Abortus: links wil babymoord tot 18 weken

Alhoewel babymoord of abortus al legaal in België toegelaten is tot 12 weken, wil links de termijn voor het ongestoord vermoorden van kinderen optrekken tot 18 en zelfs 20 weken. Wetsvoorstellen daarover zijn ingediend in het parlement, en een brede meerderheid tekent zich af.  Rechts laat (voorlopig?) begaan, bang om het grote debat aan te gaan: is het verantwoord om in een Europees land dat demografisch overspoeld wordt, en waar de omvolking in volle gang is, Vlaamse kinderen legaal te vermoorden?  

Een ongeboren kind is op 12 weken ongeveer 9cm groot, op 22 weken is dat kind al gemiddeld 28cm groot. Er zijn premature baby’s levensvatbaar geboren vanaf 21 weken.  Binnen het huidige wettelijke kader is het toegestaan om een kind tot de leeftijd van 12 weken te doden. Verloskundige Johan Van Wiemeersch – nota bene geen tegenstander van abortus – liet er onlangs in De Standaard geen twijfel over bestaan: Bij abortus na 12 weken gaat het eigenlijk om een soort mini-geboorte omdat vanaf die termijn een curettage ontoereikend is. Het wegzuigen van het kind lukt na 12 weken simpelweg niet meer. ‘De vrucht is dan te groot’, dixit Van Wiemeersch. Men gaat dan over tot het opwekken van contracties om te komen tot een soort ‘geboorte’. Een proces dat enkele uren, tot … enkele dagen kan duren. Als we onze dieren bij het slachten zo lang lieten lijden dan kwam GAIA ons – terecht – mores leren.

In tijden van zoveel anti-conceptiemiddelen, seksuele voorlichting en dies meer is het in dit land vandaag dus al toegestaan het jonge leven in de natuurlijk beschermende omgeving van de moederschoot te doden. Wie de verslagen van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking een beetje volgt weet dat het in ons land jaarlijks gaat om een 20.000 abortussen.  Laat dat even doordringen:  In 30 jaar tijd gaat het dus om 600.000 babymoorden.

Maar nog is dat niet genoeg. Tenminste toch als we links en extreem-links mogen geloven. Vooral Waals links en extreem-links dan. Want volgens De Standaard ligt er een wetsvoorstel klaar van liberale partijen zoals Défi (het anti-Vlaams racistische FDF), socialisten en communisten om de tijd die je hebt om je ongeboren kind om te brengen te verlengen tot 18 weken. Wat zeg ik, de communisten – u weet wel, die Goelagadepten – willen zelfs gaan tot 20 weken.

Waanzin natuurlijk. Los van bepaalde medische redenen, of in geval van een zwaar geweldsdelict, moet je altijd het probleem oplossen, niet het leven. Onze maatschappij moet investeren in opvang, begeleiding en preventie, niet in moord. En al zeker niet een maatschappij die er nu al niet in slaagt om zichzelf demografisch in stand te houden.

Met het kaduke politieke systeem waarin wij leven, een systeem waarin links, en vooral dan Waals links, de macht heeft, laat het zich raden dat men de moordwet weldra zal uitbreiden. Een diepgaand maatschappelijk debat zal daarover niet gevoerd worden. De media in dit land zijn immers ook links en per definitie pro. De mensen die het aandurven om opmerkingen te maken zullen zich noodgedwongen moeten laten overstemmen door de linkse roepers die het altijd beter weten.

Aan de rechterzijde blijft het voorlopig erg stil.  Van de CD&V, die ooit abortus liet passeren in het parlement, valt uiteraard niks te verwachten.  De N-VA liet tijdens de vorige legislatuur al een eerder symbolische versoepeling van de wet passeren.  Ook het VB lijkt voorlopig behoedzaam te communiceren.  De reden ligt voor de hand:  er bestaat in dit land voorlopig geen beweging van groepen en mensen die het recht op leven stevig op straat steunen met acties, zoals bv. in Frankrijk of de VS, en de volledige leugenpers is links.  Voor partijen lijkt het er dus momenteel op dat men met verzet tegen babymoord electoraal weinig te winnen heeft.

(Grootste deel tekst: Erik Jagers)

3 comments

  1. De 10 Geboden van God zijn in feite een universeel gecodeerde Natuurwet, ook het 5de gebod ; “Dood niet….”

  2. Hoe laf, de moederschoot tot graftombe maken voor weerloos leven, maar uiteraard kennelijk wel uitermate politiek-correct. Kijk liever eens op ; http://www.provita.be

  3. Jammer dat ik je moet tegenspreken, maar ik vind dat in de 21 ste eeuw abortus moet mogelijk zijn even goed als euthanasie. Het is geen laatste lijn anticonceptie, maar er zijn meer dan genoeg toestanden waarin abortus perfect op zijn plaats is. Of meen je dat ongewenste of zwaar gehandicapte kinderen tegen wil en dank moeten op de wereld gezet worden ? Er zijn al sukkelaars te over in onze maatschappij. Abortus heeft niets met links of rechts te maken maar wel met religie en moraal.

Comments are closed.