Subsidieslurper/kunstenaar Dominique Willaerts smeekt om aalmoezen voor de door coronavirus ‘getroffen’ cultuursector

Nu het coronavirus eindelijk naar waarde wordt geschat, volgen de maatregelen elkaar op en zoeken mensen steun bij elkaar indien ze daar de nood toe voelen. Solidariteitsacties worden op touw gezet en daarvoor zijn de sociale media een ideale ontmoetingsplek. Zo heb je de groep ‘Verspreid geen virus, maar solidariteit!’. Klinkt goed en heel erg sociaal voelend natuurlijk. Maar de groep bestaat nog maar net, of de eerste linkse kwal presteert het om het zo voor te stellen dat de cultuursector de zwaarst getroffen sector is momenteel.

Volgende oproep lezen we op deze Facebook-groep: “Ik respecteer ten volle alle voorgesteld en genomen corona-maatregelen, maar ik stel vast dat wie al precair was, dubbel zo hard wordt getroffen door de maatregelen. Binnen het werkveld waar ik actief ben zijn dit alle freelance kunstenaars (muzikanten, fotografen, spelers,…) en flexwerkers (in de podium- en andere kunsten).

Is het geen idee dat iedereen die een ‘vast’ loon heeft en zich het kan permitteren 10% van het loon van maart op een ‘solidariteitsrekening’ overschrijft? Met de ingezamelde centen van de ‘vaste’ werknemers kunnen we dan concrete solidariteit organiseren t.a..v. zij die moeten harken om rond te komen. Hoe we dit concreet moeten doen, daar hebben we wat tijd en overleg voor nodig, maar SOLIDARITIJD is dus meer dan een banner posten. Wie doet er mee?

De post werd in deze solidariteits-roep geplaatst door een onbekende dame, maar de auteur van de post is volgens Google een ‘scenarioschrijver’. Wie een beetje verder zoekt weet het meteen: Dominique Willaert was in 2019 nog lesgever aan de zogeheten ‘Marxistische Universiteit’. Deze zomeruniversiteit wil haar leden onderrichten in de ideologie van Karl Marx, de filosofische grondlegger van het moorddadige communisme. Nog niet zo lang geleden schreef ‘t Pallieterke hem een open brief. De reden daarvoor was de drang van Willaert om te spuwen in de hand (Vlaamse overheid) die hem en zijn cultuurmarxisten voedt (massa’s Vlaamse subsidies).

En nu doet hij het dus weer. Terwijl de horecasector kreunt onder de maatregelen, die weliswaar deels gecompenseerd zullen worden door Vlaanderen, en de zorgsector kreunt onder de werkdruk en het besmettingsgevaar dat daarmee gepaard gaat, gaat mijnheer de extreemlinkse subsidieslurper even komen bedelen om een aalmoes, want toneeltjes met pipi- en kakamopjes zijn immers veel belangrijker dan de Vlaamse bedrijfjes die de werkelijke motor van onze economie vormen.

Voor één keer gebruiken we met plezier de woorden van de totaal onbekwame minister Maggie De Block: Willaert, “blijf in uw kot!

One comment

  1. Geen cent subsidie voor flauweKULtuur-eluurs gedoe ! Ons belastingsgeld dient nuttig besteed en niet versmost aan gauchistisch gezemelzeik.

Comments are closed.