Juist voor het sluiten van het jaar bracht de Stichting Taalverdediging nog haar laatste nieuwsbrief uit. Vol met informatie over de stand van de Nederlandse taal en de acute bedreigingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen en Zuid-Afrika. De organisatie richt zich deze keer met nadruk op de situatie in taalfaciliteiten, de rol van buitenlandwoordvoerders van Nederland, de situatie op de luchthavens en de universiteiten. Taalverdediging was ook in 2019 de meest actieve groep tegen de verengelsing van de Nederlandse samenleving.

Een artikel over de Vlaamse en Waalse gemeenten met faciliteiten geeft een somber beeld over het gebruik en misbruik van het Frans op het grondgebied van Vlaanderen. Franstaligen gebruiken de faciliteiten, dus de mogelijkheid om op Vlaams grondgebied in het Frans benaderd te worden, om de taal als verworven recht op te eisen. In deze gemeenten tracht men het Frans als bestuurstaal door te drukken voor alle inwoners.

Op de meest Nederlandsonvriendelijke plek van Nederland, de luchthaven Schiphol bij Amsterdam, heeft men talloze automaten staan om alles voor de reizigers te vergemakkelijken. Maar niet in de Nederlandse taal, zo bijvoorbeeld zijn de kofferautomaten in dertien talen uitgerust, behalve in het Nederlands. Stichting Taalverdediging spreekt de directe van de luchthaven dan ook aan op het discriminerend taalbeleid.

Wellicht het belangwekkendste artikel in de laatste nieuwsbrief is een lezing (Zie PDF) van Annette de Groot, oud-hoogleraar experimentele taalpsychologie, die daarin totaal gehakt maakt van het niveau van het Engels op de universiteiten en hogescholen in onze contreien. Zowel het niveau van Engels als nu ook het Nederlands lijden enorm onder de verengelsing. De Groot is meedogenloos over deze ontwikkeling; ‘Het moge duidelijk zijn: kiezen voor het Engels als instructietaal is kiezen voor tweederangs taalgereedschap bij de vorming van academici.’

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Taalverdediging over de luchthaven, taalfaciliteiten en Engels op de universiteiten”

  1. Ja, van de hollanders moet je niet veel Nederlandsvriendelijkheid verwachten.
    Die gebruiken liever een soort halfslachtig Engels.

Trending

%d