Lage Emissiezones (LEZ): Welke politici keurden ze goed?

En, geniet u ook zo van die nieuwe leuke uitvinding van onze politici, de ‘Lage-Emmissie-Zone’ of LEZ?  Bent u ook voor Gent of Antwerpen al op zoek gegaan naar kaartjes om te zien waar u uw auto, waarvoor u elk jaar wegentaks en voor elke liter massa’s brandstoftaks dokt, ergens kunt achterlaten om dan in een bomvolle tram-op-vervuilend-opgewekte-elektriciteit of walmende dieselbus naar het centrum te tuffen?  En hebt u dan misschien ook gevloekt op de politici die dat hebben bedacht?

Wel, hier zijn ze dan: de namen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers die de LEZ in 2015 hebben ingevoerd.  Wat waren ze in 2015 enthousiast VOOR: met 101 op 105 stemmen werd het ding bijna UNANIEM toegejuicht, op de 4 stemmen van Vlaams Belang na.  Aan de hieronder opgesomde politici hebt u dus de LEZ te ‘danken’.  Gedenk ze de volgende keer in het stemhokje!

 

U kan de lijst ook hier zelf nakijken:

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1000656#stemming-in-de-plenaire-vergadering

 

 

3 comments

  1. ik dacht dat de diesel niet de vervuilenste wagen is waarom dan enkel de diesel , omdat het er het meeste van zijn en dus ook het meest opbrengen , en de rest die meer vervuilend is zoals boten en weet ik veel mag gewoon zijn gangetje gaan denken die clowns dat wij allemaal achterlijk zijn

  2. Ik wist niet dat er niet één partij, niet één Vlaams parlementslid, tégen een wettelijke mogelijkheid was om “lage-emissiezones” in te voeren, zones waarin door een gemeente een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd. Is er dan geen oppositie in dat Vlaams parlement?

    Ik vraag mij af of de wettelijke regeling voor de “lage-emissiezones” die al werden ingevoerd in Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Zweden, …, ook in die landen werd goedgekeurd met een even overweldigende meerderheid, en zonder één tegenstem.

Comments are closed.