Joodse lobby en Europese Unie eisen censuur tegen Aalst carnaval

In Aalst trok zondag weer eens de jaarlijkse carnavalsstoet door de straten.  Een hoogtepunt van volkscultuur volgens de Vlaamse carnavalshoofdstad Aalst en alle carnavalminnaars in het land.  Een nogal, nou ja, onschuldig gebeuren volgens nogal wat Vlamingen van buiten Aalst.  Maar je merkt pas hoe waardevol een traditie is, als buitenlanders er aanstoot aan nemen:  de Joden eisten na vorig jaar censuur, maar ze kregen een dikke ‘njet’ van de moedige Aalstenaars.  Dit jaar zijn de Joden alweer hysterisch, en krijgen ze zowaar de steun van de Europese Unie, die censuur eist!  De reden: er wordt zowaar (ook) gelachen met Joden.  En dat mag blijkbaar niet.     

In Aalst wordt elk jaar met alles en iedereen gelachen, maar vorig jaar werd een pop, die eerder al een kruisvaarder en een Vlaams Belanger voorstelde, aangekleed als Jood, en dat zou zogezegd ‘antisemitisch’ zijn.  Want de pop had ‘een grote neus’.  Waarom een kruisvaarder en een Vlaming wel, en een Jood niet met een grote neus zou mogen afgebeeld worden, bleef in het midden.

Dit jaar zijn de ‘klaagmieren’ de kop van Jut.  Een ‘muur’ wordt in het Aalsterse dialect uitgesproken als ‘mier’.  En dus vonden de Aalstenaars het terecht een leuk idee om na alle Joodse heisa van vorig jaar, een ‘klaagmier’ te bouwen.  En zichzelf dan te verkleden als ‘Joodse klaagmieren’.  Onschuldig, onnozel, ludiek denkt u?  Nee hoor: volgens de Joden en de Europese elite een voorbode van de terugkeer van Hitler en de Holocaust.

“Mijn maag draait om”, twitterde Ronny Naftaniel, voorzitter van het Nederlandse Joods Humanitair Fonds, over de optocht in Aalst. De Nederlandse PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de optocht “misselijkmakend”.  “24.000 Joden die in België woonden, zijn vermoord tijdens de Holocaust. Vandaag komt antisemitisme opnieuw op in Europa. Evenementen zoals Aalst Carnaval, die antisemitisme promoten en aanzetten tot haat en mogelijk geweld, moeten door de hele samenleving afgekeurd worden”, zegt het Holocaust Museum in de VS op Twitter.  “80 jaar na de Holocaust is Europa nog steeds hetzelfde: foto’s van Aalst Carnaval op dit moment. België zou zich moeten schamen dat het deze smerige, weerzinwekkende, antisemitische weergave van Jodenhaat toelaat”, tweet Amir Tsarfati, oprichter van Behold Israel, een organisatie die zich voor de berichtgeving over Israël inzet.

De voorzitter benadrukt nog dat België de Europese instellingen herbergt en dus extra verantwoordelijkheden heeft om de menselijke waardigheid en de mensenrechten te respecteren. “Het is onbegrijpelijk dat 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz dergelijke afschuwelijke antisemitische beeltenissen toegelaten worden in het hart van Europa.”

En nu gaat ook de EU aan het krijsen.  De Europese Commissie reageert ontzet. “Het is duidelijk voor mij: Aalst Carnaval is een schande. Dit moet stoppen. Dit heeft geen plaats in Europa”, zo reageerde vicevoorzitter Margaritas Schinas maandag op Twitter. Schinas is binnen de Commissie bevoegd voor ‘de bevordering van onze Europese levenswijze’.

“Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dergelijke beelden niet thuishoren op Europese straten 75 jaar na de Jodenvervolging”, klinkt het ook bij de woordvoerder van de Commissie. “De positie van de Commissie is duidelijk: we verzetten ons tegen elke vorm van antisemitisme en deze vertoning is niet te vereenzelvigen met de waarden en normen waarop de EU is gebouwd.”

De EU kiest dus resoluut voor de censuur en tegen de vrije meningsuiting in Aalst.

En dan heeft men het toppunt van fascisme, nazisme en Jodenhaat nog niet opgemerkt: de Aalsterse oorlogstank die in alle onbeschaamdheid door de straten rolde.  Het is duidelijk dat de carnavalisten van Aalst, net als de Duitsers na het verdrag van Versailles, in het geniep Panzerdivisies klaarstomen om eerstdaags met een Blitzkrieg Polen binnen te vallen.  Waar wachten de NAVO, de UNESCO en de BRICO op om eindelijk op te treden, nu de democratie in gevaar is?  Er valt géén tijd te verliezen!  

 

8 comments

 1. GOED IDEE… CENSUUR…Sluit het internet af en laat niemand van buiten aalst binnen. We hebben die internationale bende azijnpissers niet nodig. Olie op het vuur gooien is voor sommigen het enige levensdoel. Zonder kennis stenen gooien en alsmaar zielig doen…. MAAR dat zal niet gebeuren want ze zijn veel te nieuwsgierig…ze leven van onenigheid en wrevel… stop ermee bende kinderen… in de klaagmuur en de ideeën bus van de kerstman is nog plaats genoeg om uw ongenoegen te uiten… maar laat onschuldige humoristen met rust… leer uit de geschiedenis en snap als je blijft irriteren waarom het emmerke vroeger overgelooen is. Eender welke groepering of ras moet dringend eens betere woordvoerders zoeken want het zijn net ZIJ die tot onenigheid en haat en intollerantie oproepen en de 95 % van hun rasgenoten te schande maken en zelfs in gevaar brengen… doe iets nuttig… ga bomen planten en eten maken voor de armen en stop met SCUT raketten te schieten naar ons…

 2. Ik heb de “Aalst Carnaval” stoet gezien op Oost TV , van A tot Z ; nergens maar dan ook nergens heb ik enige verwijzing naar noch ridiculisering opgemerkt van de Shoa jodenvervolging. “Aalst Carnaval” vierders zijn immers geen meute sadisten ! Wie zich bewust “lange tenen” aanmeet om er nadien kunnen over te klagen dat er beweerdelijk intentioneel(sic) zou op getrapt zijn, dient niet ernstig genomen te worden ! Bovendien dient bij een rechtsgeding wegens racisme en/of antisemitisme bewezen dat er “kwaad opzet tot…”, m.a.w. in casu : “intentie tot antisemitisme” zou gepleegd zijn, quod non. Kennelijk liggen er lichtjaren verschil tussen wat sommigen “kruidje-roer-me-niet” subjectief aanvoelen als beweerdelijk “racistisch/antisemitisch” en de juridische kwalificatie hiervan. “Aalst Carnaval” mag nooit plooien voor om het even welke machtige Lobby, internationaal noch nationaal, direct agerend of ruzie stokend via als gedweeë marionet aangewende supranationale instanties zoals de Unesco of nog menig andere. Evenwel intentioneel bevolkingssegmenten herhaaldelijk “tegen de haren instrijken” buiten de Carnaval context brengt uiteraard geen bevolkingssegmenten nader tot elkaar, dat is evident maar “Carnaval blijft Carnaval” dient wel te gelden zonder schorsing noch opschorting tot spijt van elke oppermachtige, fanatieke, egocentrische Lobby die het benijdt !

 3. Aalst Carnaval discrimineert geen joden want spot met jan en alleman. Onderschat evenwel de “lange arm” niet van de filosemietische pro-Zionistische Lobby, tot in tal van supranationale organen, onder andere maar niet alleen tot in de UNESCO, blijkbaar via o.a. door Soros gesponserde grijpers. Bovendien is onze momentele Premier der kaduke, geamputeerde “Regering”(sic) de “eerste vrouwelijke joodse Premier ter wereld”, volgens een bericht uit de Israelische gazet “Haaretz” van 28 oct 2019. Kennelijk is ze omhooggevallen tot Premier met amper 16.000 voorkeurstemmen en mogelijk ook dank zij haar vroegere vervente, militante anti-Vlaamse retoriek in de gemeentepolitiek van St.Genesius-Rhode. Als Premier is ze strategisch geplaatst om de Europese Unie Dictatuur aan te porren, ha ja hé, desgevallend via haar MR stamgenoot Charles Michel. De “chutzpah” der loze beschuldigingen van vermeend “antisemitisme” beweerdelijk gepleegd door Aalst Carnaval “Goyim” en hun “Shiksa’s” kunnen toch met een repliek van Eisen op grond van “Laster & Eerroof” teruggekaatst worden. Niemand laat graag zijn goede reputatie bevuilen door onbewezen aantijging van beweerd “racisme”, “antisemitisme” of “discriminatie” en uiteraard hebben carnavalisten ook hun terecht eergevoel.

  1. Ik geloof niet dat “Haaretz” op 28 oktober 2019 schreef dat Sophie Wilmès de “eerste vrouwelijke joodse Premier ter wereld” is. Ik acht het volkomen uitgesloten dat het Haaretz zou ontgaan dat Golda Meir – een joodse vrouw – van 17 maart 1969 tot 3 juni 1974 eerste minister was van Israel – een staat in de wereld.

   En mij ontgaat wie of wat “grijpers” zijn die door Soros “gesponsord” worden, waar de “Europese Unie Dictatuur” ligt, waarvoor die “EUD” zou worden “aangepord”, en wie die “Eisen” is die volgens u een repliek geeft waarmee iets kan worden teruggekaatst. (Ik geef deemoedig toe dat ik niets heb begrepen van volgende zin: “De “chutzpah” der loze beschuldigingen van vermeend “antisemitisme” beweerdelijk gepleegd door Aalst Carnaval “Goyim” en hun “Shiksa’s” kunnen toch met een repliek van Eisen op grond van “Laster & Eerroof” teruggekaatst worden”. )

   NVDR U kon het ook gewoon in een Vlaamse krant lezen hoor: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/sophie-wilmes-de-machteloze-premier/10176422.html

   1. In het artikel “Met Sophie Wilmès (MR) heeft België voor het eerst een vrouw als premier” waarnaar u, waarde redactie, verwijst staat helemaal niet dat Wilmès de “eerste vrouwelijke joodse Premier ter wereld” is. Ik lees daarin dat:

    1. Wilmès de eerste vrouw (!) is die het (in België, het gaat over het premierschap in België!) tot eerste minister schopt.

    2. Het ook een primeur is dat er (in België!) een ‘joodse (!) premier’ is.

    NVDR: Als linkse mens hebt u duidelijk een probleem met datgene lezen, wat er staat, als het niet in uw kraam past. Niet dat het iets uithaalt, maar we zullen het nog eens proberen: in het artikel van De Tijd staat:
    ‘Wilmès is de eerste vrouw die het tot eerste minister schopt. In de Israëlische pers wordt bovendien gesproken over een ‘joodse premier’, omdat haar moeder joods is, wat ook een primeur is.’
    Of ook nog:
    https://jewishnews.timesofisrael.com/belgiums-first-female-prime-minister-is-jewish/
    https://www.jta.org/quick-reads/belgiums-first-female-prime-minister-is-a-jewish-mother-of-4
    Moeten we er voor u nog een tekeningetje bijmaken, of is het zo zelfs voor een linkse mens duidelijk?

   2. Raadpleeg zelf eens de webpagina van Haaretz en vul onder zoeken in ; “Wilmes” dan zult ge het artikel ter zake ten bewijze vinden, Ongelovige Thomas. Nooit gehoord van een Eis op grond van “Laster en Eerroof” ? Als ge natuurlijk niet de moeite hebt hebt genomen om de betekenis op te zoeken van de jiddische terminologie ; “Chutzpah”; “Goyim” ( enkelvoud ; “Goy” ) of “Shiksa” dan zult ge het niet vatten, Gutmensch.

 4. Als je Joden ginder achter stoppen met hun Villabouw op andermans grond dan zal ik er eens over nadenken om hier een andere mening over hunne zever te hebben.

 5. Ach ja, die joden klagen altijd en denken de baas over ons te kunnen spelen! Goed zo Aalst laat vrije mening niet onderdrukken! Van iedereen mag je een karikatuur maken en waarom van hun niet? Daar is het carnaval voor! En altijd en eeuwig WOll erbij halen, alsof ze zelf zo braaf zijn! Lees maar eens stukken in hun heilige sektarische Babylonische talmoed! Druipt van racisme en roept zelfs op tot massamoord! Dan lijkt me dit onschuldiger! Door er zo moeilijk over te doen, gaan mensen dit extra doen! Ze hebben gewoon geen humor!

Comments are closed.