Aantal asielaanvragen in België stijgt met 50 procent in drie jaar tijd!

Voor wie er nog aan twijfelt: met een stijging van maar liefst 50 procent in amper drie jaar zitten we in België met een nieuwe asielcrisis opgescheept. Dat blijkt uit de jongste cijfers die door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Statenlozen of kortweg CGVS zopas officieel werd vrijgegeven. Daarop volgt de nodige kritiek van Barbara Pas als fractieleider van het Vlaams Belang.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, steeg het aantal asielaanvragen in de eerste tien maanden van dit jaar met maar liefst 14 procent. Deze markante evolutie is voor ons land zeker niet nieuw. Nadat drie jaar geleden met de sluiting van de Balkanroute het aantal asielaanvragen significant daalde, gaan de laatste drie jaar het aantal asielaanvragen weer sterk de hoogte in.

Theo Francken vs ijzeren Maggy

Het laatste jaar (2018) met staatssecretaris Theo Francken (N-VA) aan het commando  steeg het aantal asielaanvragen in ons land al met 20 procent in vergelijking met het jaar voordien. Dit jaar doet minister Maggie De Block daar met een stijging van 14 procent nog forse schep bovenop.

Ons asiel- en migratiebeleid heeft het averechtse effect

Het cijfermateriaal van de jongste jaren toont aan dat ons asiel- en migratiebeleid faalt en zelfs het tegenovergesteld effect heeft” , zo zegt Barbara Pas als  voorzitter van de kamerfractie van het Vlaamse Belang. “In twee jaar tijd steeg het aantal asielaanvragen in dit land met liefst 41 procent. In vergelijking met 2016 steeg dat cijfer zelfs met bijna de helft (tot 48,5 procent). Dat verbaast ons niet. Net zoals het asiel- en immigratiebeleid van Theo Francken vier jaar lang in grote lijnen een verderzetting was van dat van zijn voorgangster Maggie De Block, is het beleid van De Block vandaag feitelijk slechts de verderzetting van dat van Theo Francken.”

“De instroom in dit land meer wordt beheerd dan beheerst. Een grondige ommekeer kwam er niet. We herhalen onze eerder gestelde vraag om asielzoekers in gesloten centra onder te brengen en zowel de regels voor gezinshereniging te verstrengen. Dat gaat ook over het te voeren uitwijzingsbeleid en de gezinshereniging. We willen ook meer plaatsen in onze terugkeercentra”, verduidelijkt Barbara Pas het standpunt van haar partij.

One comment

Comments are closed.