Dankzij Vlaams Belang 400 miljoen extra voor verpleegkundig personeel

De oppositie met Vlaams Belang op kop keurde verrassend een amendement van de extreemlinkse PVDA op de noodbegroting, beter bekend als de ‘voorlopige twaalfden’ goed. Dat werd mogelijk dankzij een wisselmeerderheid van sp.a, PS, Ecolo,Groen en… Vlaams Belang. Daardoor wordt nu een extra budget van 400 miljoen euro extra op jaarbasis vrijgemaakt voor verpleegkundig personeel.

Er dreigt nu wel een volledige blokkering van de overheid, omdat er na de goedkeuring van een amendement vijf dagen lang niet kan gestemd worden over een volledige begrotingstekst. Tegen 1 november moet de noodbegroting zeker goedgekeurd worden of er komt een overheidsblokkering.

Met een ontslagnemende regering aan het roer kan er in principe geen nieuwe begroting opgemaakt worden. Men moet het dan doen met ‘voorlopige twaalfden’. Dat betekent  dat men maandelijks regeert met het budget van het vorige jaar, gedeeld door twaalf. Dat wordt meestal zonder discussie goedgekeurd. Dankzij de ‘samenwerking’ tussen de PVDA en het Vlaams Belang komt daar nu dus verandering in.

Zonder noodbegroting geen betalingen of belastingen innen
De stemming over volledige tekst van de voorlopige twaalfden moet nu noodgedwongen wachten tot volgende week donderdag of halfweg de herfstvakantie. Lukt dat niet dan is er op 1 november geen noodbegroting. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Dan kan de overheid namelijk geen betalingen meer verrichten of belastingen innen.

CD&V: Onverantwoord!
De meerderheidspartijen reageren boos op deze jongste gang van zaken. Fractieleider Servais Van Herstraten vind dit ‘totaal onverantwoord’ en wordt daarbij uiteraard gesteund door alle meerderheidspartijen.

Geen lessen van meerderheid
Voorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken reageert rustig op de beschuldigingen van de Vlaamse meerderheid. “Wij hebben van niemand lessen te krijgen en al zeker niet van de CD&V”, verduidelijkte Van Grieken voor de micro’s van Radio 1.

Deze overeenkomst kwam toevallig tot stand. Er zijn zelfs geen afspraken gemaakt met de PVDA. Is een voorstel van om het even wie voordelig voor ONZE MENSEN dan maakt het voor ons niet uit wie dat voorstel indiende. De kleur is onbelangrijk, ONZE MENSEN wél.”

One comment

  1. Terecht ! Dat is echt niet normaal hoe volkomen onderbezet verplegend personeel afgejakkerd wordt. Dat kan aanleidIng geven tot beroepsfouten met verregaande consequenties.

Comments are closed.