Ongehoord Nederland wil het publieke bestel binnentreden

Een nieuwe omroep met de naam ‘Ongehoord Nederland’ (ON!) wil inbreken in het publieke bestel en een met publiek geld ondersteunde omroep worden. Onder de oprichters van de ON! bevinden zich de bekende journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller en ook acteur en schrijver Haye van der Heyden. De initiatiefnemers hebben steun ontvangen van de politieke partijen PVV en Forum Voor Democratie en willen vóór 31 december minstens 50.000 leden hebben geworven.

Op dit moment zijn er al een flink aantal omroepen die in het publieke bestel een plek hebben, maar het merendeel zijn vooral echokamers van de grote politieke partijen. ON! omschrijft op de eigen webstek de keuze voor een nieuwe omroep als volgt:

Ongehoord Nederland! is de nieuwe publieke omroep die de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden. De mensen die Hilversum amper ziet staan. Respect en aandacht voor de Nederlandse cultuur, haar geschiedenis, normen en waarden en haar tot voor kort vanzelfsprekende vrijheden, vormen de basis voor de inhoud van de programma’s van ON!

Wat betekent dit in de praktijk?

Met vrije en ongehoorde journalistieke en amuserende programma’s wil ON! de Nederlandse bevolking directer betrekken bij beslissingen en debatten waar ze nu de facto van uitgesloten zijn. De omroep wil zonder ballast, nieuws en opinie brengen die nu geen kans maken bij de Publieke Omroep. En wil amusement bieden dat los staat van het keurslijf van de politieke correctheid die inmiddels in ruime mate de inhoud van het huidige publieke bestel domineert.

Openheid, lef, vrijheid en humor zijn de kernbegrippen die het fundament zijn onder de programmering van Ongehoord Nederland!

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!

One comment

Comments are closed.