregelen waarmee men hoopt het Covid-19 te kunnen afremmen. Die presidentiële lijst is in een ultrakorte zitting vorige woensdag door het Kaapse parlement goedgekeurd, waarna het parlement de boeken heeft dichtgeklapt en voor onbepaalde tijd op reces is vertrokken. Om het nog maar eens met wijlen Johan Cruyff te herhalen: Elk nadeel heb z’n voordeel.

Zolang het parlement zich voor het virus gedeisd houdt, kan ook het beruchte artikel 25 van de grondwet niet gewijzigd worden om gemakkelijker eigendom in beslag te kunnen nemen zonder vergoeding. In de praktijk brengt dat mee dat duizenden zogezegde ‘grondeisen’ nog niet behandeld zijn kunnen worden, wat niet wil zeggen dat die eisen zouden afgezwakt worden. Neenee, wel integendeel, de eisen blijken onverzwakt gehandhaafd. Er zijn zelfs stemmen opgegaan om er een sterke terugwerkende kracht aan te verbinden.

Beperkte de grondhonger van de berooide zwarte burgers zich tot hier toe tot juni 1913 als verste datum om te verwijzen naar onrechtvaardig grondbeleid om restitutie of billijke vergoeding goed te praten, plots zijn er ‘argumenten’ opgedoken (als uit het niets, zoals dat virus?) om de terugwerkende kracht met zevenmijlsstappen terug te drijven naar het jaar 1652, toen op 6 april Jan van Riebeeck met zijn trawanten aan land is gekomen en, naar het verhaal van ex-president Jacob Zuma, aan de Kaap alle ellende is begonnen waar die arme zwarte Zuid-Afrikanen tot vandaag onder kreunen.

Ja, toén al, klinkt het vandaag, hebben de ‘witten’ de grond gestolen van de zwarten, al weet iedereen die een beetje vertrouwd is met de geschiedenis van het land, dat die zwarten op 6 april 1652 in geen velden of verten te bespeuren waren. Toen hingen die nog ergens in het noorden van donker Afrika rond, omdat nog geen hoofdman het bevel had gegeven de mars naar het zuiden in te zetten. Racisme? Neen, historisch realisme, waarover de parlementariërs zich wellicht eens terdege kunnen bezinnen tijdens hun gedwongen reces.

Juist, Johan Cruyff, elk nadeel heb z’n voordeel.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Zuid-Afrika: grondeisen driester en drastischer”

 1. Waarom kunnen die Zuid-Afrikaanse blanken, die “Afrikaners”, nazaten der “Boers” met hun Europese culturele, etnische en religieuze wortels niet als “asielzoeker” binnen in ons Fort Europa om te ontsnappen aan de anti-blank racistische “Plaasmoorde” door Zuid-Afrikaanse negers ? Zij zouden toch quasi geen aanpassingsproblemen hebben, die illegaal binnendringende asielkolonisten uit Zwart Afrika wel hebben.Wie dermate PoCo-geïndoctrineerd is om de notie “neger” vermeend “racistisch”(sic) te wanen, consultere eens het dikke Van Dale woordenboek waar de objectief-correcte betekenis van de term te vinden is zonder enigerlei onterechte politiek-correct gedegenereerde schroom.
  http://www.vandale.be

  1. Jessica van Rooijen

   Zeer goed verwoord. Ben het volledig eens. Niet dat het ook maar uitmaakt wat de gewone man op straat te zeggen heeft.
   Ook dit artikel zal onder het mom van racisme spoedig uit de eter verdwijnen.

  2. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

   Ik twijfel er niet aan dat iemand die zich “Protea-fiel” noemt de situatie in Zuid-Afrika kent. Ik ken er niets van.

   Hoe beter je een situatie kent, hoe correcter je ze kan beoordelen. En ik wil meestal zélf oordelen, op grond van eigen kennis.

   Telkens ik iets lees over Zuid-Afrika en “de anti-blank racistische “Plaasmoorde” door Zuid-Afrikaanse negers” rijzen bij mij een groot aantal vragen, zoals:

   Hoeveel percent van de inwoners van Zuid-Afrika zijn blank?
   Hoeveel percent van alle mensen die in 2019 in Zuid-Afrika werden vermoord waren blank?
   Hoeveel percent van de totale rijkdom van Zuid-Afrika was in 2019 in het bezit van de blanken?
   Hoeveel percent van de vruchtbare landbouwgrond was in 2019 in de handen van zwarten?
   Hoeveel percent van de arbeiders die werken op de grond van zwarten zijn blank?
   Hoeveel percent van de (geschatte) minerale rijkdom in de ondergrond is in de handen van blanken?
   Hoeveel percent van de arbeiders die werken op – en in – de grond van blanken zijn zwart? Hoeveel percent van de leidinggevenden?
   Hoeveel percent van de blanken waren in 2019 werkloos? En van de zwarten?
   Hoe groot was het gemiddeld jaarinkomen van een blanke in 2019? En van een zwarte?
   Hoeveel percent van de afgestudeerden van de universiteiten zijn zwart?

   Wie graag weer eens wil beweren dat ik een “linkse Gutmensch” of nog iets onnozelers ben moet ik nu enigszins teleurstellen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het voor ALLE inwoners van Zuid-Afrika een complete economische ramp zou zijn wanneer grond en ondergrond zonder meer zouden worden afgenomen van de huidige blanke eigenaars om die dan dwaasweg te verdelen onder (al dan niet politiek bevriende) zwarten die de kennis noch de interesse hebben om er iets nuttigs mee te doen. En vooral: ik ben tegen alle moorden, tegen elke discriminatie, en ook tegen alle geselecteerd eenzijdige berichten.

   NVDR: Het stellen van veel vragen, zonder ook maar de minste moeite te doen om de antwoorden op te zoeken, is een pedante manier van wijsneuzerij om zichzelf slimmer voor te doen dan men is. Haal uw handen uit uw zakken, ga zelf aan het werk en zoek het op. Wie bereid is de feiten van de realiteit te aanschouwen, komt vaak tot verrassende inzichten.

   1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

    De redactie heeft overschot van gelijk wat betreft mijn “pedante manier”, mijn “wijsneuzerij” en mijn “zich slimmer voordoen dan ik ben”.

    De redactie vergist zich wanneer ze meent mij de raad te moeten geven “zelf de antwoorden op te zoeken”. Zo’n raad heb ik niet nodig. Echt niet! Ik zou er ook niet aan denken in alle ernst informatieve vragen te stellen aan personen die hun naam niet durven vermelden bij reacties die ze schrijven over, bijvoorbeeld, “anti-blank racistische Plaasmoorde”, “illegaal binnendringende asielkolonisten uit Zwart Afrika” en “PoCo-geïndoctrineerd zijn”.

    Ik twijfel er geen moment aan dat de redactie bereid is de feiten van de realiteit te aanschouwen. Ik beperk mij hier tot maar enkele feiten. Ik heb die gevonden in meerdere bronnen die onafhankelijk van elkaar zijn – niet in netwerken van in leugens gespecialiseerde websites.

    – Van de Zuid-Afrikaanse bevolking is ongeveer 80% zwart, 9% blank, 9% kleurling en 2%Aziatisch.
    – 62 van de 20.336 moorden tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 waren “plaasmoorden”, moorden op blanke boeren. Dat is 0,3% van het totale aantal moorden in die periode. Zowat 13% van de vermoorde personen bij die “plaasmoorden” waren zwart.
    – De meeste moorden vinden plaats in de arme, zwarte wijken rond grote steden.
    – Het gemiddelde inkomen van een blanke ligt zowat drie keer hoger dan dat van een zwarte. De werkloosheid ligt rond de 28%. 55% van de zwarten in de buitenwijken leven in armoede. De blanken bezitten zowat 90% van de rijkdom. De moorden op blanken zijn niet zozeer “anti-blank racistisch”, maar eerder gewone roofmoorden in afgelegen boerderijen.
    – Meer dan de helft van de moorden wordt gepleegd in het weekend en ’s nachts, meestal onder invloed van alcohol en drugs. Vaak gaat het om bendes uit de arme buitenwijken die op een dodelijke rooftocht gaan.

    Geloof me, dat ik me amuseer met het reageren op berichten van ReactNieuws belet me geenszins met dankbaarheid en bewondering al die Gutmenschen te gedenken die zich bekommeren om het trieste lot van al die arme blanken in de wereld die dreigen omvolkt, replaced en remplacés te worden.

 2. Het coronavirus is ondertussen wereldwijd verspreid. De bevolking in China noemt het tegenwoordig blijkbaar het chinese communistische partij virus (CCPvirus)…

  Zie onder andere https://www.youtube.com/watch?v=kxlpSGBaW6U ivm de verspreiding in Iran en Italië.

  #ccpvirus

Trending

%d bloggers liken dit: