D’66 wil drugsgebruik reguleren en komt met drugsmanifest #ikmaakmedrug

Als gevolg van de enorme toestroom en gebruik van drugs in Nederlandse samenleving, en de criminaliteit die hiermee gepaard gaat, komt de liberale partij D’66 met een drugsmanifest. De partij denkt als we massaal drugs gaan legaliseren er een einde aan veel problemen komen, waaronder ook de criminaliteit die hier nu mee gepaard gaat. Volgens de partij heeft verbieden geen zin, omdat mensen toch gebruiken. Men mobiliseert samen met de jongerenbeweging van de partij en een klein groepje burgers uit de maatschappij om deze wens door te drukken.

Problematisch aan het verhaal is dat de feiten de partij op allerlei vlakken tegenspreken. Zo is de criminaliteit die met de drugsinvoer en verspreiding zijn intrede doet niet iets dat zomaar uit de lucht komt vallen, het is een problematiek op Europese en zelfs op wereldschaal. Het is ook behoorlijk etnisch gebonden, zo bleek het vorige jaar uit het Europese Drugsmarktrapport van de EU-agentschappen EMCDDA en Europol, waar het gaat om Turkse, Marokkaanse en bendes uit de Balkan.

De opvatting dat mensen drugs willen gebruiken, dit dan ook maar legaal moet worden, houdt geen steek en geen rekening met de gevolgen van de gezondheid van veel mensen. Het Trimbos instituut, expert op dit terrein, veegt dan ook de vloer aan met allerlei fabels (zie PDF) die beweren dat het gebruik van bepaalde drugs niet zo schadelijk is. Zo is van ecstasy, een bekende feestdrug, altijd gedacht dat dit als niet zo schadelijk is, maar de laatste jaren zijn de ernstige ecstasy-gerelateerde gezondheidsverstoringen enorm toegenomen.

Uit de laatste rapportage van het Trimbos weten we ook dat het gebruik van Cocaïne, Ecstasy en Amfetamine de laatste jaren gestegen is en we in Nederland internationaal gemeten met gebruikers boven het gemiddelde zitten. Over het jaar 2017, het laatste jaar waarover we nu cijfers hebben, heeft men maar liefst 297 acute sterfgevallen geteld in verband met drugsgebruik. Het aantal verslaafden, met een groot drugsprobleem ligt net onder de 50.000 gevallen.