Sneeuwvlokjes janken over KVHV en Jef Hoeyberghs: waar is Charlie gebleven?

Jongens, wat een gekakel in het linkse kippenhok alweer:  de verenigde linkse sneeuwvlokjes doen huilie-huilie over een lezing die het KVHV-Gent organiseerde met Jeff Hoeyberghs.  De lezing werd aangekondigd als ‘Hoeyberghs onversneden’, en was dus bedoeld om iemand met een uitgesproken mening aan het woord te laten; je beluistert ze en je bent het ermee eens, of niet.  Dat is wat we van studenten verwachten: dat ze met een open geest ALLE meningen beluisteren en dan zélf hun oordeel kunnen vormen.

Maar de meningen van Hoeyberghs zijn wat tegenwoordig heet ‘sexistisch’, codetaal voor: ze bevallen nogal wat vrouwen niet.  En dus gaat de meute aan het huilen: linkse studenten maken stiekeme opnames, verspreiden wat knip-en-plakwerk, de univ distancieert zich van de inhoud van de geuite mening (wat geen klein beetje belachelijk is), er worden klachten ingediend bij een censuurcentrum van de overheid, en een stel SP.a-troela’s gaat zelfs een strafklacht indienen.  We zien die klacht al voor ons:  ‘Klacht omdat een man met buik uitspraken doet die onvriendelijk zijn voor vrouwen.’  Welke strafwet zou daarmee hoegenaamd overtreden zijn, en welke sanctie stellen ze voor?  Ophanging, vierendeling, een verplicht bezoek aan de studios van Vijf?

Je kan de meningen van Hoeyberghs inhoudelijk goed of slecht vinden, dom of slim, daar gaat het niet om.  Waar het om gaat is dat elke burger vrijheid van meningsuiting heeft, ook Jeff Hoeyberghs.  En dat zeker studenten het volste recht hebben iemand met zo’n mening uit te nodigen en te beluisteren, zonder uitgerekend door een universiteit bedreigd te worden met sancties.  Hoelang is het geleden dat al die linkse rakkers ‘Je suis Charlie’ op hun Facebookprofiel zetten?  Is Charlie vergeten?

KVHV Gent reageert intussen intelligent met een beroemd citaat van Voltaire: ik veracht uw ideeën, maar ik zou mijn leven geven opdat u het recht zou hebben ze te kunnen uiten.

5 comments

  1. Geen citaat van Voltaire, maar wel van Evelyn Beatrice Hall die dit schreef in Les amis de Voltaire, 1906.

  2. toch vreemd over de moslims hun standpunten over de vrouwen zijn honderd keer erger en daar durven ze NIETS over zeggen de linkse lafaards.

  3. Geen enkele rechter gaat die Jeff veroordelen op basis van zijn kolderieke one man show, gewoonweg waarbij hij in in “cartoon” beeldrijke taal afrekende met de “me too” suffragettes en juist omdat hij niet één enkel, welbepaald individu viseerde, dat zich zou kunnen beledigd wanen, een jurist zou dat kunnen beamen. Twee SPa-tante nonnekens der Linkse Kerk legden inmiddels al klacht neer. Links blijft maar raaskallen over vermeende “diversiteit” maar duldt niet dat anderman’s opinies zo “divers” zijn dat ze van hun eigen bevooroordeelde ideologische zienswijzen zouden afwijken, dan geldt “Vrijheid van Meningsuiting” niet meer volgens de Rode Catechismus der Linkse Kerk

  4. Als Jeff de volgende keer optreedt met de piemel bloot (én er een beetje mee gaat zwaaien) kan hij waarschijnlijk nog mooie subsidie ontvangen ook!

Comments are closed.