Nederlandse ‘staat in de staat’ stopte misdaden asielzoekers in de doofpot

Ambtenaren op de het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben talloze meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers buiten de officiële rapportages gehouden. Dit kwam deze week naar voren uit meldingen van klokkenluiders, die hierover verhaalden tegenover de media, het ministerie zelf stopte de klachten hierover in de doofpot. Gevoelige informatie werd zo weggehouden uit het zicht van de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om martelvideo’s en kinderporno op telefoons van de asielzoekers. Daarnaast zouden terroristen zijn opgevangen in Nederlandse asielzoekerscentra.

De justitietop liet de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek doen naar talloze misstanden, waaronder bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), toen deze op wel heel ernstige gevallen stuitten, werd het onderzoek abrupt onderbroken. Zo mocht het gegeven dat er potentiële terroristen zijn toegelaten niet in het rapport terechtkomen.

Ver weg de meest zorgwekkende gevallen komen zoals altijd voor bij de IND, dat in veel curieuze zaken gewoon niets blijkt te doen. Zoals asielzoekers die hun telefoon vol met beelden van martelingen en kinderporno hebben staan. Geen actie ondernomen, wat dus betekent dat dergelijke mensen uiteindelijk op de Nederlandse samenleving worden losgelaten.

In de berichtgeving bij meerdere media wordt expliciet gesproken van de topambtenaren die aandrongen op het aanpassen van onderzoeksresultaten. Veel en met name de hoge ambtenaren op de ministeries hebben een lidkaart van het partijkartel, met blijkbaar een eigen agenda en die vinden het niet nodig de bevolking en de Nederlandse volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer volledig te informeren.

2 comments

  1. Zou het in de tricolore farce en staatskundige fictie Belzjikistan anders zijn met dat massaal politiek benoemd overheidpersoneel ?

Comments are closed.