Met zo’n 13.000 (eigen telling) waren ze, de moslims aangevuld met een aantal nuttige idioten uit de culturele-, politieke- en syndicale wereld, die op zondag 10 november in Parijs tegen ‘islamofobie’ marcheerden. In Marseille en Toulouse waren ze nog eens met enkele honderden. De oproep om te demonstreren werd op 1 november gelanceerd in het linkse dagblad Libération. Aanleiding daarvoor was de zogenaamde ‘aanslag’ op een moskee in Bayonne en de heropflakkering van het debat over het al dan niet mogen dragen van de hoofddoek en het secularisme. (Ter herinnering: in Bayonne opende een 85-jarige, moegetergde oud-militair, het vuur op twee moslims).

Politici

Jean-Luc Mélenchon

We moeten er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat de politici die mee betoogden op één hand te tellen waren. Socialisten – voor zover die in Frankrijk nog bestaan – waren er amper of niet, geen bekende gezichten althans. Alleen groenen, traditionele communisten (ook die bestaan blijkbaar nog) en aanhangers van het extreemlinkse ‘La France Insoumise’ van Jean-Luc Mélenchon (waaronder hijzelf) liepen mee. De boodschappen waren duidelijk: ‘Stop de islamofobie’, ‘Stop de groeiende stigmatisering van moslims’ en ‘Wees solidair met gesluierde vrouwen’. De betoging werd georganiseerd door Le Collectif contre l’islamophobie.

Voordeel

Zulke manifestaties hebben natuurlijk het voordeel dat zelfs de meest onverschillige Fransen zich beginnen te ergeren aan dat moslimgedoe. Sinds 2011, met de aanslagen in Toulouse en Montauban, lieten 263 Fransen het leven door aanslagen van dat baardvolkje. Francoise en Julien zullen zich daarbij ook afvragen waar die betogende moslims waren na de aanslagen in Parijs, Nice en elders!

 

Links en extreemlinks

De deelname van linkse en extreemlinkse groeperingen wijst op een verregaande, ideologische bloedarmoede bij die clubjes. Gezien hun haring niet meer braadt bij de gewone Fransen, zijn ze naarstig op zoek naar nieuwe ‘verworpenen de aarde’. Godsdienst als ‘opium voor het volk’ of ‘noch god noch meester’, is ver weg wanneer ze de islam noodgedwongen moet opvrijen. Hun enige redding zien ze in de steeds maar groeiende groep moslims. Ze beseffen maar al te goed dat de kiezers uit de arbeiderswijken – die ooit misschien we wel voor hen stemden – al lang de stap naar het Rassemblement National van Marine Le Pen hebben gezet.

Dan te bedenken dat er zoveel landen zijn waar islamieten thuis zijn. Landen waar ze volledig bedekt kunnen rondhuppelen. Wat houdt hen tegen? Wij in elk geval niet, ga gerust, vertrek nu. We zullen u eeuwig dankbaar zijn.

Mr. Gilbert Collard, eminent strafpleiter en volksvertegenwoordiger van het RN, reageerde als volgt op deze betoging: “Allah Akbar horen roepen, in de buurt waar jonge mensen werden afgeslacht met dezelfde schreeuw, is ondraaglijk.”

Op 13 november 2015 lieten al deze mensen het leven bij aanslagen. Enkele dagen voor die trieste verjaardag, betogen idioten in Parijs tegen ‘islamofobie’.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d