Tom van Grieken ‘Turken die vechten tegen de Koerden moeten hun Belgische nationaliteit verliezen’

“Voor Turken met de Belgische nationaliteit die met het Turkse leger van president Erdogan vechten tegen de Koerden is hier geen plaats meer. Ze moeten hun Belgische nationaliteit verliezen en gaan waarvan ze gekomen zijn. Dat is ook zo voor iedereen die vecht in een leger van een land waarvan de waarden haaks staan op de onze.”

Zo reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het conflict tussen het Turkse leger, dat van Syrië en de Koerden in het noordoosten van Syrië.

Verontwaardiging 
De recente inval van Turkije in Syrië zorgt voor verontwaardiging in gans Europa. Spijtig genoeg blijft het daar voorlopig wel bij. In ons land verblijven heel wat Turken met de dubbele nationaliteit. Belgische Turken zoals de ‘Mechelse’ rapper Bizzy Blaza vechten nu in het Turkse leger tegen de Koerden. Gisteren verschenen dan weer beelden in de media van een Turkse  jeugdvoetbalploeg uit Beringen die met het de Turkse groet hun steun tonen aan Erdogan.

Dubbele nationaliteit leidt tot belangenconflicten

Volgens voorzitter Van Grieken “Is het ondertussen overduidelijk dat de dubbele nationaliteit leidt tot belangenconflicten”. Zijn partij wil dat de regering stappen onderneemt om de dubbele nationaliteit af te nemen van al diegenen die actief zijn in een leger van een land waarvan de waarden strijdig zijn met de onze.

Wetsvoorstel

Vlaams Belang diende nu een wetsvoorstel in dat het mogelijk maakt om het staatsburgerschap af te nemen van Belgische staatsburgers die gaan vechten voor een buitenlandse mogendheid.  Het gaat dan concreet om landen die behoren tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

One comment

  1. Het intternationale oorlogsrecht is nog van kracht hoop ik,daarin stond teminste in WOll dat een niet geuniformeerde, dus niet officiele militair, niet aan oorlogshandelingen deel mag nemen! Men werd daar fors voor bestraft, soms zelfs met de dood! Neem verzet en partizanen in de oorlog! Men was dus niet in overtreding als men dat deed. Ik weet dus niet of dit nog geldig is, het HAGA oorloggsrecht heette dat! We zouden hun dus zonder pardon kunnen uitzetten!

Comments are closed.