Immigratie-invasie gaat door: weer meer geluk zoekende immigranten

De stroom van gelukszoekers die in Nederland aankomen en hopen een huis en uitkering te vinden lijkt niet op te houden. In de periode juli, augustus, september van dit jaar noteerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden, het gaat vooral om mensen uit Syrië. Inmiddels zitten in de opvangcentra doorheen het land zo’n 27.000 mensen en werd deze week door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers(COA) tegenover NU.nl geroepen dat deze overvol zouden zitten. Daarom is het COA ook nog eens op zoek naar nieuwe gebouwen om deze mensen te huisvesten.

Het aantal gelukszoekers was in het derde kwartaal van 2019 ruim 700 hoger dan in het kwartaal ervoor. In totaal zijn de cijfers voor de eerste drie kwartalen van dit jaar 16.530 gelukszoekers en 2.920 nareizigers die zijn opgenomen door de Nederlandse asielindustrie, zo valt te leren uit de voorlopige cijfers van het IND.

De opvang van migranten in de centra is een terugkerend probleem en verloopt verre van perfect. Eerder dit jaar bracht staatssecretaris Harbers van Justitie een studie naar buiten over de talloze ‘aso-azc’s’ die bestaan, waar zich dagelijks confrontaties en heftige situaties voordoen. Bij veel migranten die daar zijn onderbracht is sprake van psychische problemen en verslavingsproblematiek. Ook hebben ze vaak een crimineel verleden.

2 comments

  1. De situatie is erger dan gedacht.
    Dit weekend las ik dat VN op kosten van de EU (ttz met mijn geld) vluchten chartered om personen uit Afrika over te vliegen naar Duitsland en Roemenië.
    Uiteraard is dit bericht niet te vinden in de MSM.

Comments are closed.