Zuid-Afrika: Stop de leugens over grondbezit

Bij de niet-blanke burgers van Mandela’s regenboognatie loopt als een vuurtje de leugen rond dat de vermeende miserie waarvan zij de zelfverklaarde slachtoffers zijn, al is begonnen bij de landing van Jan van Riebeeck en gezellen, onder wie ook een aantal Vlaamse pioniers. Die hardnekkige leugen, die een loopje neemt met de geschiedenis, is de zwarte meerderheid wijsgemaakt door de vorige president Jacob Zuma die zich voor tientallen betichtingen van corruptie, verduistering, collaboratie met de malafide Guptafamilie enzovoort, bij het gerecht moet verantwoorden. De uitspraak over het begin van alle ellende op 6 april 1652, is uit zijn mond met grote gretigheid door de massa zwarten overgenomen en landswijd verspreid. Zij hebben onze grond gestolen, klinkt het als een soortement geloofsbelijdenis en van dié ‘waarheid tot het wettigen van onteigening zonder vergoeding’ (het ‘terug vat van gesteelde grond’), lijkt slechts een heel kleine stap te zijn. ’n Hanetreetjie, zeggen de Afrikaners. Omdat vooral de boeren onder die strovuurleugen te lijden hebben, heeft de TLU (Transvaalse Landbou Unie) nu iemand onder de arm genomen om in een boek de geschiedkundige waarheid neer te schrijven over Jan van Riebeeck en de blanken die mét en nà hem Zuid-Afrika’s geschiedenis meegemaakt en méé gemaakt hebben.

Het boek is geschreven, in het Engels, door TLU-lid Werner Weber. Titel: The South African Land Issue (De Zuid-Afrikaanse landkwestie). De degelijk onderbouwde verhandeling bevat niet alleen tekst, maar wordt visueel kracht bijgezet met video’s, liefst acht in totaal, over elk tijdvak van de bewogen geschiedenis dat in het boek wordt belicht. De samensteller, die duidelijk van wanten weet, begint bij de verguisde Jan van Riebeeck en de aanvankelijk beperkte nederzetting aan de Kaap en wijdt in de video uit naar de Grote Trek (1835-1838), de onderhandelingen met Zoeloekoning Dingaan in het oostelijke Natal, het wedervaren van de Voortrekkers in het noordelijke Transvaal en de centrale Vrystaat, de stichting van de republieken Stellaland en Goosen en de noord-oostelijke gebieden tot aan het hoogste noorden dat de dappere pioniers bereikt hebben, Limpopo.

Eerst wat leren, dan debatteren

Als waardering voor de uitstekende verstandhouding met de Britten aan de oostkust, werd hun daar land geschonken, wordt in een video uitgelegd. In weer een ander videoverhaal, zoals al die andere beeldverhalen deskundig becommentarieerd door Werner Weber, wordt de tragische trektocht behandeld van Louis Trichardt, wiens gezelschap, op luttele uitzonderingen na, aan de gevreesde malaria bezweken is, leider Trichardt inbegrepen. De voorzitter van de TLU, waarin ook de in Vlaanderen als spreker bekende Henk van de Graaf een vinger in de pap heeft, is blijkbaar erg opgezet met Webers doorwrochte geschiedenisboek en raadt zijn leden aan het onder àlle Zuid-Afrikaners te verspreiden want, zegt hij in het Afrikaans: Wij zouden graag hebben dat mensen kennisnemen van de ware feiten van grondbezit in Zuid-Afrika vòòr zij aan een debat daarover deelnemen.

Mochten lezers (die het Engels machtig zijn), voor dat boek en de video’s belangstelling hebben, dan mogen die gerust een e-postje sturen naar hk@vf.co.za waarin zij in het Nederlands om toezending kunnen vragen. Ik voeg daar graag aan toe dat Werner Weber, om het maar weer eens in het Afrikaans te schrijven, baie stadig Engels praat, wat voor lezers die hun Engels niét geleerd hebben aan de Vlaamse universiteit van Leuven of de Nederlandse universiteit van Utrecht, om maar die twee te noemen, de verstaanbaarheid ten goede kan komen. Mijn aanvraag is verstuurd, al was het maar omdat ook ik nooit te oud ben om te leren.

One comment

 1. Die twee grootste vyande van die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika, is ONKUNDE en LEUENS.
  Oor die eeue heen is daar veel gelieg oor die Boere/Afrikanervolk in Suid-Afrika. Vandaar die vyandskap – in Suid-Afrika self, maar ook in die buiteland – en selfs in ons stamlande (Skotland, Skandinaweë, Duitsland, Nederland, België, Frankryk, Oostenryk en Switserland).
  Leuens word opgedis asgevolg van onkunde. En wanneer ‘n leiersfiguur, soos Jacob Zuma, leuens verkondig, is die skade soveel groter, omdat ‘n leiersfiguur veronderstel is om betroubaar te wees, en almal glo wat hy/sy sê.
  Die swart stamme in Suid-Afrika (Zoeloes, Xhosas, Tswanas, Sothos, Swazi’s, Vendas, Ndebeles, ens.) het maar eers onlangs ‘n geskrewe taal gekry. Alle swartes was ongeletterd toe die Europeërs in die 17de eeu aan die suidpunt van Afrika geland het.
  Alhoewel die meeste lede van Jan van Riebeeck se geselskap eenvoudige arbeiders was, kon hulle darem almal lees en skryf. Hul ervaringe is wel deeglik op skrif gestel, en daar was geen twyfel oor wat hulle alles ervaar en beleef het nie. Die jaar 1652 was dus nie in die ystydperk, toe geletterdheid ‘n onbekende begrip was nie.
  Maar, vir die swartes van Afrika was dit wel ‘n onbekende begrip. Vele swartes is vandag (2020) steeds ongeletterd, of slegs halfgeskoold, soos die land se vorige president (Jacob Zuma), wat moeilik gelees het, en selfs probleme met die eenvoudigste optelsomme gehad het.
  In die lig van bo-genoemde, is dit geen wonder dat die meeste swartes nie ‘n idee oor ons land se geskiedenis het nie.
  Mens kan maar net ‘n paar parlementsittings in Kaapstad bywoon om te sien hoe skokkend die algemene kennis van swart parlementslede werklik is. Een van die swart lede het onlans aan ‘n debat oor die sogenaamde “grondroof” deelgeneem. Dit was toe Jan van Riebeeck ook ter sprake was, wat sy toe sê dat Jan van Riebeeck 2 000 jaar gelede die land (Suid-Afrika) van die swartes gesteel het. Van die lede – wat so ‘n klein bietjie van die geskiedenis geweet het – het hardop gelag en gesê dat sy Jan van Riebeeck met Jesus Christus verwar. “Dit is Jesus wat 2 000 jaar gelede geleef het”, het hulle gesê. Waarop sy gereageer het met die woorde:”Oh, what ever his name is. He must give our land back!”
  Lesers wat belangstel om na die Suid-Afrikaanse Parlementsittings op televisie te kyk, kan dit in Suid-Afrika op Kanaal 408 vind. Dit sorg soms vir ‘n bietjie humor, maar is meeste van die tyd ‘n bron van groot frustrasie. Swart parlementslede is ook berug vir hul slapery gedurende sittingstye. Elke lid kry elke maand ‘n reuse salaris om hul kiesers daar te verteenwoordig, maar hulle weet niks wat daar aangaan nie, omdat helfte van die lede die meeste van die tyd sit en slaap.
  Lesers wat belangstel in ons land se geskiedenis, kan ook Professor Hermann Giliomee se boek “Die Afrikaners” lees. Die boek is in Afrikaans en in Engels beskikbaar, en dek die tydperk van 1602 (toe die VOC gestig is) tot by die 21ste eeu (toe die Afrikanervolk sy vryheid verloor het).
  Professor Giliomee is ‘n buitengewone professor in Geskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch.

Comments are closed.